Saturday, December 17, 2011

ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစုေဆာင္းမႈ-၃

ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ လုိက္ေလ်ာ့ရန္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီကို AOW တိုက္တြန္း

Font size: Decrease font Enlarge font
တာကလူး
----------
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရႊဂက္(စ္)စီမံကိန္းမွ ၂၄-နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ စီမံကိန္းတြင္ အဓိက ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီအေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာ့လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ယေန႔တြင္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။


Shwe-gas-Pipelines
ရခိုင္ကမ္းလြန္ျပင္ရွိ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းမွထုတ္လုပ္မည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာညီခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ထားၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးက အမ်ဳိးသားပါလီမန္တြင္ မ်ားမၾကာမွီက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းစီမံကိန္း အေပၚ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား တိုးပြါးလ်က္ရွိေနၾကသည္။

ထိုမေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားက “ငါတို႔ေရႊဂက္(စ္)ကိုငါတို႔သံုး ခြင့္ရွိရမည္၊ အခုခ်က္ခ်င္း ၂၄ နာရီမီးေပးပါ” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႔တြင္ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားလာေနၾကသည္။

ထို႔သို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေရးတယူ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေက်ာ္ခိုင္ ကေျပာသည္။

"ဒီေရႊဂက္(စ္)စီမံကိန္း ကို ရခိုင္ျပည္သူေတြ ပိုင္တယ္။ ဒီေရႊဂက္(စ္)စီမံကိန္း ကရရိွတဲ့ အက်ိဳး အျမတ္ကို ရခိုင္ျပည္သူေတြ ခံစားပိုင္ခြင့္ရိွရမယ္။ ေဒသခံျပည္ သူေတြေတာင္းဆိုေနတဲ့ ေရႊဂက္(စ္) စီမံကိန္းက ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ေတာင္ဆိုခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးေရးဟာ ေဒဝူး ဦးေဆာင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါကို သူတို႔ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ သူတို႔ကုမၸဏီေတြ ျမန္မာျပည္ကထြက္ခြာ သြားသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းေတြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ မျဖစ္ဘဲ နစ္နာဆံုရံႈးမႈေတြသာ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ" ဟု ေက်ာ္ခိုင္က ေျပာသည္။

ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖၚက္မႈမ်ား ႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ တံငါသည္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈဘဝ အေျခအေနမ်ားပ်က္စီးဆံုးရံႈးလ်က္ရွိေနသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေရႊဂတ္စ္စီမံကိန္းတြင္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီမွ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားၿပီး၊ အဓိက ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ အစုရွယ္ယာ ၅၁%ကို ေဒ၀ူးက ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ KOGAS ကုမၸဏီက ၈% ၊အိႏၵိယႏိုင္ငံ ONGC ကုမၸဏီက ၁၇% ၊အိႏၵိယႏိုင္ငံ GAIL ကုမၸဏီက ၉%၊ ႏွင့္ ျမန္မာစ္အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း MOGE က ၁၅% စသည္ျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား အသီးသီးပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။

ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေရႊဂက္(စ္)စီမံကိန္းမွ ေန႔စဥ္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ပမာဏ ကုဗေပသန္း (၅ဝဝ) ကို ႏွစ္ေပါင္း (၃ဝ) ၾကာေအာင္ထိ ထုပ္ယူရန္စီစဥ္ထားသည္။ကုဗေပသန္း၄ဝဝ ကိုတရုတ္ကိုတင္ပို႔ ေရာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရိွေသာ ကုဗေပ သန္း (၁ဝဝ) ကို အစိုးရပိုင္စက္ရံုမ်ား၊စစ္တပ္ပိုင္စက္ရံုမ်ား ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ စီပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈစရင္းဝင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ လက္နက္ေမွာင္ခို ေတဇ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ထူးဘိလပ္ေျမစက္ရံု၊ ဘိန္းဘုရင္ေလာ္စစ္ဟန္ပိုင္ဆိုငေသာ ေအးရွားေဝါလ္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု၊ ေဇာ္ေဇာ္၏ အိုင္ဂ်ီအီး ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ႏွင့္ ေအာင္ကိုဝင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမစက္ရံု မ်ားအပါအဝင္စက္ရံုေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေရႊသဘဝဓါတ္ေငြ႔ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ေပါင္း(၃ဝ)ၾကာေအာင္ထိ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔တင္ပို႔ရာ၌ ျမန္မာအစိုးရသည္ ခန္႔မွန္းေျခဝင္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံခန္႔ကိုရရိွမည္ျဖစ္သည္။

”ဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔ရာကရတဲ့ ဘ႑ာေငြေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာေသာ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲမယ္ဆိုတာမေသခ်ာပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ အစိုးရမွာ ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာ တဲ့စနစ္မရိွဘူး။ ေနာက္ၿပီးဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ေငြေတြ ကိုဘယ္နည္း၊ဘယ္ပံုသံုစြဲမယ္ ဆိုတာကိုထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားထား တာလည္းမရိွပါဘူး။” ဟုေက်ာ္ခိုင္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၄-နာရီ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ေသာ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔အပါအ၀င္ တျခားသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းဆံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အသံုးျပဳရေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားမွာ ေရနံဆီ၊ ဖြဲ စေသာေလာင္စာသံုး စက္မ်ားျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားမွ တေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၃နာရီမွ ၆နာရီထိ ျဖန္႔ေ၀ေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကို ဗမာျပည္မထက္ ေစ်းႏႈန္း အဆ ၂၀ ပိုေပးကာ အသံုးျပဳေနၾကရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္မွ ရခိုင္ေဒသမွ ထြက္သမွ် သံယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူေရာင္းခ်ၿပီး၊ ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ ၂၄-နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ လ်စ္လ်ဴရွဴမ်က္ကြယ္ ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆန္႔က်င္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေရႊဂက္စ္ျဖင့္ ၂၄-နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားေနသူမ်ားက ေျပာသည္။


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.: နိရဥၥရာမွ သတင္းမ်ားကို မည္သူ မဆို လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း သတင္း ရင္းျမစ္ေနရာတြင္ နိရဥၥရာ၏ အမည္ကို ေရးသား ေဖၚျပေပးေစလိုပါသည္။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ဆိုင္ရာသတင္းစုေဆာင္းမႈ -၂

ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ပိုက္လိုင္းအတြက္ လယ္ေျမဆံုးရွံဳးသူ မိသားစု တစ္ခု က်ပ္(၃) သိန္းစီ ေလ်ာ္ေၾကးေပး

Font size: Decrease font Enlarge font
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဖါက္လုပ္ေနသာ ပုိက္လိုင္း အတြက္ လယ္ေျမ ဆံုးရွံဳးသြားသူ မိသားစု တစ္ခုကို က်ပ္ (၃) သိန္းစီ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


Shwe-gas-Pipelines-Burma
"သူတို႕က လယ္မ်ားတာ နည္းတာကို မၾကည့္ေတာ့ဘဲ မိသားစု တစ္ခုကို က်ပ္သံုးသိန္းစီ ေပးေနပါတယ္။ က်န္တာေတြေတာ့ ေနာက္မွ ေပးမယ္လို႕ ေျပာပါတယ္" ဟု ေက်ာက္ျဖဴ ကပ္ပသြယ္မွ လယ္သမား တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားမွာ လယ္ေျမ အမ်ားၾကီး ဆံုးရွံဳးျပီး တစ္ခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားမွာ အနည္းအပါး ဆံုးရွံဳးသြားေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကး တေျပးညီ ေပးေနသျဖင့္ လယ္သမားမ်ား အၾကား မေက်နပ္မူမ်ား တိုးပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

" လယ္အမ်ားပါသြားတဲ့ လယ္သမားကိုလည္း က်ပ္သံုးသိန္း၊ အနည္းပါသြားတဲ့ လယ္သမားကိုလည္း က်ပ္သံုးသိန္း ဆိုေတာ့ အမ်ားပါသြားတဲ့ လယ္သမားေတြက နစ္နာ သြားတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု သူက ေျပာသည္။

တျခား ပ်ားတဲေက်းရြာမွ ရြာသား တစ္ဦးကလည္း သူတို႕ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္းကို ယခုလို ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႕ရြာသားေတြကေတာ့ လယ္ေျမေတြ ဆံုးရွံဳးသြားရတဲ့ အတြက္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးရတဲ့ က်ပ္ (၃) သိန္းက ဘာမွ မျဖစ္စေလာက္ပါ။ မိသားစု တစ္စု တႏွစ္ေတာင္ သံုးရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလယ္ေျမေတြ ဆံုးသြားတဲ့ အတြက္ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လို လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကမလဲ။ လယ္ကို အမွီျပဳျပီး စားေသာက္ေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လယ္သမားေတြ အတြက္ လယ္မရွိရင္ ဘာမွ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေငြကို မလိုပါ။ မိမိလယ္ကိုဘဲ လိုပါတယ္။ လယ္လည္း အစားမရ ဆိုတဲ့ အတြက္ လယ္သမားေတြ ေရွ႕ေရးကို ေတြးျပီး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနၾကပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ပိုက္လုိင္းကို ယခုအခါ ေက်းရြာ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖတ္သန္း ေဖါက္လုပ္ေနသည္။ ပိုက္လိုင္းကို မလကြ်န္းမွ ေနျပီး ျပင္ရွည္ေက်းရြာထိ ေဖါက္လုပ္ေနကာ ထိုမွ တဆင့္ မင္းတပ္ေတာင္၊ ကမ္းၾကီးေက်းရြာ၊ ထိုမွ တဆင့္ ပ်ားတဲ၊ ကပ္ပသြယ္ရြာ၊ ကပ္ပသြယ္မွ တဆင့္ ကလာဘာေတာင္၊ ထိုမွ တဆင့္ မဒဲကြ်န္းထိ ေဖါက္လုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

"လယ္ေျမေတြကို ေျမတူးစက္ (ေဘာ္ဒူဇာ) ေတြနဲ႕ ထိုးျပီး ေဖာက္ေနတယ္ လယ္ေတြက အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးေနပါတယ္။ ပိုက္လိုင္း ခ်မယ့္ေနရာ အျပင္ တျခား အနီးအနားက လယ္ေတြလည္း ပ်က္စီးသြားပါတယ္။ ပ်က္စီးတာကေတာ့ အမ်ားၾကီးပါဘဲ။ ပိုက္လံုးေတြက မဆက္ေသးဘူး။ ပိုက္လံုးေတြကို ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားနဲ႕ ေက်ာက္တလံုးဘုရားအနီးမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စုပံုထားပါတယ္ ခင္ဗ်ား" ဟု ပ်ားတဲ ရြာသားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ လယ္သမားမ်ားအား လယ္ေျမဆံုးရွံဳးခ က်ပ္ (၃) သိန္းစီ ထုတ္ေပးျခင္းမွွာ ၾကိဳတင္ နစ္နာေၾကး ထုတ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဆံုးရွံဳးသြားသူမ်ားကို ေျမဧက အလိုက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဒသမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ေနာက္မွ ေပးမည္ ဆိုသည္ျခင္းမွာ မေသခ်ာေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆိုသည္မွာ အခ်ိန္ကာ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိသျဖင့္ သူတို႕ ေနာက္မွ ေပးမည္ဆိုသည္ကို ယံုၾကည္၍ မရေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးသႏၱာေမာင္က ေျပာသည္။

" နယ္ေတြမွာ လူေတြက အရမ္းကို ဆင္းရဲ ၾကပါတယ္။ အိမ္ေတာင္ ေကာင္းမြန္စြာ မေဆာက္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္သလို ေနထိုင္ေနၾကရတဲ့ မိသားစုေတြ နယ္ေတြမွာ အမ်ားၾကီးပါ။ ကေလးေတြ ပညာ မသင္ႏိုင္တဲ့ မိသားစေတြလည္း တစ္ပံုၾကီးပါ။ အဲသလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ လယ္ေတြကို အသိမ္းခံရေတာ့ သူတို႕ အနာဂတ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားျပီး မြန္းက်ပ္စြာ ခံစားရပါတယ္" ဟု ဦး သႏၱာေမာင္က ဆက္ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕အား ဗမာ အစိုးရမွ တရုတ္သို႕ ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းကာ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနျပီး အဆိုပါ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားမွာ အက်ိဳးမခံစားရသည့္ အျပင္ လယ္သိမ္းခံရျခင္း၊ အိမ္မ်ား ေျပာင္းေရြ႕ရျခင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္း စသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ အတူ လူမူဘ၀ မတည္ျငိမ္မူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း ေဒသအတြင္းက လာေသာ သတင္းမ်ား အရ သိရသည္။


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.: နိရဥၥရာမွ သတင္းမ်ားကို မည္သူ မဆို လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း သတင္း ရင္းျမစ္ေနရာတြင္ နိရဥၥရာ၏ အမည္ကို ေရးသား ေဖၚျပေပးေစလိုပါသည္။

ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ားစုေဆာင္းခ်က္ ၁


ကန္ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံခန့္ကုန္က်မည္႕ ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တည္ေဆာက္ေန
ေက်ာ္ျမတ္ဇံ

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂- ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ ကိုင္ေသာ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကုိ အေမရိကန္ေဒၚ လာ တစ္ဘီလီယံခန္႔အကုန္က်ခံကာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒ၀ူးႏွင့္  အျခားဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားက စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒ၀ူးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
အဆိုပါေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ၂၀၁၃ ေမ ၁ရက္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴမွ တ႐ုတ္ျပည္ ကူမင္းသုိ႔ စတင္ပုိ႔လႊတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၃၀ၾကာ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိ ရသည္။     
    "အဲဒီရက္ကစၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကို စတင္တင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ လူအင္အား အလံုးအရင္းေတြနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴမွာ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းစတင္သြယ္တန္းမယ့္ေနရာ၊ ဓာတ္ေငြ႕ပို႕လႊတ္မယ့္ေဆာက္အအံု၊ ကြန္ထ႐ိုးစခန္း ပစၥည္းသိုေလွာင္႐ံုနဲ႔အျခားလိုအပ္တဲ့စက္႐ံု အလုပ္႐ံုေတြကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ပညာရွင္ေတြ စတင္ေဆာက္လုပ္ေနပါ တယ္" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။
    ယင္းကဲ့သို႔ ေရႊ project စီမံ ကိန္းကို အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနကာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ပင္လယ္ထဲတြင္ ပလက္ေဖာင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဒုတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ offshore တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ on shore gas terminal ႏွင့္ supply base တည္ ေဆာက္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ရာ စီမံကိန္း တြင္သံုးမည့္ ပလက္ေဖာင္း တည္ဆာက္ျခင္းကို ျပည္ပတြင္၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။
    ယင္းကဲ့သို႕ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ project စီမံကိန္းကို ေဒ၀ူးအင္တာ ေနရွင္နယ္ကုမၸဏီက ၅၁ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိႏိၵယ ongc က၁၇ရာခိုင္ႏႈန္း၊ gail ကုမၸဏီက ၈ဒသမ၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကိုးရီးယားkorea gas crop က ၈ဒသမ၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းMOGE က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစသျဖင့္ အသီးသီးရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾကေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ နယ္ ေရႊကြၽန္းသႏၲာမဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ သိရသည္။
    "ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း က တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ေဆး႐ံု၊ စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔တျခား လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့ အၿမဲတမ္း လိုလို အလွဴလုပ္ၾကတယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ တျခားပရဟိတလုပ္ငန္း ေတြမွာလဲ ပါ၀င္လွဴဒါန္းၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ျခားသားေတြ လာလွဴတာရွိသလို တာ၀န္ ရွိတဲ့ ျပည္တြင္းကလူေတြ လာလွဴတာေတြ လဲရွိတယ္"ဟု ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ေန ျပည္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
     ေဒ၀ူးႏွင့္ တျခားဆက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ လာၾကရာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ မိုင္၆၀အကြာ ဖ႐ံုကာကြၽန္းအေနာက္ဘက္မွ ေရႊႏွင့္ေရႊ ျဖဴ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားကို၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ မိုင္ ၂၀ အကြာတြင္ရွိသည့္ ျမသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ သိုက္မ်ားကို၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
    ေဒ၀ူးႏွင့္ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား သည္ ယင္းစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ႏွစ္၃၀စီမံကိန္း ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္China National   United Coporation Agreement  Shwe Project စီမံကိန္းကို ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၂၄ရက္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
kmzan@yangonmedia.com

ဖခင္ေလာင္းေတြ ရဲ့တာ၀န္ေတြ