Friday, October 21, 2011

အိမ္ရွင္ကိုႏွင္ခ်၍ အိမ္ကိုေမာင္ပိုင္စီးလုိသူမ်ား (ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေစာသိန္း)

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာဆိုသည္မွာ အျဖစ္အပ်က္ေျမာက္မ်ားစြာစစ္မွန္ေသာအေျခခံအေၾကာင္း တရားမ်ားျဖင့္ ပည့္ျဖိဳးခိုင္မာေ၀သီေသာ။မတိမ္းမယိုင္ေက်ာက္စာတိုင္ၾကီးဟုဆိုလိုခ်င္ပါသည္၊သမိုင္းကိုလိမ္လည္ေရး
သား၍မရသကဲ့သို႔ သမိုင္းကို ၾကံဖန္ေရးသား သူမ်ားကိုလည္း သမိုင္းတရားခံ အျဖစ္ စြပ္စြဲၾကရမည္သာျဖစ္ေပသည္၊ လိုခ်င္သလို ဆြဲယူေရးသားျပီး။ မလိုအပ္သည့္အခါအျဖစ္မွန္ မ်ားကို ပယ္လႊဲဲေဖ်ာက္ဖ်က္။ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း။ အဆက္အစပ္မရွိဘဲ။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွတစ္ခုသ႔ုိ ခုန္ေက်ာ္ေရးသားျခင္းမ်ားသည္ကား အတၱစြဲသမားမ်ား၏ လုပ္ၾကံဖန္တီးမွဳသာျဖစ္သည္၊ ယင္းကို သမိုင္းဟုေျပာရ ေလာက္ေအာင္အဆင့္မရွိ ေသာ။ အေျခအျမစ္မရွိေသာ။ အဓိပၸါယ္မဲ့လုပ္ရပ္ဟု မုခ်ယံုၾကည္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္၊
  လူ။သတၱ၀ါႏွင့္တိရိစၧာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔႔ကား တိက်ေသာအမည္ရင္းတစ္ခုစီ အသီးသီး ရွိၾကစျမဲ ျဖစ္သည္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကီးျမင့္ ၾကာရွည္လာျပီးမွ ငါ့အမည္ကား “A” မဟုတ္ပါ။ “B”  သာလွ်င္ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားျပည္သူထံေၾကြးေၾကာ္ေတာင္းဆိုငိုေၾကြးေနရပါလ်ွင္။ ထိုအမည္နာမ မစစ္ ျမစ္သူ၏ အေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ကို ၾကားသူတိုင္းက၀ိုင္းဟား။ ရယ္ေမာၾကမည္သာျဖစ္သည္၊ ၾကားသူတိုင္းကလည္း မင္းမိဘကိုေတြ‹ေအာင္ရွာျပီး သြားေမးလိုက္ပါလား ဟုသာအေျဖေပးၾကရလိမ့္မည္၊စာေရးသူ ေမြးကတည္းကစျပီး စစ္ေတြ ဒီဂရီေကာလိပ္ ၏တတိယႏွစ္သင္ၾကားခ်ိန္ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ထိ ေတြ႔ဖူးၾကံဳဖူးခဲ့ရေသာ မူဆလင္စာသင္ဘက္မ်ားထံမွ စကားၾကံဳတိုင္း ၾကားဖူးခဲ့ရသည္မွာ “က်ြန္ေတာ္ ရို႔ ကုလားပါ” ဟူ၍သာျဖစ္သည္၊
     ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုီကေရစီအေရးေတာ္ပံုျပီးေနာက္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကို ေရာက္ လာခဲ့ရာ မၾကားဖူးေသာ။ အသစ္အဆန္း“ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုသည့္ လူမ်ိဳးအမည္တစ္ခုကို အံ့ၾသဖြယ္ ၾကားဖူးလာခဲ့ရသည္၊ထိုစဥ္က်မွ ငယ္စဥ္ကၾကားဖူးခဲ့ေသာ။ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရြာသို႔လာျပီး စပါးအငွား ရိတ္သူ “ရြင့္ဂ်ာကုလား” ဆိုသူမ်ားကို ေျပးသတိရမိသည္၊ အဖိုးသ်ွင္။ အေဘာင္သ်ွင္တုိ႔ ယင္းအခ်ိန္က ေျပာျပခ်က္အရ။ ထိုရြင့္ဂ်ာ ကုလားမ်ားမွာ။ ေရေျမျခားဘဂၤလားတိုင္းျပည္မွ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္းပင္။ ရခိုင္ျပည္သို႔လာေရာက္ျပီး။ စပါးအငွားရိတ္သိမ္းၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားဖူးနား၀ ရွိခဲ့ ဖူးပါသည္၊ သူတို႔၏ ရိုးရာ။ ဘာသာ။ ယဥ္ေက်းမွဳ။ ရုပ္ရည္ပံုပန္းအရ။ ယင္းရြင့္ဂ်ာ စပါးရိတ္ ကုလားမ်ားကို တိုင္းတပါးမွာ ေပါက္စိုင္ပင္က်၀င္ေရာက္ အလုပ္လာလုပ္ၾကသူမ်ားအျဖစ္သာ နားလည္ခဲ့ရဖူးပါသည္၊“ရြင့္ဂ်ာ”ဆိုသည္မွာ“အေျခအျမစ္မဲ့သူ”ဟူ၍ႈ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ျပီး“နယ္ေျမအတည္တက်မရွိျခင္း” ကုိဆိုလိုေၾကာင္းႏွင့္ “ကုလား”ဆိုသည္မွာကား။ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားတိုင္း တစ္ပါး။ ေရျခားေျမျခားေဒသတစ္ခုခုမွ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို ဆိုလုိေၾကာင္း ၾကားဖူးခဲ့ေပသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ယင္း “ရြင့္ဂ်ာကုလား” မ်ားမွာ တိုင္းတစ္ပါးမွ ၀င္ေရာက္လာၾကေသာ နယ္ေျမအတည္ တက်မရွိသူမ်ားအျဖစ္ သေဘာေပါက္ခဲ့ရဖူးပါသည္၊ေတာ္လွန္ေရးခရီးရွည္မွာေေလ်ွာက္လွမ္းရင္းျဖင့္ ထိုရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ရြင့္ဂ်ာ ကုလားေခါင္း ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ လည္းတစ္ခါတရံေတြ႔ဆံု စကားၾကံဳဖူးခဲ့ပါသည္၊ သူတို႔၏ အယူအဆမွာ သမိုင္း အဆက္ဆက္က ရိုဟင္ဂ်ာ မင္းဆက္ေပါင္းမ်ားစြာရခိုင္ျပည္ကို စိုးစံခဲ့ဖူးၾကျပီး။ မင္းဆက္သက္ေသ ေငြဒဂၤါးမ်ားစြာက သက္ေသထူ လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္ကို နားေထာင္ခဲ့ဖူးသည္၊ မၾကားစဖူး ျဖစ္၍။ မုသ၀ါဒါဟူ၍သာ မွတ္ယူခဲ့ရသည္၊ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရသမ်ွဆိုပါမူ ရခိုင္မင္းဆက္အခ်ဳိ႔တို႔.အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ဖက္ေပါင္းေဖာ္ ပီသျခင္းဆိုသည့္ န္႔ရွင္းေသာအေလးထားအသိမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားကို။လူတခ်ိဳ႔က အာရပ္စာျဖင့္ေရးထိုးသုံုးစြဲေသာ ရခိုင္ဒဂၤါးမ်ားမွာ။မူဆလင္မင္းမ်ား၏ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ အျဖစ္၄င္း။မူဆလင္အမည္ခံခဲ့ၾကသည့္ ရခိုင္မင္းမ်ားအား မူဆလင္မင္း မ်ား အျဖစ္၄င္း၊ ထိုမင္းမ်ား သည္ပင္လ်ွင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံၾကသည့္ ရြင့္ဂ်ာကုလားလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသေယာင္။ အၾကံအဖန္ ထုတ္ေနၾကသည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိလာခဲ့ရသည္၊သို႔ေသာ္ ေဖာ္ျပပါ မင္းဆက္မ်ားသည္ကား ဗုဒၶဘာသာ။ ာသနာထြန္းကားစည္ပင္ေရးအတြက္။ ေက်ာင္းကန္။ ေစတီ။ ပုထိုး။ ဘုရားဌာပနာ တည္ေဆာက္ ျခင္း အမွဳမ်ားကိုသာျပဳခဲ့ၾကျပီး ဗလီမသိတ္ တည္ေဆာက္၍ အစၥလင္(မ္)ဘာသာ စည္ပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္ကိုကား တစိုးတစိမ်ွမေတြ‹ရွိခဲ့ရေခ်၊ ရခိုင္သမိုင္း ၃၃၂၅ ဘီစီ မွသည္ ၁၇၈၄ ေအဒီထိတိုင္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားက သက္ေသထူလ်က္ရွိေၾကာင္းအတိအလင္း ေတြ႔ျမင္ၾကရမည္သာျဖစ္ေပသည္။
 သကၠရာဇ္ ၃၃၂၅ ဘီစီ မွ ၁၇၈၄ ေအဒီထိ ရခိုင္သမိုင္းတြင္ မည္သည့္ရိုဟင္ဂ်ာေခၚ သမိုင္းပညာရွင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏.မွတ္တမ္းမွတ္ရာကုိမ်ွ မေတြ႔ရွိခဲ့ရေခ်၊ေခတ္သစ္ေပၚ သမိုင္းေလ့လာသူဆိုသူမ်ားကသာ ပြဲလန္႔တုန္းဖ်ာခင္းအယူျဖင့္။ျမန္မာျပည္ စစ္အစိုးရအား ႏိုင္ငံတကာဖိအားေပးမွဳမ်ားအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လိုအပ္သည့္အခါ။ လိုအပ္သလို ရွဳပ္ေထြးေပြလီစြာေရးသားေဖာ္ျပေနၾကသည္ကို သမိုင္းအျဖစ္ ရြင့္ဂ်ာ ကုလား မ်ားက ဖန္တီးယူေနၾကသည္။
ျျပည့္စံုေသာ သမိုင္းမရွိဘဲ။ လူမ်ဳိးမရွိႏိုင္။ လူမ်ဳိးမရွိလ်ွင္ ဘာသာ။ သာသနာလည္း ရွိႏိုင္လိမ့္ မည္မ ဟုတ္ေခ်၊ထုိနည္းတူ စာေပ။ ယဥ္ေက်းမွဳ။ အႏုပညာ ဆိုသည္ကိုလည္း သမိုင္းမရွိသူမ်ား ရွာေတြ႔ႏိုင္ၾက လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်၊အာရ္ဗီစာကုိ ရခိုင္ဘုရင္မင္း အဆက္ဆက္ကရွိႏွင့္ခဲ့ေသာ ရြင့္ဂ်ာကုလားစာဟု ကမၻာကိုေၾကာ္ျငာထည့္ႈလည္း အမ်ားသူငါတို႔က ယံုၾကည္ႏိုင္ၾက လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။
လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး. သမိုင္းစဥ္ဆက္႔ ျဖစ္ပ်က္မွဳမ်ားစြာကို ေတြ႑ရွိၾကရမည္ျဖစ္သည္၊ ပညာေရး။ က်န္းမာ ေရး။ လူမူေရး။ႏုိင္ငံေရးႏွင့့္ အားလံုးေသာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရးစသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို။ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ယူခဲ့ၾကသည္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားက သက္ေသထူျပၾကသည္၊ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံ၍ ရြင့္ဂ်ာကုုလား“ရိုဟင္ဂ်ာ”ဆိုသူမ်ား၏ ျဖစ္အင္ကို လည္း ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္သည္၊ လူသားတိုင္းက အမ်ဳိးကိုခ်စ္ၾကသည္မွာ သဘာ၀တရားပင္ျဖစ္သည္၊ လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ ၀င့္ထယ္စြာေနလိုၾကသည္သာျဖစ္သည္၊တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိ္းအတြက္ အသက္စေတးတိုက္ပြဲ၀င္ၾကသည္၊ အကယ္၍သာ ရြင့္ဂ်ာကုလား“ရုိဟင္ဂ်ာ”အမည္ခံမ်ားကသာ ရခိုင္ျပည္႔ထီးစိုးနန္းစံေနခဲ့ဖူးပါမူ။ေအာက္ေဖာ္ျပပါႏွဳိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကရမည္ျဖစ္
ေပသည္၊
 (က) ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ ရခုိင္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဗမာဘုရင္ေမာင္၀ိုင္း ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္၍ ရခို္င္တစ္မ်ဳိးသားလံုး ကြ်န္သေပါက္ဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကရစဥ္က ရြင့္ဂ်ာကုလား “ရုိဟင္ဂ်ာ” စစ္တပ္ ဟူ၍ ရခို္င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး စစ္ဆင္ေရးတစ္စံုတစ္ရာကို ရခိုင္သမိုင္း႔ ေတြ႔ရွိႏုိင္ျခင္းမရွိေပ၊ ထိုလူမ်ဳိး. လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြ႔ ပါ၀င္မွဳ ဆံုးရွဳံး နစ္နာ မွဳ ဟူ၍လည္းမေတြ‹ရွိရေခ်၊ အမ်ဳိးဘာသာမတူျငားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံပို္င္ မဟာျမတ္မုနိ ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္ကို ဗမာနယ္ခ်ဲ႔မင္းတို႔ အတင္းအဓမၼ ယူေဆာင္ခဲ့ၾကစဥ္ကလည္း ထုိကုလားတို႔၏ အသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ မွဳျပဳခဲ့ၾကသည္ လည္း မရွိခဲ့ေခ်၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားတို႔ ေသြးေခ်ာင္းစီးခဲ့ၾကရသည္။အသက္ ႏွင့္အိုး။ အိမ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ မ်ား ဆံုးရွဳံံးခဲ့ၾကရသည္၊ အသိပညာရွင္။ အတတ္ပညာရွင္မ်ားလက္လြတ္ေပး ခဲ့ၾကရသည္၊လူအခြင့္အေရး ေပါင္း စံုကို  ခ်ဳိးေဖာက္ခံခဲ့ၾကရသည္၊ သို‹ေသာ္ ထို္ကုလားမ်ား. မွတ္တမ္းတစ္စံုတရာကိုမွ် မည္သည့္ သမိိုင္းစာမ်က္ႏွာ ကမွ ေထာက္ျပမူမရွိေပ၊ရခုိင္စစ္သည္ၾကီး ဗိုလ္ခ်င္းပ်ံ က်ဆံုးရသည္ထိတုိင္ ဗမာဆန္႔က်င္ေရး တုိက္ပြဲေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ မည္သည့္ ရြင့္ဂ်ာကုလား ဦးေဆာင္ပါ၀င္ပူးေပါင္းမွဳ ကိုမွ် ရခိုင္သမိုင္း၌ မေတြ႔ရသည္မွာ ျငင္းစရာ မရွိေခ်။
သမုိင္း အစဥ္အလာ အရ ရခိုင္အပါအ၀င္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ား လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ ကာလ ေတြ႔ရပုံ
 (ခ) ၁၈၂၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ထိတိုင္ ရခိုင္ျပည္အပါအ၀င္ ဗမာျပည္တစ္ခုလံုး။ အဂၤလိပ္ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားလက္ ေအာက္ ကြ်န္သေပါက္ဘ၀သို႔ က်ေရာက္ခဲၾကရစဥ္က ျဗိတိသွ်ဆန္႔က်င္ေရး။ ဗမာျပည္။ ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရး႔ ရခိုင္ျပည္ကို စိုးစံခဲ့သည္ဆိုသည့္ မည့္သည့္ကုလားရြင့္ဂ်ာ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဆိုသူတို႔၏ လွဳပ္ရွားမွဳကိုမွ် မေတြ႔ရွိခဲ့ရေပ၊ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး၏ မီးရူးတန္ေဆာင္ ရခိုင့္အမ်ဳိးသား ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေတာ္ၾကီးမ်ား. မ်က္ႏွာျဖဴ ဆန္႔က်င္ေရး။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိုင္းအတာအရ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကစဥ္က “ရုိဟင္ဂ်ာ” အမည္ခံလိုၾကသူမ်ားဘယ္ျခံဳၾကားမွာ ေရွာင္ ပုန္း ေန ခဲ့ၾကသည္ကို မေျပာျပတတ္ပါ၊
(ဂ) ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္လက္ေအာက္ ရခိုင္ျပည္ အပါအ၀င္ ဗမာျပည္ၾကီး တစ္ခုလံုးလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံုတို႔ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ဳိးစုံကို သဲထိပ္ဖြယ္ရာ ခံစား ခဲ့ၾက ရသည္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားမ်ား. မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္ျပည့္၀မွဳတို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို ရခိုင္ျပည္  မွ စတင္၍ ရခို္င္အမ်ဳိးသားတုိ႔က တြန္းလွန္တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾက သည္္မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားလြန္းလွသည္၊ သို‹ေသာ္ ဘဂၤလီမူဆလင္ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဆိုသူမ်ား ၏ သမိုင္းကိုကားတစ္စိုးတစ္စိမွ် ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေခ်၊

(ဃ) ၁၉၄၅-၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဗမာျပည္ ျဗိတိသွ်လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့သည္၊ ဗမာအာဇာ နည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသ GCBA, BIA, AFPFL စသည့္ အသင္းအဖြဲ႔။ စစ္တပ္ ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီး၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးကို ျဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွ အရယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္၊ သို‹ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကားရြင့္ဂ်ာကုလားမ်ားတို႔အား“ရိုဟင္ဂ်ာ”အမည္ျဖင့္အသိမွတ္ျပဳ ေရးကိုလည္းေကာင္း ပင္လံုညီလာခံသို႔တက္ ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကား ခဲ့ဖူးသည္ ကိုလည္းေကာင္း မၾကားဖူး။ မဖတ္ဖူးသည္မွာ ယေန႔တိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဦးေစာသိန္း၁။၈။၀၉

Thursday, October 20, 2011

တရုတ္ေက်ာင္းသားေတြ ဘာေၾကာင့္ကမၻာ့ထိပ္ဆံုးသို႔ေရာက္လာသလဲအာရွကို ကမၻာ႔ အေတာ္ဆံုး အထူးခြ်န္ဆံုး ေက်ာင္းသားေတြ ထုတ္လုပ္ေပးေနတဲ႔ ေနရာအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳထားၾကသည္။ ဒီလို အာရွေက်ာင္းသားေတြ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တာကို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက လြယ္လြယ္ အသိအမွတ္ျပဳတာေတာ႔ မဟုတ္။
 ဖြ႔ံၿဖိဳးၿပီး OECD ၃၄ ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာရည္စစ္တမ္း (Programme for International Student Assessment –PISA) ၿပိဳင္ပြဲတိုင္းမွာအာရွaက်ာင္းသားေတြက အေနာက္ကေက်ာင္းသားေတြကိုေနာက္
ေကာက္ခ် ထားႏိုင္လို႔သာ ျဖစ္သည္။ PISA ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ႔ၿပီး၊ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သခၤ်ာ၊ သိပၸံန႔ဲ စာဖတ္စြမ္းရည္ သံုးခုကို အဓိကထား စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ PISA စစ္ေဆးမွႈ ရလဒ္ကို ၾကည့္ရင္ တရုတ္ျပည္ ရွန္ဟိုင္း ေက်ာင္းသားေတြက နံပါတ္ (၁)၊ ေတာင္ကိုရီးယား ေက်ာင္းသားေတြက (၂)၊ ဖင္လန္ က (၃)၊ ေဟာင္ေကာင္က (၄) န႔ဲ စကၤာပူက (၅) ေနရာ ခ်ိတ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေက်ာင္းသားေတြက (၁၄) နဲ႔ ၿဗိတိန္ ေက်ာင္းသားေတြက (၁၈) ေနရာမွာသာ ခ်ိတ္သည္။
ဒီေတာ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံ ပညာေရးသမားေတြက သူတို႔ သင္ၾကားေရးစနစ္ေတြ ျပဳျပင္ဖို႔ အာရွ စာသင္ခန္းေတြကို ေလ႔လာလာၾကရသည္။ အာရွပညာေရး ေအာင္ျမင္မွႈ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရွိသလဲ။
 သတ္ေသတဲ႔အထိ ႀကိဳးစား
အာရွေအာင္ျမင္မွႈ ဆိုတာကလည္း ေ၀းေ၀း ေျပးၾကည့္စရာမလို။ ေလာေလာဆယ္ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနတဲ႔ တရုတ္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားကို ၾကည့္ရင္ပင္ အေတာ္လံုေလာက္ၿပီ။ ဒီႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးမွာ မိဘေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အဓိကက်သည္္။ ေက်ာင္းသားအေပၚ မိဘေတြရဲ႕ ဖိအားေပးမွႈ၊ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မွႈနဲ႔ မနားတမ္း ေလ႔လာခိုင္းမွႈတို႔ ျဖစ္သည္။
ေဟာင္ေကာင္မွာ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းအျပင္ က်ဴရွင္ေတြမွာပါ အပ္ၾကၿပီး၊ က်ဴရွင္ဆရာေတြကလည္း အရမ္းခ်မ္းသာၾကသည္။ ဒါေပမဲ႔ ကေလးအခ်ဳိ႕က အဆင္႔ (grade) ေကာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း သတ္ေသတဲ႔အထိ ျဖစ္ကုန္သည္။ သတ္ေသတဲ႔အထိ ႀကိဳးစားၾကသည္ဟု ဆိုရမည္။
ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ ရွန္ဟိုင္းကိုၾကည့္ရင္ ကေလးေတြရဲ႕ ဘ၀က တစ္ပံုစံထဲ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းၿပီးရင္ က်ဴရွင္၊ ပီယာႏို၊ ေရးကူး၊ တင္းနစ္၊ ဘဲေလးအက၊ အိမ္စာလုပ္ ဆိုတဲ႔ ပံုစံျဖစ္သည္။ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း မိဘေတြက ကေလးေတြကို အေသေမာင္းသည္။
ကေလးကိုယ္ေတြကိုယ္တိုင္ သူတို႔ကုိယ္သူတို႔ ဖိအားေပးထားလို႔
ကေလးရဲ႕ အနာဂတ္ ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ ကေလးကို ငယ္စဥ္မွာ နည္းနည္းမွ ညွာစရာမလိုဘူးဆုိတဲ႔ ကေလးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္နည္း ျဖစ္သည္။ ဒီနည္းကို စာေရးဆရာမ ေအမီခြ်ာက သူရဲ႕ နာမည္ႀကီး 'က်ားေမေမရဲ႕ တိုက္ပြဲေတးသံ' စာအုပ္မွာ တရုတ္မိဘေတြရဲ႕ ကေလးျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္နည္း အျဖစ္ ဖြင္႔ခ်ခဲ႔သည္။
အဲဒီလို တရုတ္ က်ားေမေမေတြက အသားကုန္ ေမာင္းႏွင္တာကို သူတို႔ သားသမီးေတြကေကာ လိုလိုလားလား ရွိၾကရဲ႕လား။
မၾကာခင္က အေနာက္ ပညာေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က ေဟာင္ေကာင္ ေက်ာင္းေတြကိုသြားၿပီး၊ အဲဒီက ကေလးေတြကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ၾကည့္သည္။ အေျဖက ရွင္းသည္။ တရုတ္မိဘေတြက သူတို႔ ကေလးေတြဆီက ေတာင္းဆိုတာက ျပင္းထန္လြန္းသည္။ နည္းနည္းမွ အေလွ်ာ႔မေပး။ အေနာက္က ကေလးေတြလို ေလ်ာ႔ရဲရဲ မဟုတ္။ ဒီေတာ႔ တရုတ္ ကေလးတိုင္းမွာ ဖိအားေတြ ရွိေနတာ ေတြ႔ၾကရသည္။
ဒါေပမဲ႔ တဖက္မွာလည္း အဲဒီ လမ္းေၾကာင္းက ေဟာင္ေကာင္ ကေလးေတြကို သခ်ၤာနဲ႔ သိပၸံ ကမၻာ႔ ထိပ္ဆံုး အဆင္႔ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ထားသည္။ ေဟာင္ေကာင္ တကၠသိုလ္က အာရွမွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ အဲဒီလို ထိပ္ဆံုးေရာက္ေအာင္ တရုတ္ က်ားေမေမေတြက ေန႔စဥ္ ေနာက္က ေမာင္းေပးေနသည္။ ဒါေၾကာင္႔လည္း ကေလးေတြရဲ႕ ၿပိဳင္ဆိုင္မွႈက ျပင္းထန္လြန္းသည္။
ေဟာင္ေကာင္က တရုတ္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဥပမာ ၾကည့္ရင္ ပိုျမင္သာမည္။ အသက္ ၈ႏွစ္မွာ သူကိုယ္တိုင္ေရးတဲ႔ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ၿပီးၿပီ။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွာ ရွစ္တန္းအဆင္႔ ပီယာႏို စာေမးပြဲ ေအာင္သည္။ ဂီတ၊ ေရကူး၊ ေယာဂ ေလ႔က်င္႔ခန္း၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ျပင္သစ္စာ ၿပိဳင္ပြဲတိုင္း ဆုေတြ အမ်ားႀကီးရထားသည္။ သူက 'စတီဖန္နီ အန္း' ဆိုတဲ႔ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသူေလး။ သူ႔မိဘေတြ ဂုဏ္ယူဖို႔ မအိပ္မေန ႀကိဳးစားသည္။
ဘာလို႔ ဒီေလာက္ သဲႀကီးမဲႀကီး လုပ္ေနရတာလဲလို႔ 'စတီဖန္နီ' ကို ေမးၾကည့္ေတာ႔ အေျဖက၊ မိဘေတြက ဖိအားေပးလို႔ခ်ည္း မဟုတ္ဟု ေျဖသည္။ သူ႔ကိုယ္တိုင္က အၿမဲထိပ္ဆံုးေရာက္ဖို႔ ဖိအားေတြ ေပးထားတယ္ဟု ဆိုသည္။ မိဘကလည္း ဖိအားေပး၊ ကေလးကိုယ္တိုင္ကလည္း ၿပိဳင္ပြဲတိုင္း ထိပ္ဆံုး ေရာက္လိုစိတ္ကဲေနတာ ေတြ႔ၾကရသည္။
ၿခံဳၾကည့္ရင္ ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ ရွန္ဟိုင္းက ကေလးတိုင္းဟာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ဖို႔ အျပင္းအထန္ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေရး ဆိုတဲ႔ ဖိအားေတြနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာၾကသည္။ ကေလးေတြရဲ႕ အဓိက မက္လံုးက ပညာေရးမွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရင္ အလုပ္ေကာင္း၊ လစာေကာင္း ရမယ္၊ သူမ်ား အထက္က ေနႏိုင္မယ္ဆုိတဲ႔ အေတြးအျမင္ ျဖစ္သည္။ မိဘေတြကလည္း အဲဒီ စိတ္ကူးလမ္းေၾကာင္းကို ခ်ေပးထားသည္။
ဒီေတာ႔ တရုတ္ေက်ာင္းသားေတြ ဘာေၾကာင္႔ ကမၻာ႔ပညာေရး ထိပ္ဆံုးကို ေရာက္လာသလဲ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ဖိအားေပးထားလို႔ဟု ဆိုရမည္။ မိဘေတြက ခိုင္းလို႔၊ ေတာင္းဆိုလို႔ခ်ည္းေၾကာင္႔ မဟုတ္။ ကေလးေတြ ကိုယ္တိုင္က သည္းႀကီးမဲႀကီး ျဖစ္ေနလို႔ ျဖစ္သည္။
ပါရမီရွင္ ေမြးထုတ္ေနတာ မဟုတ္
ဒါေပမဲ႔ ဒီနည္းက မွန္ကန္တဲ႔ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရဲ႕လားဆိုတာ ေမးစရာ ရွိလာသည္။ ဒီလို ၿပိဳင္ဆိုင္မွႈေတြ ဖိအားေတြနဲ႔ သင္ယူေလ႔လာေနတဲ႔ ပညာေရးစနစ္က အိုင္းစတိုင္း၊ အယ္ဒီဆင္ နဲ႔ စတီဗ္ ေဂ်ာ႔ဘ္ တို႔လို ပါရမီရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာမွာ မဟုတ္တာ ေသခ်ာသည္။ ဒါကို ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ ရွန္ဟိုင္းက ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမေတြကလည္း ၀န္ခံသည္။
ေဟာင္ေကာင္က အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦး ေျပာတာက "ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကေလးေတြ ပါရမီရွင္ေတြ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ ပါရမီရွင္ေတြ ျဖစ္ေအာင္လည္း က်ေနာ္တို႔ ေေမြးထုတ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အနာဂတ္မွာ က်ေနာ္တို႔ ကေလးေတြ အဆင္႔ျမင္႔ဆံုး အလုပ္အကိုင္ေတြ၊ ၀င္ေငြေကာင္းေတြ ရၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနႏိုင္မွာေတာ႔ ေသခ်ာပါတယ္" တဲ႔။
ပညာေရး အဓိပၸါယ္က ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာဖို႔၊ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းရဖုိ႔ ဆိုရင္ေတာ႔ လက္ရွိ တရုတ္နည္း၊ ေတာင္ကိုရီးယား နည္းအတိုင္း ကိုယ္႔ကေလးကို သတ္ေသေလာက္ေအာင္ မညွာမတာ ဖိအားေပး ေမာင္းဖို႔ လိုမည္။
ပညာေရး အဓိပၸါယ္ကို ဒီ႔ထက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြးရင္ေတာ႔ လက္ရွိ အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္တို႔လို PISA ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အဆင္႔ ၁၄ တို႔ ၁၈ တို႔ေလာက္နဲ႔ သြားႏိုင္သည္။ ရွန္ဟိုင္းနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္လို ထိပ္ဆံုး အဆင္႔ မေရာက္လည္း ဘာမွ မျဖစ္။ ကံေကာင္းရင္ ေက်ာင္းစာမွာ ခပ္ေပါ႔ေပါ႔ေနတတ္တဲ႔ ကိုယ္႔ကေလးက ပါရမီရွင္ေတာင္ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ဦးမည္။ မိဘမ်ားနဲ႔ ပညာေရးသမားမ်ား ႀကိဳက္တဲ႔နည္းကို ယူပါေလ။
၀င္႔ထန္း
ရည္ညႊန္း။ the Economist & Al Jazeera

ေမာကၡ ပညာေရး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။