Friday, July 17, 2015အိမ္ေဖၚ…

ျမန္မာျပည္မွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အိမ္ေဖၚေတြထားႏုိင္ၾကသည္။
နဲနဲပါးပါးအလုပ္အကိုင္ေလးအဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ပဲအိမ္ေဖၚေကာင္မေလး ႏွစ္ေယာက္သံုးေယာက္ နင့္အေတာ္ဇိမ္က်က်ေနႏုိင္ၾကသည္။
တခ်ိဳ႔အရာရွိေတြ ေငြေၾကးျပည့္စံုသူေတြဆိုလွ်င္ အိမ္ေဖၚေကာင္မေလးသံုးေလးေယာက္အျပင္ ျခံေစာင့္နင့္၊ကားဒရိုင္ဘာနင့္၊မာလီနင့္ စည္းစိမ္ယူႏုိင္ၾက၏။

အိမ္ေဖၚမိန္႔ခေလးေတြဆိုလွ်င္ (ေတာက ေကာင္မေလးေတြ)ဟုေျပာတတ္ၾက၏။
ဆင္းရဲသည့္ေတာသူေတာင္သား သားသမီးေတြ ပညာကိုေကာင္းစြာမသင္ႏုိင္၊မိဘေတြက ပင္ပန္း ဆင္းရဲေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးေတြငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နင့္ ျမိဳ ႔တက္ျပီးအိမ္ေဖၚလုပ္ခုိင္းျပီး၊ရလာသည့္ ၀င္ေငြေလးေတြနင့္ဘ၀ကိုရတည္ၾကရသည္။

ျမန္မာျပည္မွအိမ္ေဖၚတေယာက္၏ဘ၀ကားသိပ္သက္သက္သာသာေတာ့မဟုတ္။
ေန႔ေရာညပါ အိမ္ၾကီးရွင္တို႔ခုိင္းတာမွန္သမွ် မျငိဳမျငင္စိတ္တုိင္းက်ေအာင္ခုိင္းတာ လုပ္ေပးၾက ရသည္။
ဒီၾကားထဲသူတို႔ထိမ္းရသည့္ခေလးက မေတာ္တဆ ကေလးတုိ႔သဘာ၀ ေဆာ့ကစား၍ ထိခိုက္နာ က်င္မႈျဖစ္လွ်င္ အရိုက္အပုတ္ အထုအေထာင္းေတြပါခံၾကရသည္။
မီးပူျဖင့္အသားကိုဟတ္တာခံၾကရသည္။ဖက္ဆက္ဂ်ပန္ထက္ဆိုးတဲ့အႏွိပ္အစက္ေတြခံၾကရသည္။
ရုပ္ပ္ုိင္းဆုိင္ရာ၊စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွစ္မ်ိဳးလံုး အခ်ိန္ျပည့္ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံေနၾကရသည္။
ဒီၾကားထဲ အပ်ိဳးေဖၚေပါက္စ လွတ ပတ အိမ္ေဖၚေလးေတြက (အိပ္ေဖၚ)လုပ္ေပးရသည့္ သာဓကေတြလဲမၾကားခ်င္မွအဆံုး။
ျမန္မာျပည္တြင္အိမ္ေဖၚေတြ၏ဘ၀ေတြက တေခတ္တခါက ကမၻာ့သမုိင္းတြင္ေက်းကၽြန္ေတြလုိ
လူကိုလူလိုဆက္ဆံျခင္းမခံၾကရသည့္အေနအထားေတြျဖစ္သည္။
အိမ္ေဖၚေတြကိုတန္းတူလူစားရင္းသြင္းသည့္အေလ့အထျမန္မာျပည္တြင္မရွိေသးပါ။

အိမ္ေဖၚမိန္႔ခေလးအိမ္ေဖၚတုိ႔၏လစာမွာ ျမန္မာေငြတလ သံုးေထာင္ မွ ငါးေထာင္အထိရ တတ္ၾက သည္ဟုဆိုသည္။(ခုေတာ့ဒီထက္မ်ားေကာင္းမ်ားလာႏုိင္ၾကသည္။)
တလ လံုးလံုးေန႔ေရာညပါ ကိုယ္ပင္ပန္းစိတ္ပင္ပန္းၾကီးစြာေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္ေတြပမာလုပ္ကိုင္
ေပးမွ ခုေခတ္ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ၃ ေဒၚလာမွ ၅ ေဒၚလာထိ ရရွိသည့္သေဘာျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္မွ အိမ္ေဖၚတေယာက္၏တလ လစာသည္ ႏုိင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ ဆံုးတနာရီစာပမာဏမွ်သာျဖစ္သည္။
ထုိမွ်ပမာဏသည္ပင္ သူတို႔အတြက္ရြာမွာက်န္ခဲ့သည့္မိဘေတြကို ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေအာင္ၾကိဳစားၾကရ သည္။


အိမ္ေဖၚမရွိ

ဥေရာပ က ခ်မ္းသာတဲ့တုိင္းျပည္ေတြမွာ အိမ္ေဖၚမထားႏုိင္ၾက။၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လို တုိင္းျပည္၏အျမင့္ ဆံုးရာထူးတာ၀န္ယူထားသူေတြမွာပင္အိမ္ေဖၚမထားႏုိင္ၾက။မီးပူေတြကိုယ္တုိင္တုိက္၊အ၀တ္ေတြကိုယ္တုိင္ေလွ်ာ္ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးကိုယ္တုိင္လုပ္ၾကရသည္ဟုသိရသည္။

တုိင္းျပည္တာ၀န္အရ အေရးၾကီးသည့္ကိစၥဆုိလွ်င္ေတာ့ တုိင္းျပည္က ေပးထားသည့္ခံစားခြင့္ေတြ
ႏွင့္အတူ ကားဒရုိင္ဘာကကားေမာင္းတာမ်ိဳးေတြရွိတတ္ၾကသည္။

သန္းၾကြယ္သူေဌးေတြမွာေတာ့ တပတ္ဘယ္ႏွစ္နာရီလာျပီးသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးဆိုတာမ်ိဳးအခ်ိန္
ပိုင္း၀န္ထမ္းေတြရွိ တတ္ၾက သည္ဟုသိရသည္။

ဥေရာပလုိႏုိင္ငံမွာ အိမ္ေဖၚကိုေန႔ေရာညပါ ေခၚထားဖို႔မေျပာနင့္ တေန႔တနာရီေလာက္ေခၚခုိင္းဖို႔ပင္
မလြယ္။မလြယ္ဆုိတာ တေန႔တနာရီေလာက္ကိုပင္ဘယ္သူမွေခၚမခုိ္င္းႏုိင္ၾက။
(ေတာ္ေတာ္ဆင္းရဲၾကရွာသည္။)

တနာရီဆုိလွ်င္ တနာရီအေလွ်ာက္ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည့္တနာရီစာကိုေပးၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ထိုသို႔ေပးသည့္အခါ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္မည္ဆုိလွ်င္ သန္႔ရွင္းေရးနင့္ပတ္သက္ျပီး လက္မွတ္ ေတြ ဘာေတြရထားလွ်င္ သာမန္ထက္ပိုေပးၾကရသည္။
တနာရီထက္ ၁၅ မိနစ္ပိုသြားလွ်င္ေနာက္ထပ္ တနာရီစာထပ္ေပးေတာ့။
ဒါ့အျပင္ ၀င္ေငြခြန္၊ေႏြရာသီအားလပ္ရက္အတြက္သံုးစြဲမည့္ေငြ(holiday money)၊ ပင္စင္လာစာ အတြက္ သတ္မွတ္ေငြ၊စသည့္ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလုပ္ရွင္ဆုိသူက အေသအခ်ာ လုပ္ေပးထားရသည္။
လူတေယာက္အလုပ္ လုပ္သည္ဆုိသည္နင့္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေန လုပ္ကို လုပ္ေပး ရမည့္တာ၀န္ရွိေနသည္။
မည့္သည့္အလုပ္ကိုမဆို ကိုယ့္နီးစပ္ရာခင္မင္၍လုပ္ေပးသည္ဆုိ၍မရ။မိဘခ်င္းခင္မင္၍သားသမီး
ကိုလစာနဲနဲနင့္ေခၚခုိင္းပါသည္ဆုိ၍မရ။အခြန္ေရွာင္မႈျဖင့္၊black လုပ္မႈျဖင့္ေခၚခုိင္းသူေရာ အခုိင္းခံ
သူပါ ေထာင္ထဲေရာက္သြားႏုိင္သည္။

ေနာက္တခ်က္က လူတေယာက္ကို ေန႔ေရာညပါ အလုပ္ရွင္အိမ္မွာေခၚထားလွ်င္ ေပးရမည့္ ပမာဏ မွာ အလြန္မ်ားျပားသြားျပန္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ဥေရာပႏုိင္ငံတုိ႔တြင့္ ညေန ငါးနာရီမွ မနက္ ၇ နာရီအထိကို ညအလုပ္ဟု
သတ္မွတ္ထားသည္။
ညေန၅နာရီမွစျပီးညအလုပ္အတြက္တနာရီကို ၅၀ အပိုေဆာင္းေပးၾကရသည္။
ဒါ့အျပင္ စေန တနဂၤေႏြလို ရံုးပိတ္ရက္ေတြ၊ခရစၥမတ္လို၊ တုိင္းျပည္ရဲ့အမ်ိုးသားေန႔ လို အခါၾကီး ရက္ၾကီးေတြ၊မွာ ႏွစ္ဆပိုေပးၾကရသည္။အခါတုိ္င္းတနာရီကို ၂၀၀ဆိုလွ်င္ ၄၀၀ေပးရ မည့္ အျပင္ ညဆုိင္းအတြက္ပါ တနာရီ ၅၀ တုိးေပးရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တနာရီလုပ္အားခမွာ ၄၅၀ ေအာက္ ထစ္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ျမန္မာျပည္မွာလို အိမ္ေဖၚတေယာက္ကို အိမ္မွာ ေန႔ေရာညပါေခၚထားလွ်င္ ေပးရမည့္ ပမာဏ မွာ အိမ္ရွင္ေတြအလုပ္လုပ္၍ရသည့္လစာထက္ပင္မ်ားသြားႏုိင္သည္။
ဒါေၾကာင့္အိမ္ေဖၚမေခၚႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္တခ်က္မွာ (ေတာက ေကာင္မေလး)ကိစၥျဖစ္သည္။
ေနာ္ေ၀းလုိႏုိင္ငံတြင္ ေတာက ေကာင္မေလးမရွိပါ။
ေတာနင့္ျမိဳ ႔ဘာမွမကြာေတာ့ပါ။ျမိဳ ႔နင့္ေတာ အေဆာက္အဦး၊လူေနမႈစနစ္၊ တယ္လီဖုန္းအင္တာ နက္သံုးစြဲမႈ၊လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲမႈ၊အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္မႈပံုစံဘာဆိုဘာမွ သိသိသာသာ ကြာျခားျခင္းမရွိပါ။
ေနာ္ေ၀းလယ္သမားတို႔ခ်မ္းသာၾကသည္။ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္လဲၾသဇာအာဏာအေတာ္ရွိၾက
သည္။(ေနာ္ေ၀းလယ္သမားေတြအေၾကာင္းသီးသန္႔ေရးပါအံုးမည္။)
ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ၏မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္လူရယ္လို႔ျဖစ္လာလွ်င္စာသင္ ေက်ာင္းကို မျဖစ္ မေနပို႔ၾကရပါသည္။
ခေလးရွိလွ်င္ေက်ာင္းရွိရပါသည္။
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကိုစတင္တည္ေဆာက္လာခဲ့ၾကသည့္စနစ္ကုိက သိပ္စိတ္၀င္္စား ဖို႔ ေကာင္း သည္။
ေနာ္ေ၀းတုိ႔က (လူတုိင္းသည္ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားတာျဖစ္၍ လူတုိင္းတန္းတူပညာ သင္ၾကား ခြင့္ရွိရမည္)ဆုိသည့္မူ၀ါဒကိုအေျခခံျပီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
(ေနာ္ေ၀းပညာေရးသမုိင္းမွ)

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျပီးလူ႔အခြင့္အေရးအျပည္အ၀ရွိၾကသည့္ႏုိင္ငံေတြမွာ အိမ္ေဖၚတေယာက္အိမ္
မွာထားဖို႔ဆိုတာ အိမ္မက္ပင္ မမက္ႏုိင္ၾကသည့္သေဘာျဖစ္သည္။
အ၀တ္ကိုယ္တုိင္ေလွ်ာ္၊ၾကမ္းကိုယ္တုိင္တုိက္၊အစားအေသာက္ကိုယ္တုိင္ခ်က္ျပဳတ္၊ကားကိုယ္တုိင္ေမာင္း ျပီးအစစ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၾကရသည့္လူေနမႈစနစ္ျဖစ္သည္။
လူတေယာက္ကို ေစ်းေပါေပးျဖင့္ၾကိဳက္သလုိခုိင္းသည့္ေခတ္စနစ္ဆိုးၾကီးကား ဒီႏုိင္ငံေတြမွာ မရွိၾကေတာ့ပါ။
သူတုိ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာအိမ္ေဖၚေတြကင္းမဲ့ကုန္ၾကျပီ…..

 ေအာင္ျမင္စုိး ေဖ့စ္ဘုခ္စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

သဇင္ရနံ႔
၁၆၊၀၇၊၂၀၁၅