Sunday, December 16, 2012

ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္လွ၏ ရခုိ္င္ျပည္မွာ ရခိုင္နင့္ဘဂၤါလီအေရးအခင္းပထမအၾကိမ္စျဖစ္ကတည္းက ေျပာမယ္လို႔ၾကံေန တာ ေတြ ေျပာခ်င္ေနတာေတြအမ်ားၾကီး။သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားတိုင္း စကားလံုးတိုင္းက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေအးခ်မ္းဖို႔ တည္ျငိမ္္ဖို႔ကိုဦးတည္ေသာ အေျပာမ်ိဳး အျပဳအမူမ်ိဳးသာေျပာခ်င္သည္။
ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ဖ်က္ဆီးေစေသာ စကားလံုးမ်ား အေျပာအဆို မ်ားျဖစ္ သြားလွ်င္အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကိုထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ဆူပူမႈမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္လာလွ်င္ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚ
မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သူအားလံုးထိခိုက္နစ္နာႏုိင္သည္။ဒါေတြကို ေအးခ်မ္းမႈကို တန္ဖိုးထားသူ တုိင္း အထူးသတိထားၾကရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္တခါ ကိုယ္က ရခိုင္မို႔လုိ႔ရခိုင္ဖက္က လုိက္ေျပာတာမ်ိဳး၊ဘဂၤါလီမို႔ဘဂၤါလီဖက္က လုိက္ ေျပာ တာမ်ိဳး၊ဗမာမုိ႔ ဗမာဖက္က လုိက္ေျပာတာမ်ိဳး၊ခ်င္းမို႔ခ်င္းဖက္ကလုိက္ေျပာတာမ်ိဳး၊ ကမန္မို႔ ကမန္ ဖက္ကလုိက္ေျပာတာမ်ိဳးရွမ္းမုိ႔ ရွမ္းဖက္က လုိ္က္ေျပာတာမ်ိဳး အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မို႔ဘာသာ တူသူ ဘက္ကလုိက္ေျပာတာမ်ိဳး၊ဗုဒၶဘာသာမို႔ ကာကြယ္ေျပာတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ တရားမွ် တမႈ ကို ေရွ႔ရွဴ ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ိဳးသာျဖစ္သင့္ပါသည္။
ေက်ာက္နီေမာ္ရြာသူတေယာက္မုဒိန္းက်င့္ခံရသည့္ကိစၥမွာ မုဒိန္းက်င့္သူကို  တရားဥပေဒအတိုင္း အေရးယူလုိက္ဖို႔သာအဓိကျဖစ္ပါသည္။မူဆလင္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူမုဒိ္န္းက်င့္သည္ျဖစ္ေစ ဗုဒၶဘာသာ ကို ကိုးကြယ္တဲ့သူ မုဒိန္းက်င့္သည္ျဖစ္ေစ အျပစ္ရွိတာက ရွိတာသာျဖစ္ပါသည္။ဒါကို ကုလားေတြ မုဒိန္း က်င့္သည္ဆိုျပီး အစၥလမ္ဘာသာ ကို ကို္းကြယ္သူအားလံုးကို ၀ါးလံုး ရွည္ ျဖင့္ မရမ္းသင့္ပါ။ဗုဒၶဘာသာကို ကုိးကြယ္ သူေတြမွာကား တခါက မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္သူမရွိဖူးလား။ တရား မွ်တမႈဆို သည္ မွာ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခမ္းေကာင္းသည့္ကိစၥမဟုတ္ပါ။
ေနာက္တခုက ရခိုင္ျပည္မွ ဘဂၤါလီမ်ားအား ႏွင္ထုတ္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ထုိဘဂၤါလီမ်ားကို ရခုိင္ ျပည္ မွအတင္းအက်ပ္ႏွင္ထုတ္သည့္ကိစၥကို သေဘာတူသလားဟုေမးလွ်င္ သေဘာတူပါ သည္ ဟု ေယ် ဘုယ်အားျဖင့္ေျဖလုိပါသည္။မည္သည့္ႏုိင္ငံမွာမဆိုခိုး၀င္လာသူမ်ားကို ေနခ်င္သလုိေန သြား ခ်င္သလုိ သြားခြင့္ျပဳထားသည္ဟူ၍မရွိပါ။တိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဆိုလွ်င့္ ႏိုင္ငံမွ ထြက္္ခြာ ဖို႔ ရက္ခ်ိ္န္းျပည့္ေသာေန႔တြင္အထူးပုလိပ္အဖြဲ႔က အိမ္ကိုလာျပီးအတင္းဆြဲခ် ပုလိပ္ ကား ထဲကိုေဆာင့္ ထည့္ ေလယာဥ္ေပၚကုိအတင္းတြန္း တင္ျပီးမူရင္းႏိုင္ငံျပန္ပို႔သည့္ အေလ့ အ ထရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ထုံုး လုပ္နည္းေတာ့လုိပါသည္။ယေန႔ရခုိင္ျပည္တြင္ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ ဆက္ သံုးဆက္ထိေန ထုိင္ ေန ၾက ျပီး သူ မ်ားျဖစ္ပါ သည္။က်ေနာ္တုိ႔မွာ ဘယ္ဘဂၤါလီ ငျဖဴ ငေၾကာင္ ငက်ား ငေျပာက္ ကေတာ့ျဖင့္ ဘယ္ေန႔က ရခိုင္ျပည္ကိုေရာက္လာသည္။ဘယ္ေနရာ ဘယ္ရြာ ဘယ္ျမိဳ႔တြင္ေန ထုိင္ သည္။သားသမီးဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေမြးဖြားျပီးျပီ စသည္ျဖင့္ စာရင္းဇယား အတိအက်မရွိပါ။ အစိုးရ အ ဆက္ဆက္လဘ္ေပး လဘ္ယူမႈရွိလို႔တရား မ၀င္ဘဂၤါလီေတြ မ်ားလာ သည္ ဟုဆိုလွ်င္တိက်သည့္အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမွတ္ရာခိုင္လံုဖို႔ခုိင္လံုေအာင္လုပ္ထားဖို႔အထူးအေရးၾကီးပါသည္။ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ အစၥလမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူအားလံုးကိုႏွင္ထုတ္မည္ဟုဆိုလွ်င္တရားနည္းလမ္း က်သည့္ လုပ္ရပ္မျဖစ္ႏိုင္ ပါ။အင္မတန္သတိထားဆင္ျခင္ျပီးလုပ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ထုိကဲ့သို႔ေသာလုပ္ေဆာင္မႈႈမ်ိဳးဘာသာေရးအရ
 ခြဲျခားဆက္ဆံျပီး အႏိုင္က်င့္တာမ်ိဳးကို က်ေနာ္တို႔ ယာဥ္ေက်း သည့္ လူ႔အဖြဲ႔မွာလက္မခံသင့္ပါ။
ဒါဆိုယင္ဒီတရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ျပီး တိုင္းျပည္ကိုျပသနာမ်ိဳးစံုလုပ္ေနေသာထုိ ဘဂၤါလီ ကိစၥ ကိုဘယ္လုိေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ဤေမးခြန္းသည္တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္အင္မတန္အ ေရးၾကီး ေသာေမးခြန္း၊ အခန္႔မသင့္လွ်င္ တိုင္းျပည္တျခမ္းပဲ့ထြက္သြားမည့္အေရးျဖစ္သျဖင့္အထူး သတိ ထားေျဖၾကားၾက ရမည့္ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥလဲျဖစ္ပါသည္။
ဤကိစၥကို က်ေနာ္ဥာဏ္မီသေလာက္ စဥ္းစားမိသေလာက္တင္ျပပါမည္။ဒီအတုိင္းျဖစ္ရ မည္ဟုေတာ့မဆို
လုိပါ။တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအသိ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္လုပ္သင့္လုပ္ထုိ္က္ သည္ မ်ား ကို လိုအပ္ သလုိအေကာင္အထည္သြားမည္သာျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိသို႔လုပ္ ေဆာင္ ရာတြင္ တစုံ တရာ စဥ္းစား စရာေလးအေတြးေပါက္စရာျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာတင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
ပထမဆံုးအေကာင္အထည္ေဖၚသင့္သည္မွာ ရခိုင္တျပည္လံုးကို သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရ ပါ မည္။ ယခုအစမ္းသေဘာစတင္လုပ္ေဆာင္ေနျပီဟုသတင္းမ်ားတြင္ဖတ္ရသျဖင့္၀မ္းသာပါသည္။နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္လူထြက္ကိုအထူးေစာင့္ၾကတ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးကိုလံုေအာင္ကာဖို႔ အယင္ကထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ၾကပ္မတ္ဖို႔လုိပါသည္။ရခိုင္ျပည္တြင္သန္ေခါင္စာရင္း ေကာက္ ေန သည္ ဟုၾကား လွ်င္ တဖက္ႏိုင္ငံမွ ခိုး၀င္ျပီး ရခုိင္ျပည္ဖြားဘဂၤါလီမ်ားအျဖစ္ခံယူျပီး ႏို္င္ငံ တကာ စာနာမႈ အေထာက္ အကူ မ်ား ကိုလုိခ်င္သူမ်ားလည္းဤအခ်ိန္တြင္ပံုစံမ်ိဳးစုံျဖင့္၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
သန္းေခါင္စာရင္းကိုေသခ်ာေကာက္ယူျပီး ရပ္ကြက္ ေက်းရြာလုိက္ ဘဂၤါလီဦးေရး ဘယ္ေလာက္ ကမန္ဦးေရဘယ္ေလာက္ အျခားတိုင္းရင္းသားဦးေရဘယ္ေလာက္ဟု သီးျခားရွင္းလင္းစြာ သိျပီး ေသာအခါ ဘဂၤါလီမ်ား၏ျမန္မာျပည္ ရခုိင္ျပည္ထဲကို၀င္ေရာက္လာသည့္ေနာက္ေၾကာင္း ကိုျပန္ လည္ စိစစ္ရပါမည္။ ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ၾကာတတ္ေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားနည္း လမ္းမ်ား လဲရွိႏိုင္ပါသည္။ လုိရင္းမွာ တရားမ၀င္ ဘဂၤါလီမူဆလင္ႏွင့္ျပည္တြင္းတြင္ယခင္ကတည္းက ရွိႏွင့္ေန ျပီး သား မူဆလင္မ်ား ကိုရွင္း လင္းစြာခြဲျခားျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္သာအဓိကျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိဳဘဂၤါလီတို႔ကသူတုိ႔ဘဂၤါလီမဟုတ္ဟုအတင္းျငင္းေနၾကသည္ဟုၾကားရပါသည္။ဒါဟာကိုယ့္လည္ပင္းကို ကိုယ္ၾကိဳးကြင္းစြပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ရခုိင္ျပည္တြင္ေနထိုင္ေနၾကေသာ အထူးသျဖင့္ ဘူးသီးေမာင္ေတာ္ေဒသတြင္ေနထုိင္ေနၾကေသာမူဆလင္မ်ားတြင္အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ။
ကမန္မူဆလင္ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ မျဖစ္လွ်င္ဘဂၤါလီမူဆလင္သာရွိပါသည္။ (အစၥလမ္ဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ေပါင္းသင္း၍လည္းနယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႔ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္) အကယ္ ၍ ဘဂၤါလီ မဟုတ္ပဲ တခ်ိဳ႔မူဆလင္အစြမ္းေရာက္တုိ႔လိမ္ထားသည့္(ရိုဟင္ဂ်ာ)ဆိုသည့္လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ရခိုင္ျပည္တြင္ ဘယ္တုန္းကမွမရွိခဲ့သည့္ဘယ္ေတာ့မွထပ္ျပီးရွိလာမည့္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ အဆိုပါ အမည္ လိမ္ခံလုိသူမ်ားမွာ တုိင္းျပည္ကိုသစၥမရွိေသာ လိမ္လည္လွည့္ျဖား လုိေသာ သူမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ အျမန္ ဆံုးႏွင္ထုတ္ခံရမည့္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍ဘဂၤါလီ ဆိုလွ်င္ေတာင္ေရာက္ လာသည္
ခုႏွစ္ကိုၾကည့္ျပီး ႏိုင္ငံျဖစ္ခြင့္ေလး ဘာေလးေမွ်ာ္လင့္ စရာ ရွိပါေသးသည္။
ေသခ်ာစိစစ္ျပီးေသာအခါ တရားမ၀င္ဘဂၤါလီစာရင္းကို ကုလသမဂၢႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္း ကိုေသခ်ာ ခ်ျပ တင္ျပရပါမည္။သူတုိ႔ဆီက အၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္း မ်ားကိုရ ယူျပီး အ ေကာင္း ဆံုး အသင့္ေတာ္ဆံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ကုိက္ညီ သည့္အေကာင္ အထည္ေဖၚ မႈမ်ား ကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ငါတုိ႔ႏိုင္ငံမွာငါတုိ႔လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္မည္ဆိုျပီးငါတေကာ ကာ၍ရ သည့္ 
အခ်ိ္န္မဟုတ္သည္ကို ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအထူး သေဘာေပါက္ျပီး သားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။အေကာင္းဆံုးသာဓက တခုမွာ ႏိုင္ငံ တ ကာအသိုင္းအ၀ုိင္းက ကိုဆို ဗိုေဒသကို လြပ္လပ္ေရးအျဖစ္ေၾကျငာျပီး အစၥလမ္ ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေပးလုိက္ရသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါ သည္။

ယူဂိုဆလားဗီးယားသမၼတ မစ္လုိ႔ဆဗစ္၏ ငါတေကာ ေကာျပီး မူဆလင္သန္႔စင္ေရး လုပ္ လုိက္သျဖင့္ တုိင္းျပည္လဲ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာျဖစ္ ကိုဆို ဗို ေဒသကိုလဲ အစၥလမ္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ ေပး လုိက္ရ ပါ သည္။ေနတိုးစစ္ေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔ၾကီး၏ႏွစ္၅၀ ေျမာက္ ညီလာခံ၏ဆံုးျဖစ္ ခ်က္တြင္ အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈတခုမွာ ယခင္က ေနတိုးအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကိုထိခိုက္လာမွ သာစစ္ေရး အရ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ႏိုင္ေသာ္လဲ ယခုမူ၀ါဒသစ္အရ ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို လူမ်ိဳးစု တခု ၏အႏၱရယ္၊ အစု လိုက္ အျပံဳ လုိက္သတ္ျဖတ္မည့္အႏၱရယ္ရွိလာပါက အဖြဲ႔ၾကီးအေနျဖင့္ ၀င္ ေရာက္ စြက္ဖက္ ခြင့္ရွိသည္၊ စစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္အေရးယူခြင့္ရွိ သည္ဟုအတိအလင္း ေဖၚျပထား ပါသည္။အယ္လ္ဂ်ာ ဇီးယား သတင္း ဌာနက ထုတ္လႊင့္သည့္ (Hidding Genocide) မွတ္တမ္း ကားသည္ ထိုကဲ့ သို႔ေသာ အစီ အစဥ္ မ်ား ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္စီစဥ္မႈမ်ားမပါဘူးဟုမည္သူ အာမ ခံ ႏိုင္မည္နည္း။
ထုိ႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံတကာ မွအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔လဲ အထူးအ ေရးၾကီး လွပါသည္။ သတင္းမီဒီယာေခတ္ၾကီးတြင္ မ်ားမ်ားသတင္းေပးႏုိင္သူအမွန္ျဖစ္ျပီး ထုိအရာ ကို သာ ဦးစားေပး ခ်ဥ္းကပ္ တတ္ၾကျပီး သမုိင္းကိုေလ့လာပါ၊ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ကိုေလ့လာပါ အမွန္တရားကိုေလ့လာပါဆိုသူမ်ားကိုလူမ်ိဳး
 ေရးအျမင္က်ဥ္းသူ လူ႔အခြင့္အေရးနားမလည္ သူမ်ား အျဖစ္ ရွဳျမင္ တတ္ၾကပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ကာလ ၏အထူးသတိထားစရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
က်ေနာ္အထက္ကေျပာခဲ့သလုိ က်ေနာ္တုိ႔ျပဳမူေျပာဆိုမႈအားလံုးသည္တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းဖို႔ တရား ဥပေဒစိုး မိုးမႈကို ဦးတည္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈေတြသာျဖစ္သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ရခုိင္ျပည္ဖြား ဘဂၤါလီတခ်ိဳ႔ တို႔၏လုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္ အတူေနထုိင္ေနၾကေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခု ကို ျပသနာဖန္တီးေပးေနေသာအျပဳအမူေတြျဖစ္ေနသည္ ကိုေတြ႔ေန ရ ပါ သည္။ဘယ္တုန္းက ဘယ္ သမိုင္းအေထာက္အထား မွာမွ မရွိတဲ့ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကို ဖန္တီးျပီး ပြဲလန္႔ တုန္း ဖ်ာ၀င္ခင္းခ်င္တဲ့လုပ္ရပ္သည္ ဘယ္လိုမွလက္ခံသင့္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါ။ထုိလုပ္ရပ္တုိင္းသည္ယေန႔ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကိုတည္ေဆာက္
ေနေသာအေရးၾကီးေသာကာလတြင္ၾကီးမားေသာအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္မွာ ေနတာ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီျပီးၾကာခဲ့ျပီဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ အတိုင္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္သင့္သလား ဧည့္ႏုိင္ငံသားျဖစ္သင့္သလား ဆိုတာကိုဥပေဒေဘာင္ထဲက ခ်ဥ္းကပ္ ရမွာျဖစ္ပါသည္။ရသင့္ရထုိက္ေသာအခြင့္အေရးကို လူသားတိုင္းရရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္သည္ကိုမလုပ္ဘဲ၊မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္သည့္၊ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏိုင္မွန္း ခေလးက အစသိသည့္ လူမ်ိဳးအသစ္တခု(ရိုဟင္ဂ်ာ)အမည္ကိုဖန္တီးျပီး တိုင္းရင္းသားစာရင္း၀င္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အပင္မစို္က္ပဲ အသီးကိုတခါတည္းခူးဖုိ႔ၾကံသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါ သည္။ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ ထားသည့္ တိုင္းျပည္ကိုသစၥာေဖါက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။မရွိသည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတခုကိုအတင္းရွိေအာင္ ဘယ္လို အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္လုိအင္အားၾကီးႏုိင္ငံကိုအားကိုးျပီး ေတာင္းဆို ေတာင္းဆိုဘယ္ေတာ့မွျဖစ္လာမည့္ကိစၥမ ဟုတ္ပါ။အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ဧည့္ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ဖုိ႔ကို ပင္အေတာ္စဥ္းစားၾကရေတာ့ မည္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘယ္ တိုင္းျပည္မွာမဆို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ကိုေပး ေတာ့ မည္ဆိုလွ်င္ အဲဒီ တုိင္းျပည္ အေပၚ မွာ ဘယ္ ေလာက္သစၥာရွိႏိုင္မလဲ အဲဒီလူတေယာက္ကိုႏုိင္ငံသား အျဖစ္ေပးလိုက္ လွ်င္မိမိ တို႔လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း အတြက္အႏၱရယ္ျဖစ္ႏိုင္သလား ဆိုတာႏိုင္ငံ တိုင္းလုပ္ၾကရ သည့္ ကိစၥျဖစ္ ပါသည္။ လူဆိုသည္ မွာ ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈမဟုတ္ပါလား။
တခ်ိဳ႔ က ရခိုင္ျပည္တြင္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ေတြကို ခြဲခြားဆက္ဆံမႈရွိသည္ ပညာသင္ခြင့္မရွိ လြတ္လပ္စြာ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္မရွိဟု စြပ္စြဲမႈေတြ လုပ္ၾကတာကိုၾကားေနရသည္။ က်ေနာ္နား မလည္ပါ။ဘာေၾကာင့္ ဘာကိုခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိသည္ဟုစြပ္စြဲၾကတာလဲ။ထိုေဒသတြင္ၾကီးျပင္းလာသူေဒသခံတဦး က်ေနာ့အေနျဖင့္ ဘယ္ လုိမွ လက္မခံႏိုင္ပါ။
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းသည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုမွာ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆို သလို လူနည္းစုနင့္ လူမ်ား စုၾကားျပသနာရွိၾကသည္မွာ ဓမၼတာသာျဖစ္ပါသည္။အေမရိကန္လို ဒီမိုကေရစီ ဘိုးေအႏိုင္ငံ မွာေတာင္ လူျဖဴ လူမည္းျပသနာ မွာခုထိမျငိမ္းေအးေသးသည္ကို လူ တိုင္း အသိပါ။သို႔ေသာ္ျပသနာ တခုျဖစ္ လုိက္ သည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးလံုးကိုမေကာင္းဘူးဟုမစြပ္စြဲ သင့္ပါ။ ျဖစ္လာသည့္ျပသနာကိုတရား ဥပေဒ အ တိုင္းေျဖရွင္းျခင္းသည္သာအဓိျဖစ္ပါသည္။အစၥလမ္ဘာသာကို ခြဲျခားဆက္ဆံ သည္ဆိုျခင္းကို လက္မခံ သည့္အေၾကာင္းကိုက်ေနာ္ဆက္ေျပာပါမည္။
က်ေနာ္ရြာကေန ျမိဳ႔ကိုေက်ာင္းသြားတက္ေတာ့ က်ေနာ့ကိုမူဆလင္ဆရာဦးေက်ာ္မ်ိဳး(အမည္ရင္းမဟုတ္ပါ)
မွာက်ေနာ့ကို သား အ ရင္းတေယာက္လုိ ေစာင့္ေရွာက္ ပါသည္။ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေတာသား မွန္းသိ၍ လားမသိ ပို၍ပင္ဂရုတစိုက္ရွိလွပါသည္။ေနမေကာင္းသျဖင့္ေက်ာင္းမလာႏုိ္င္ေသာအခါ ဆရာႏွင့္ဆရာ ကေတာ္ကိုယ္တုိင္အိမ္တုိင္ရာေရာက္လာျပီးသတင္းေမးတတ္ၾကပါသည္။ထုိကဲ့သို႔ဂရုစိုက္ေလ က်ေနာ္က အားနာေလ ဆရာနင့္ဆရာကေတာ္ကို က်ေနာ္ကို ခ်စ္ေၾကာက္ ရိုေသ ေလျဖစ္ပါသည္။ ဆရာဦးေက်ာ္မ်ိဳး ကို အစၥလမ္ဆရာ ကုလားဆရာဟု ယေန႔တုိင္က်ေနာ့မွာ စိတ္ကူးပင္မေပၚဖူးပါ။ 

တခါတုန္းကဆိုလွ်င္ ေတာသား က်ေနာ္ အားနာလြန္း၍ ဆရာမသိစဥ္ ဆရာကေတာ္ကို ရွိစု မဲ့စု ေလး ျဖင့္ က်ဴရွင္ခသြားေပး ေသာအခါ ဆရာကေတာ္က ဆရာကို ခ်က္ျခင္းသြားေခၚျပီး ဆရာ ႏွင့္ဆရာေတာ္တုိ ႔ႏွစ္ ေယာက္ လံုးက်ေနာ့ကိုဆူၾကပါသည္။က်ဴရွင္ခေငြကိုလံုး၀လက္မခံပါ။ဆရာက အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ
 အတြက္ အဖိုးတန္ေသာ လူတ ေယာက္ျဖစ္ေအာင္သာက်ေနာ့ကိုဆံုး မ ပါသည္။ က်ေနာ္သတိထားမိသေလာက္ ဆရာ့က်ဴရွင္တြင္ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူသာ အမ်ားစုျဖစ္ပါ သည္။ ကုလား အစၥလမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူဆိုျပီး ဘယ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ တေယာက္ကမွ မေလးမစား လုပ္တာကိုမျမင္ဘူးပါ။ဆရာ့ရင္ထဲက ေမတၱာ ေစတနာသည္ထုိကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ပံုရ ပါသည္။ လြပ္လပ္စြာ ပညာ သင္ခြင့္ရ၍သာ က်ေနာ္အင္မတန္ခ်စ္ခင္ရေသာ ဆရာဦးေက်ာ္မင္းတုိ႔လုိ အစၥလမ္ဘာသာ ကိုကြယ္ သူေတြ ေခတ္ပညာတတ္ၾကီးေတြျဖစ္ျပီး ဆရာေတြျဖစ္ေနၾကသည္မဟုတ္ ပါလား။

သုိ႔ေသာ္ နယ္စပ္ေဒသေတြ အလြန္ေခါင္ေသာေဒသေတြမွာ ပညာတတ္ေတြအလြန္နဲပါးတာ အ မွန္ ျဖစ္ပါ သည္။အစၥလမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူမွ စာမတတ္ၾကတာမဟုတ္ပါ။တိုင္းရင္းသားခ်င္း လူမ်ိဳးေတြ ျမိဳ လူ မ်ိဳးေတြ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြလဲအမ်ားၾကီးရွိပါသည္။ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာလုိ နယ္ စပ္ ေဒသေတြမွာ တရားမ၀င္ခိုး၀င္သူေတြ ဒုနင့္ေဒရွိေနေသာ ေဒသဆိုလွ်င္အဘယ္မွာ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိမည္နည္း။ တရား၀င္ပညာသင္ခြင့္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ေတြဆံုးရႈံးရတာဟာ ခိုး၀င္လာသူေတြအတြက္
သာဆံုးရံႈးတာျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံသားစစ္စစ္အစၥလမ္မ်ား ဥဒဟုိသြားလာ ေနၾကတာလူတိုင္းအသိပါ။
က်ေနာ္ ရန္ကုန္ကိုသြားတုိင္း ရခုိင္ျပည္မွကုလားမ်ား အမ်ားၾကီးပါ ပါ သည္။(ကုလားဟုသံုးျခင္းမွာ လူမ်ိဳး နင့္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကိုကုိႏွိမ္လို၍မဟုတ္ပါ။ ကုလား အေခၚအေ၀ၚႏွင့္ပတ္သက္၍ သီး သန္႔ေရးပါအံုးမည္။)တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာသူမ်ားကို လြပ္လပ္ စြာ ခရီး သြားလာခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေက်ာင္း တက္ခြင့္ကိုဘယ္ႏိုင္ငံေတြကေပးေနသနည္း။သိသူမ်ားေထာက္ျပၾကေစလုိပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ရယင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔လုပ္တဲ့လုပ္ရပ္ တုိင္းေျပာဆိုမႈတိုင္းဟာ က်ေနာ္တုိ႔ေနထိုင္တဲ့ လူ႔ အဖြဲ႔ အစည္းကို ေအးခ်မ္းေစတဲ့ တည္ျငိမ္ေစတဲ့ ေျပာဆိုျပဳမူမႈမ်ိဳးေတြျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သေဘာထားျမင့္ျမတ္ျပီး က်ေနာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းအတူေနထုိင္သူအားလံုးတို႔အေပၚမွာတူညီတဲ့အျမင္နဲ႔ ျမင္တတ္ၾကဖို႔အေရး
ၾကီးပါတယ္။
တခ်ိန္းတည္းမွာပဲမျဖစ္ ႏိုင္ မွန္းမရႏို္င္ မွန္းသိသိၾကီးနင့္ေတာမီးေလာင္ ေတာေမာင္လက္ခေမာင္း ခတ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ိဳး၊ သခြပ္ပင္က မီးက်ဥ္က်ဥ္ပံုစံမ်ိဳးေတြကိုလဲ ဒီေန႔ရခုိင္ျပည္ မွာပံု စံမ်ိဳး စံုနင့္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေနၾကတဲ့ဘဂၤလီေတြအထူးေရွာင္သင့္ပါတယ္။ဘယ္ဘာသာ ကို ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိ တို႔ေန ထုိင္တဲ့ေနရာေဒသ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းျပည္အေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိတတ္ၾက ဖို႔ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေအးအတူူပူအမွ်အတူေနထုိင္ႏိုင္တဲ့အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္ေအာင္က်ေနာ္တို႔အား
လံုး ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးစား ၾကဖို႔အေလးအနက္တုိက္တြန္းပါတယ္။