Sunday, October 30, 2011

ျမန္မာျပည္က ဘဂၤါလီမူဆလင္(နာမည္လိမ္ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)ေတြကိုဘယ္သူေတြပြဲထုတ္ေပးခဲ့သလဲ

က်ေနာ့အီးေမးလ္ထဲကို ေရာက္လာလုိ႔စိတ္၀င္စားစရာမုိ႔တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

 (အဏၰ၀ါစစ္သည္ရဲ႕ေဆာင္းပါးန႔ဲပတ္သက္ျပီး ျပည္ပေရာက္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးရ့ဲ တင္ျပ ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ဘယ္သူေတြ ပြဲထုတ္လာခဲ့တယ္ဆိုတဲ့စိတ္၀င္စရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားပါတာမို႔ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ )

အဏၰ၀ါ စစ္သည္ဆိုသူက ရိုဟင္ဂ်ာအေၾကာင္း ေရးသြားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာကၽြန္ေတာ္တို႔မသိတဲ့
ဖဆပလေခတ္က အေၾကာင္းေတြပါလာလို႕ ဗဟုသုတရပါတယ္။ ဖဆပလက အာဏာတစ္ခုထဲ အတြက္
ေရရွည္အႏၲရာယ္ကို မၾကည့္ဘဲ ဘဂၤလီအမတ္ေတြ ေမြးခဲ့တယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလံုးကုိဘဂၤလီ 
အမတ္ေတြကစသုံးခ့တယ္ဆိုတ့ဲ အခ်က္ထဲမွာ တစ္ခုေတာ့ ထပ္ျဖည့္ခ်င္ပါတယ္။ တည္ျမဲ၊ သန္႕ရွင္း ကဲြျပီးေနာက္အိမ္ေစာင့္အစိုးရတက္တယ္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ၁၉၆၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ ဆိုေတာ့ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလထဲမွာ ဦးႏု ရခုိင္ကို မဲဆြယ္ဖို႔လာတယ္။ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွာ စည္းရံုးေရးလုပ္ တဲ့အခါ ဦးႏုက သန္႔ရွင္းသာအႏုိင္ရရင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးလုိ႔ သတ္မွတ္ေပးမယ္။ ျမန္မာ့အသံက တုိင္းရင္းသား အစီအစဥ္ေတြမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာနဲ႔အသံလႊင့္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးသြားတယ္။ သူႏိုင္ေတာ့ ျမန္မာ့အသံ ကေန ရုိဟင္ဂ်ာအစီအစဥ္ဆိုျပီးေလးလေလာက္လႊင့္လုိက္ေသးတယ္ ။ ေနာက္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ တက္ေတာ့မွ အဲဒီအသံလႊင့္ အစီအစဥ္ရပ္သြားတယ္။
ေနာက္ျပီး ဦးႏုကို ဘဂၤလီေတြက ေမယုျပည္နယ္ဆိုျပီး သတ္မွတ္ေပးဖို႔ေတာင္းတယ္။ ဦးႏုကျပည္နယ္ေတာ့မေပးဘူး၊ သို႔ေသာ္ သီးျခားေဒသတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးသြားတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးႏုရဲ့ပထစပါတီအႏိုင္ရတ့အခါ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္ေတြကို ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္ ဆိုျပီး သီးျခားခရိုင္တစ္ခုဖြ႔ဲတယ္။ အဲဒီခရိုင္ထဲကဘဲ ဘဂၤလီေတြကို မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးခ့ဲတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေပးတ့ဲ အတြက္၁၉၇၈ ခုႏွစ္နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရးန႔ဲ ဟသာၤ စစ္ဆင္ေရးလုပ္တ့ဲအခါ အဲဒီဘဂၤလီေတြဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာခိုး၀င္လာတ့ဲ ဘဂၤလီေတြမွန္း သိသိၾကီးန႔ ဲ မွတ္ပုံတင္ကိုင္ထားေတာ့ ျပန္လက္ခံ ခ့ဲရတယ္။

တကယ္ ဥပေဒအရက ၁၈၈၅ မတိုင္မီကစျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ လူမ်ားကိုပဲ
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ
ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥမွာကူလီကူမာက်တ့ဲသူမ်ားမွာ တာ၀န္ရိွသလို အမတ္ေနရာ သုံးေလးေနရာ ရဖို႔အတြက္ အာဏာ ရူးခ့ဲတ့ဲႏုိင္ငံေရးသမားေတြမွာလဲ တာ၀န္ရိွတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။
ဒါက အတိတ္တံုးကအျဖစ္။ အခု ေခတ္မွာလဲ ဒီရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာေပၚေရာက္လာ ေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမား၊ ဒီမိုကေရစီသမားဆိုသူေတြ ပါေနျပန္တယ္။ ပထမဆုံး
ပါလာတ့အဖြဲ႕က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ပါခ့တဲ့ဲ ေက်ာင္းသားအဖြ႔ဲ ၊ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသား   မ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ( မကဒတ) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ေျပာတိုင္း အလြန္၀မ္းနည္းပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က မကဒတဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ ေကအင္ယူက ဖြဲ႕ေပးထားတဲ့ အစၥလမ္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ဦးနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွကလာတ့ဲ ရိုဟင္ဂ်ာကိုယ္စားလွယ္ တစ္ခ်ိဳ႕က ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ေထာက္ခံဖို႔ ၊ အဲဒီလို ေထာက္ခံရင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကေထာက္ပံ့ေငြေတြရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က မကဒတမွာ ရိွတဲ့ ရခိုင္ေက်ာင္းသားမ်ားက ဒီအစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က ေတြးတာက န၀တကို တိုက္ဖို႔အတြက္ အားလိုတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အားယူ ဖို႔ အတြက္ ရႏုိင္တဲ့ လက္နက္အားလံုးကိုသံုးရမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခ့တဲ ယ္။ ဒီလိုန႔ဲ (၁၉၉၂)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီၤလ(၇) ရက္ေန႔ ေန႔စဲြန႔ဲ မကဒတ ( ဗဟို)ရဲ႕ သုေတသနဌာနက စာမ်က္ႏွာ (၄၉) မ်က္ႏွာပါစာ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းန႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲတယ္။ အဲဒီစာတမ္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ ျမန္မာအစိုးရက ျပဳလုပ္တယ္ဆိုတ့ဲ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားန႔ဲ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက
လူမ်ိဳးစုတစ္ခု အျဖစ္န႔ဲပုံေဖာ္ခ့ဲပါတယ္။

အဲဒီစာတမ္းဟာ (၁၉၉၁) ခုႏွစ္ကုန္မွာ န၀တက ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ မွတ္ပံုတင္ စစ္ေဆးျပီး တရားမ၀င္
ခိုး၀င္လာသူေတကို ေဖာ္ထုတ္တ့ဲ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ကုလားေတြ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ဘက္ကိုျပန္ထြက္ေျပးတ့ဲ အခ်ိန္နဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္ ေပၚထြက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္းလိုပဲ INGO ေတြဆီကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူ႔အခငြ ့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆိုတ့ဲ စာတမ္းေတြ ဆက္တိုက္ ထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္းအားလံုးမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက ဘာသာေရး၊ လူမိ်ဳးေရးအရ ဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးစုအျဖစ္နဲ႔ ပုံေဖာ္ထားခ့ပဲ ါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း မေလးရွားန႔ဲ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွက ဘာသာေရး အေျခခံ ပါတီေတြ၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းေတြက ေဒၚလာသန္းန႔ဲခ်ီ သုံးခ့ဲပါတယ္။ မကဒတ ကိုလည္း ေဒၚလာ တစ္သန္းေက်ာ္ေပးခ့ဲျပီး လက္နက္အခ်ိဳ႕လဲေထာက္ပ့ံ ေပးခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတ့ဲ စကားလုံးဟာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအထိ ေရာက္သြားျပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူမိ်ဳးစုဆိုတာ ႏုိင္ငံ တကာ မ်က္ႏွာစာမွာ အတည္လို ျဖစ္သြားပါတယ္။

နအဖကို တိုက္ဖို႔သုံးတ့ဲလက္နက္ေၾကာင့္ နအဖအစိုးရ ျပဳတ္က်မသြားေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ထဲမွာေတာ႔ဘယ္တုံးကမွ မရိွခ့ဲမုတ္ဆိတ္ဖားနဲ႕ ကုလားလူမ်ိဳးစုတစ္စု အပိုင္ရလိုက္ပါပဲ။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဒီလို ပံုေဖာ္ခဲ့တဲ့အတြက္ဘဂၤါလီကုလားမ်ားဟာ သူမ်ားႏိုင္ငံကို ခိုး၀င္တ့ဲလူ အျဖစ္ကေန ဖိႏိွပ္လို႔ ထြက္ေျပး လာရပါတယ္ဆိုတ့ဲ ဒုကၡသည္ဘ၀ကို ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန ထိုင္း၊ မေလးရွား ဘက္ကို ထြက္ၾကေတာ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ ဒီလိုခိုး၀င္ေနတာေတြ ရိွတံုးျဖစ္သလို၊ ခုိး၀င္လာသူေတြကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖို႔ လုပ္တုိင္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးေတြကို ဖိႏွိပ္ပါတယ္ဆိုျပီး ႏုိ္င္ငံတကာမွာ အသံကုန္ ေအာ္ခြင့္လိုင္စင္ ရသြားတာပါပဲ။ မကဒတ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ေရွ႕တန္းတင္လာတာက ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ပါပဲ။ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ကလဲ မကဒတရ့ဲ စဥ္းစားေပါက္ အတိုင္းပဲ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ေငြတြင္းၾကီးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ENC အေနန႔ဲေရာ၊ ဥေရာပမွာ သူလႈပ္ရွားေနတ့ဲ အသိုင္းအ၀န္း ထဲမွာေရာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို Issue အျဖစ္န႔ဲ တင္လာပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္တာကို ျပည္ပေရာက္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ဟာ ဦးခင္ေမာင္လို ရခိုင္ကိုယ္က်ိဳးရွာ ႏုိင္ငံေရးသမားကိုေတာ့ နံမည္ခံ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔ ေပးျပီး ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ရခိုင္လူမ်ိဳးေတကြ ေထာက္ခံတ့ဲ အသြင္ကိုေတာ့ ဖန္တီးႏိုင္ခ့ဲေသးတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ရေနတဲ့ ဘဂၤါလီကုလားမ်ားရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ေတြျဖစ္တ့ဲ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင္႔၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ စတာေတြကို လက္ခံပါတယ္။ အဖိႏိွပ္ခံ
ျမန္မာျပည္သူေတြလိုပဲ သူတို႔အေနနဲ႕ ဒီအခြင့္အေရးေတြကို ရဖို႔အတြက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားတာကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေထာက္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီအခြင့္အေရးကိုအေၾကာင္းျပျပီး ဘဂၤါလီ ကုလားေတြကို တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအျဖစ္ ဖန္တီးတာကို လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒီအခြင့္အေရးကိုအေၾကာင္းျပျပီး ေနာက္ထပ္ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္မႈေတြ ျဖစ္လာေအာင္ အားေပးတာ။ ခုိး၀င္လာခဲ့သူေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အျဖစ္ေရာက္ေအာင္ လုပ္တာေတြ ကိုေတာ့ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ အားေပးေနတ့ဲ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကိုလည္း သူတို႔ အေနန႔ဲ လူ႕အခြင့္အေရးကို မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ျပီး ျမန္မာ့သမုိင္း မွာ ဘယ္တံုးကမွ မရိွတဲ့ လူမ်ိဳးတစ္မိ်ဳးေပၚလာေအာင္ လိမ္ညာလွည့္ပတ္ေနတ့ဲ ဘဂါၤလီမ်ားရ့ ဲ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ေထာက္ခံေနျခင္းဟာလဲ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကိုေစာ္ကားေနတာျဖစ္ျပီး ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေဖာ္ ေဆာင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားညီညြတ္မႈကိုပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိေပးလိုပါတယ္။

၆၀ တံုးက ဦးႏုအာဏာရူးျပီး ကတိေတြ ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စကားလံုးက အတည္ျဖစ္ခ့ဲ ရျပီးျပီ။ အခုလဲ နအဖကို ေဆာ္ဖို႔ အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာကို သံုးဖို႔ ျပန္လုပ္လာျပန္ျပီ။ ဒါဟာ ဖရန္ကင္စတိန္းလို
ဖုတ္ေကာင္ၾကီးကို အသက္သြင္း ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ နအဖနဲ႔သာဆိုင္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ ဘူး။ အမ်ိဳးသားေရး၊ျပည္ေထာင္စု အေရးျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို မေမ့ဖို႔ လိုပါတယ္။

No comments:

Post a Comment