Friday, November 11, 2011

ဂ်ီအီးဂ်ီဂ်ီညီလာခံသည္ အစိမ္းေရာင္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေဖာ္ေဆာင္ေရး၏ ထူးျခားသည့္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈညီလာခံ (ဂ်ီအီးဂ်ီဂ်ီ)သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဟန္္ခ်က္ညီေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည့္ ပထမဦးဆံုး ေျခလွမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္အသီးသီးက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။
ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အဆိုပါညီလာခံသို႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခား၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ ရိွသူမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၊ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီး မစၥတာ အဲရစ္ ဆိုလ္ဟိန္း (Mr.Erik Solheim)၊ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ မစၥတာဗီေဂ် နမ္ဘီးယား၊ ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ရန္ဂ်င္ဒရာ ေက၊ ပါေခ်ာ္ရီႏွင့္ ကုလသမဂၢမွ တာ၀န္ ရိွသူမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းညီလာခံသည္ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ႏုိင္ေရး၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ က႑ေပါင္းစံုမွ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က႑အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားက စာတမ္းေပါင္း ၃၂ ေစာင္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။
"အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးသို႔ တက္လွမ္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အစိမ္းေရာင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈလမ္းျပေျမပံု ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးလိမ့္မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာ ပါတယ္"ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
ႏုိင္ငံတကာတြင္ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ယခုက်င္းပေသာ ညီလာခံမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ေမွ်ာ္ လင့္ႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း ညီလာခံ က်င္းပေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဆုိသည္။
"အခုက်င္းပတဲ့ညီလာခံဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်တဲ့ အနာဂတ္ေတြကို ပံုေဖာ္ဖို႕ အတြက္ အေရးပါတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံ စတိုနီ ဘရြတ္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသနဆုိင္ရာ ပါေမာကၡျဖစ္သူ ေဒါက္တာေနထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး သုေတသနသိပၸံမွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးတင္၀င္းေအာင္ကလည္း "အရင္တုန္းကေတာ့ Green ဆုိတာပဲ ေျပာရာက ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏုိင္ငံတိုးတက္ဖို႔လည္း လုိတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးနဲ႔ တိုးတက္မႈကို မွ်တေအာင္လုပ္ဖုိ႔ လုိလာတယ္။ အခု အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွာလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး နဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း အခုက်င္းပတဲ့ ဂ်ီအီးဂ်ီဂ်ီကေန အကူအညီေပးႏုိင္သြားႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ပထမဦးဆံုးပါ။ ေနာက္ထပ္လည္း ဒီလိုပြဲ မ်ဳိးေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ဖို႔ လုိပါတယ္"ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦး၀င္းေအာင္က "ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည့္ အတြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ညီလာခံမွတစ္ဆင့္ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား ဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားသည္။
တက္ေရာက္လာၾကေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း အစိမ္း ေရာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေျခခံေကာင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခခံမ်ားအား နည္းမွန္လမ္းမွန္ သံုးႏုိင္ရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲ မႈႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမွန္ကန္ပါက ဂ်ီအီးဂ်ီဂ်ီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
"အရင္တုန္းက ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ နဲ႔ပတ္သက္ရင္ စာသင္ခန္းထဲမွာ ေျပာခြင့္ရရာကေန အခုလုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္လာ တာကေတာ့ ေရွ႕အလားအလာအတြက္ အမ်ားႀကီး ေကာင္းမယ့္အေနအထားပါပဲ။ တကယ့္ကုိ ႀကိဳဆုိဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေျခလွမ္းအစ ပါ။ ဘယ္ေလာက္ရွည္လ်ားတဲ့ခရီးျဖစ္ျဖစ္ ပထမေျခလွမ္းက စရတဲ့အတြက္ ဒါကေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ပထမေျခလွမ္းလုိ႔ပဲ ယူဆပါ တယ္"ဟု ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၊ ပထ၀ီဌာနမွ အခ်ိန္ပိုင္း ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေအး ကလည္း ေျပာသည္။

အိအိတုိးလြင္

ျမန္မာ တိုင္း(မ္) မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။
 

No comments:

Post a Comment