Monday, July 9, 2012

၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္

ျမန္မာစကားထဲမွာ ၀ံသာႏုုစိတ္ဓာတ္ လုုိ႔ေခၚတဲ့ေ၀ါဟာရတခုုရွိပါတယ္။
အဲဒါက ပါဠိကဆင္းသက္လာတဲ့ ပါဠိသက္ ေ၀ါဟာရတခုုျဖစ္ပါတယ္။
ပါဠိစကား ၀ံသ (= အမ်ဳိး) နဲ႔ အႏုုရကၡိတ (= ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း) ဆုုိတဲ့ စကား ၂ လုုံးကုုိ ေပါင္းစပ္ထားတာပါ။
မူလပါဠိစကားအျပည့္ကေတာ့ ၀ံသာႏုုရကၡိတ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာမႈျပဳ လုုိက္ျပီးတဲ့ေနာက္ မွာေတာ့ ၀ံသာႏုု ရယ္လုုိ႔ျဖစ္ လာတာပါ။

ျမန္မာႏုုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းစဥ္ကာလတုုံးက လူမ်ဳိးျခားအဂၤလိပ္ကုုိ အထင္ႀကီးၿပီး အဂၤလိပ္စာနဲ႔ အဂၤ လိပ္စကားကုုိမွ လူရာသြင္းၾကတဲ့ ထုုိေခတ္က ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အတြင္း မိမိတုုိ႔ရဲ့ကုုိယ္ပုုိင္ ဘာသာစကား နဲ႔စာေပကုုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုုိးျပီး ျမန္မာစကား ျမန္မာစာကုုိ သုုံးႏႈန္းေျပာ ဆုုိၾကဘုုိ႔ ဆုုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျမန္မာ ၀ံသာႏုု အဖြဲ႔ဆုုိျပီး ေပၚေပါက္လာခဲ့တာ သမုိုုင္းစာ မ်က္ႏွာမ်ားမွာ ေတြ႔ျမင္ႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မြန္ဘာသာစကားမွာ စကားပုုံတခုုရွိပါတယ္။
အဲဒါကဘာလဲဆုုိေတာ “ျမေမာ၀္ေဇတ္ ဟြံေထာံသၼဴ၊ မၷိဟ္ေဇတ္ ဟြံေထာံ ဂကူ“ ဆုုိတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။
အဓိပါၸယ္ကေတာ့ “န႔ံသာစစ္မွန္လွ်င္အနံ႔ကုုိမပစ္၊ လူစစ္မွန္လွ်င္ အမ်ဳိးကုုိမပစ္“ လုုိ႔ အဓိပါၸယ္ရပါတယ္။

ဆုုိလုုိတာက လူဆုုိတဲ့ အသိစိတ္ဓာတ္ရွိသူေတြဟာ အမ်ဳိးကုုိ ခ်စ္တဲ့စိတ္၊ ၀ံသာႏုုစိတ္ထားရွိရမယ္လုုိ႔ ဆုုိလုုိတာပါ။
ျမတ္စြာဘုုရားကုုိယ္ေတာ္တုုိင္ေသာ္မွ ပါရမီ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ရာ ကာလတေလွ်ာက္ သူျဖစ္ေလရာဘ၀မွာ သူ႔အမ်ဳိးကုုိ သူေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့သာဓကေတြ အေျမာက္အျမားရွိခဲ့ပါတယ္။
ေခြးဘ၀မွာ တခါျဖစ္ေတာ့ ရွင္ဘုုရင္ရဲ့အသုုံး အေဆာင္သားေရပစၥည္းတခုုကုုိ စည္းမေစာင့္တဲ့ေခြးတေကာင္ကကုုိက္မိတာနဲ႔ ေခြးေတြ အားလုုံးမင္းအမ်က္သင့္လုုိ႔ မ်ဳိးတုုံး သတ္ျဖတ္ခံၾကရ တဲ့အခါမွာ ဘုုရားအေလာင္း ေခြးကေနျပီး သူ႔အမ်ဳိးေတြကုုိ ကာကြယ္ခဲ့တဲ့သာဓက ဇာတ္ေတာ္ေတြမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အလားတူသာဓကေတြလဲ အေျမာက္အျမားရွိပါတယ္။
ဒါကဘာကုုိျပသလဲဆုုိေတာ့ တိရစၦာန္ ေတြေတာင္ ၀ံသာႏုုစိတ္ရွိၾကတယ္ဆုုိတာကုုိျပတာပါ။
ဒါဆုုိရင္ လူေတြလဲ ၀ံသာႏုုစိတ္ရွိရမွာေပ့ါ။
သိဂၤါ ေလာ၀ါဒသုုတ္လာ သားသမီး က်င့္၀တ္ငါးပါးထဲမွာ “ေစာင့္ေလမ်ဳိးႏြယ္“ ဆုုိတာလဲ တပါးပါ၀င္ ေနတာကုုိ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။


တရုုတ္ေတြက သူတုုိ႔အမ်ဳိးကုုိ သူတုုိ႔ေစာင့္ထိန္းၾကတယ္။ သူတုုိ႔လူမ်ဳိးေတြခ်င္းပဲ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတာ အမ်ားစုုေတြ႔ႏုုိင္ပါတယ္။
လူမ်ဳိးျခားကုုိအိမ္ေထာင္ျပဳမိရင္ အဲဒီလူဟာအမ်ဳိးေတြၾကား မ်က္ႏွာငယ္အထင္ ေသးခံရျပီး တခ်ဳိ႔ဆုုိေဆြမ်ဳိး စာရင္းကေတာင္ အထုုတ္ခံရတဲ့အထိပါ။ ဒါသူတုုိ႔ရဲ့ ၀ံသာႏုုစိတ္ဓာတ္ပါ။
ကုုလား ေတြလဲ ထုုိနည္းတူပါပဲ။

ဗုုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ အစြန္းေရာက္စိတ္ဓာတ္ မထားရွိသင့္ေပမယ့္ အမ်ဳိးကုုိေစာင့္တဲ့ ၀ံသာႏုု စိတ္ကေလးေတာ့ ရွိသင့္ၾကပါတယ္။

အခုုေနာက္ပုုိင္း ျမန္မာလူငယ္ေတြ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပထြက္လာတာမ်ားေတာ့ ၀ံသာႏုု အေရးကိစၥဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးလာပါတယ္။
၀ံသာႏုုစိတ္ဓာတ္ ဘာသာေရးအသိစိတ္ဓာတ္ ေရခံေျမခံ ေကာင္းခဲ့သူေတြကေတာ့ ေရျခားေျမျခားမွာ ဘယ္လုုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ ေရာက္ရွိေနပါေစ ကုုိယ္နဲ႔အသြင္တူ ယဥ္ေက်းမႈစရုုိက္လကၡဏာတူတဲ့ ကုုိယ့္လူမ်ဳိးကုုိပဲ မရရေအာင္ရွာျပီး အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။

ဒါဟာ၀ံသာႏုုစိတ္ဓာတ္ပါပဲ။
တခ်ဳိ႔က်ေတာ့လဲ ဖူးစာေရစက္ကုုိ အေၾကာင္းျပျပီး ႀကဳံတဲ့ေနရာမွာ ႀကဳံရာ လူမ်ဳိးျခားနဲ႔အိမ္ေထာင္ျပဳၾကပါတယ္။
သူတုု႔ိရဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ဖူးစာေပါ့တဲ့။

ထားပါေတာ့ ဖူးစာဆုုိလုုိ႔ရွိရင္လဲ။ ႀကဳံသလုုိယူခဲ့ရတဲ့ကုုိယ့္ရဲ့အိမ္ေထာင္ဖက္ကေရာ ဘယ္ေလာက္ flexible ျဖစ္သလဲ။
ဒါကုုိလဲဆန္းစစ္ရပါမယ္။

လူမ်ဳိးကြဲပါေစ၊ ကုုိးကြယ္တဲ့ဘာသာတူရင္ေတာ့ ျပႆနာအေထြ အထူးမရွိပါဘူး။
ဘာသာမတူရင္ေတာ့ flexible ျဖစ္ေရးမျဖစ္ေရးက စကားေျပာလာရပါျပီ။
လြတ္လတ္ မႈကုုိအလြန္တရာတန္ဘုုိးထားတဲ့ ေခတ္ၾကီးထဲမွာ ကုုိယ့္ရဲ့အိမ္ေထာင္ဘက္က ဘာသာတရားနဲ႔ပတ္သက္လုုိ႔ လြတ္လတ္မႈ ေပးထားရင္ေတာ့ ေတာ္ပါေသးရဲ့။

ဒီလုုိမွမဟုုတ္ဘဲ ဘုုိးဘြားမိဘကစၿပီး ကုုိးကြယ္ယုုံၾကည္ လာခဲ့တဲ့ မိမိရဲ့ဘာသာတရားကုုိ အတင္းအၾကပ္စြန္႔ပစ္ေစၿပီး သူ႔ဘာသာတရားထဲ သြတ္သြင္းတာမ်ဳိး ဆုုိရင္ေတာ့ မိဘေတြအေနနဲ႔ သားသမီးလဲဆုုံး၊ ဘာသာလဲဆုုံးတဲ့ မိေအးႏွစ္ခါနာ ျဖစ္ၾကရျပီေပါ့။တေလာကပဲ မေတြ႔ျဖစ္တာအေတာ္ၾကာခဲ့တဲ့ အသိဒကာမတေယာက္ သူ႔အမ်ဳိးသား ဂ်ာမာန္တေယာက္နဲ႔ စာေရးသူကုုိ လာေတြ႔ၾကပါတယ္။
သူေနတဲ့ျမ့ဳိကေန ၄ နာရီၾကာကားေမာင္းျပီး လာရတယ္လုုိ႔ဆုုိတယ္။
သူ႔အမ်ဳိးသားကေတာ့ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာျပည္မွာလဲ ရဟန္း၀တ္ဖူးပါတယ္။
အခုုလဲ အျမဲတမ္း ၀ိပႆနာတရား အားထုုတ္တယ္လုုိ႔ဆုုိတယ္။

သူကလဲရဟန္းေတာ္ေတြနဲ႔ေတြ႔ရင္ ျမန္မာေတြလုုိပဲ ရုုိရုုိေသ ေသဦးခ်ရွိခုုိးျပီး တရားအေၾကာင္းပဲ အျမဲေျပာျဖစ္ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုုိအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ဳိးကေတာ့ ဘာမွေျပာစရာမရွိေပမယ့္ သူေျပာတဲ့သူ႔မိတ္ေဆြအေၾကာင္း ၾကားရေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္မသက္ မသာျဖစ္ရပါတယ္။


သူ႔မိတ္ေဆြ မႏၱေလးကျမန္မာအမ်ဳိးသမီးကေတာ့ မ်ဳိးရုုိးအစဥ္အဆက္ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ ခရစ္ ယာန္ဘာသာ၀င္ ဂ်ာမာန္တေယာက္နဲ႔ညားၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲကုုိ ေျပာင္းသြားရွာပါသတဲ့

ဒါတင္ ဘယ္ကမလဲ။
ျမန္မာျပည္က ပါလာတဲ့သူ႔ကေလးကုုိလဲ ခရစ္ေတာ္ထဲကုုိ အတင္းသြတ္သြင္းလုုိက္ပါသတဲ့။
ဟုုိေန႔ကသူတုုိ႔လာတာ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးက သူ႔သားေလးကုုိ ခရစ္ယာန္ဘုုရားေက်ာင္းမွာ ႏွစ္ျခင္းေပး အခမ္းအနားအတြက္ တက္ေရာက္ဘုုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုုိက္တယ္ဆုုိပဲ
။ ၾကားရ နား၀မခ်မ္းသာလုုိက္ပါဘိ။

ဒီလုုိ လူမ်ဳိးေတြကေတာ့ “ ေစာင့္ေလမ်ဳိးႏြယ္“ ဆုုိတဲ့စကားကုုိ ျမင္ရင္ၾကက္ေျခခတ္ဖ်က္ပစ္မယ့္ပုုံပါပဲ။
သူ႔မိဘ ေတြကလဲ အလည္အပတ္ဗီဇာနဲ႔ ေရာက္ရွိေနေတာ့ သမီးနဲ႔ေျမးအတြက္ ႏွစ္ေယာက္လုုံး ရင္ထုုမနာ ျဖစ္ေနၾကတယ္လုုိ႔ဆုုိပါတယ္။
သူ႔မိဘမေျပာနဲ႔ေလ... ကုုိယ္ေတာင္မွၾကားရတာ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ရ တာပဲ။ဖူးစာလုုိ႔ေျပာတယ္ဆုုိရင္ ဖူးစာလုုိ႔ပဲထားပါ။ ဘာသာတရားကုုိစြန္႔တာက ဖူးစာနဲ႔ဘာမွမဆုုိင္ပါဘူး။
၀ံသာႏုု စိတ္နဲဆုုိင္ပါတယ္။

မ်ဳိးရုုိးစဥ္ဆက္ ကုုိးကြယ္ခဲ့တဲ့ဘာသာတရားကုုိ မေစာင့္ထိန္းဘဲစြန္႔ပစ္တာဟာ ၀ံသာႏုု စိတ္ေခါင္းပါး တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဗုုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္၊ ႀကဳံတဲ့ေနရာမွာ ႀကဳံ သလုုိအိမ္ေထာင္ျပဳၾကတယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မ်ဳိးရုုိးစဥ္ဆက္ ယုုံၾကည္ ကုုိးကြယ္လာခဲ့တဲ့ ဗုုဒၶဘာသာတရားကုုိေတာ့ ေနာက္ဆုုံး ထြက္သက္အထိ ေစာင့္ထိန္းသြားၾကဘုုိ႔ ၀ံသာႏုုစိတ္ရွိၾကဖုုိ႔ ဒီစာကုုိ ေရးလုုိက္တာပါ။


အရွင္ရတန 


(ဒီေဆာင္းပါးဟာ သူရိယ မဂၢဇင္းမာဖတ္ရတဲ့ ဆရာေတာ္အရွင္ရတန ရဲ့ေဆာင္းပါးပါ။ခြင့္ျပဳခ်က္မယူႏုိင္သည့္အတြက္ ေတာင္းပန္ ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment