Tuesday, November 13, 2012

ဘာသာတရားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး

(အမ်ိဳးဘာသာအတြက္ ရင္ေလးစရာ သတင္းေတြဖတ္ရတာနဲ႔ စိတ္ထဲမွာ မခံစားႏုိင္ေတာ့လုိ႔ ေရးေပးလုိက္တာပါ။ ၿပီးဆံုးေအာင္ေတာ့ ဖတ္ေစခ်င္သလုိ လူမ်ိဳးဘာသာ၀င္အားလံုးလည္းသိရွိေအာင္ ျဖန္႔ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ သတိတရားရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၾကပါေစ။)

အယူ၀ါဒတစ္ခု ဘ၀တစ္ခုမွာ လြဲမွားခဲ့လုိ႔ အမွားမ်ားစြာျပဳလုပ္မိခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီအမွားရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးဒဏ္ေတြဟာ ေျပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ခက္သလုိ ေကာင္းက်ိဳးေတြျပန္လည္ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ဖုိ႔ကလည္း ခက္ပါတယ္။ ဒါျပင္ ေကာင္းက်ိဳးေတြရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္မဲ့ ဘ၀ေတြ၊ အသိဉာဏ္ေတြရွိတဲ့ ဘ၀ကုိရဖုိ႔က ပုိၿပီးခက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ လူ႔ဘ၀ေလးရရွိခ်ိန္မွာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ခဏတာေကာင္းစားေရးကုိပဲမၾကည့္ဘဲ ဘ၀မ်ားစြာေရရွည္ခရီးေကာင္းစားရန္ကုိၾကည့္ၿပီး အယူ၀ါဒလြဲမွားမႈေတြနဲ႔ မေကာင္းမႈေတြကုိ မျပဳလုပ္မိရန္၊ မေကာင္းတာကုိ အေကာင္းမထင္တတ္ရန္၊ မေကာင္းတာလုပ္ေနတာကုိပဲ အေကာင္းလုပ္ေနတယ္လုိ႔ မထင္ျမင္တတ္ဖုိ႔အတြက္ မိမိမွာ ေကာင္းတဲ့အယူ၀ါဒရွိေနဖုိ႔ဟာ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေကာင္းတဲ့အျမင္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ လက္ကုိင္ထားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မွသာ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ မ်ားစြာမွာ ေကာင္းတာမ်ား ဆက္လုပ္ၿပီးသကာလ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားခံစားၿပီး ေကာင္းတဲ့အရပ္ဌါနကုိ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိကာ ဒုကၡၿငိမ္းျခင္းခ်မ္းသာကုိ ခံစားရမွာပါ။ အဲဒါကုိ ယခုေခတ္ လူေတြက ေရရွည္ကုိမၾကည့္ဘဲ အတုိကာလေလး ေကာင္းစားေရးကုိပဲၾကည့္ၿပီး ျဖစ္သလုိေနထုိင္ စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးကာ ဘ၀ကုိအဆံုးသတ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတာ မ်ားေနပါတယ္။

ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြဟာ ကုိယ့္မသိႏုိင္ေသးတဲ့ဘ၀မုိ႔ ဘယ္လုိပဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိခံစားရပါေစ ဒါေတြက ထည့္တြက္စရာမလုိဘူးလုိ႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဘယ္လုပ္မဆုိ ကုိယ့္လုပ္ရင္ ကုိယ့္လုပ္သေလာက္ ခံစားရတာမုိ႔ အဆံုးသတ္ႏုိင္တဲ့ေနရာကို မေရာက္မခ်င္း ကုိယ့္လုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြဟာ ကုိယ္ပဲျပန္လည္ခံစားရမွာျဖစ္တယ္ဆုိတာ မ်က္ေမွာက္လုပ္ငန္းမ်ား နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုဘ၀မွာ အမွားတစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ မိလုိက္တာနဲ႔ ေနာက္ေနာင္မေရတြက္ႏုိင္တဲ့ ဘ၀ေတြမွာ မိမိရဲ႕အမွားတစ္ခ်က္ဟာ ဘ၀မ်ားစြာဒုကၡပယ္လယ္နဲ႔ႀကံဳေတြ႕ရမွာမုိ႔ ဒီဘ၀မွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ အျမင္အယူ၀ါဒ ယံုၾကည္ခ်က္အမွားဖုိ႔နဲ႔ မဟုတ္တာကုိ မျပဳလုပ္မိေအာင္ သတိထားစဥ္းစားရပါမယ္။ က်န္တဲ့အမွားေတြဟာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရင္ ခဏတာနဲ႔ေျပေပ်ာက္ေပမဲ့ အယူ၀ါဒအမွားႀကီးဟာ မွားၿပီးရင္းမွားေနကာ မေကာင္းမႈေတြ မိမိဆီမွာ အၿမဲေရာက္လာေအာင္ ဖိတ္ေခၚသလုိ ျပဳလုပ္တတ္တာေၾကာင့္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ သတိထားၾကပါ။

မိမိတုိ႔က ယခုလူ႔ဘ၀၀ယ္ ဘ၀ခရီးေဖာ္ရွာတဲ့အခါ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိဘေဆြမ်ိဳးအသုိင္း၀ုိင္းမ်ားနဲ႔ ရုိးစြဲစြာယံုၾကည္လာခဲ့တဲ့ ေကာင္းတဲ့အယူ၀ါဒကေန သူတစ္ပါးရဲ႕ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္မႈ၊ တခဏတာေပ်ာ္ပါးစားေသာက္ႏုိင္မဲ့ အခြင့္အေရး ေရတုိကုိၾကည့္ၿပီး မေကာင္းတဲ့အယူ၀ါဒဘက္ကုိ မကူးေျပာင္းဖုိ႔နဲ႔ အယူ၀ါဒမွားဘက္ကုိ မလုိက္မိေအာင္ သတိထားေစာင့္ထိန္းၾကရမယ္။ ခုေခတ္လူေတြဟာ ခဏတာေကာင္းစားေရးကုိ အဟုတ္မွတ္ အေကာင္းထင္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ဘက္ကုိ ပါသြား၊ ေျပာင္းသြားတတ္တာဟာ တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ကုိယ့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ နစ္နာဆံုးရႈံးတယ္ဆုိတာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။

ဥပမာ-မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ဘာသာေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္က မင့္ကုိ ကုိယ္တကယ္ခ်စ္တာပါ။ မင့္နဲ႔ရရင္ ကုိယ္မင့္အတြက္ တစ္ဘ၀စာ ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ထားမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး မင့္နဲ႔ကိုယ္နဲ႔လက္ထက္ၿပီးတဲ့အခါက်ရင္လည္း ကုိယ္ကမင့္နဲ႔အတူ မင့္ယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္း ေကာင္းမႈေတြကုိ အတူလက္တြဲလုပ္ကုိင္မွာပါ။ ကုိယ္တုိ႔ရရွိလာမဲ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆစ္သစ္မ်ားကိုလည္း မင့္ရဲ႕ေဆြမ်ိဳးမိဘအစဥ္အလာတုိင္း ယံုၾကည္ရာကုိ လုပ္ခုိင္းမွာပါစတာေတြကုိ မိန္ကေလးနဲ႔မရခင္ေတာ့ ေယာက်္ားေလးမ်ားက ေျပာဆုိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိေျပာဆုိတဲ့ ေယာက်္ားေလးမ်ားဟာ မိန္းကေလးရဲ႕အဌါကုိ က်က်နနသိေအာင္ေလ့လာၿပီး မိန္းကေလးရဲ႕အားနည္းခ်က္၊ အားသားခ်က္မ်ားကုိပါ အမိဖမ္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာ-ဒီမိန္းကေလးက ဘယ္လုိေယာက်္ားေလးမ်ိဳးမွ ႀကိဳက္တာလဲ။ ဘယ္လုိပံုစံမွ ႀကိဳက္တာလဲ။ သူ႔ကုိ ဘယ္လုိယုုယၿပီး သူ႔အလုိကုိ ဘယ္လုိလုိက္မွႀကိဳက္သလဲစတဲ့အခ်က္မ်ားအျပင္ ကာမဂုဏ္ကိစၥနဲ႔ပါ အပုိင္ေသခ်ာေအာင္ သိမ္းသြင္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာေယာက်္ားေလးမ်ားနဲ႔ တျခားဘာသာေယာက်္ားေလးမ်ားရဲ႕ အယူအဆ ခံယူခ်က္ျခင္း မတူၾကတဲ့အခ်က္ေတြ မ်ားစြာရွိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာေယာက်္ားေလးမ်ားက မိမိတုိ႔ဘာသာတူခ်င္း မိန္းကေလးမ်ားကုိသာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘယ္လုိဦးေအာင္ ပုိင္ဆုိင္ရမလဲဆုိတာကုိပဲ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါျပင္ တျခားဘာသာေယာက်္ားေလးမ်ားက မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းကေလးကုိ ႀကိဳးပမ္းေနတာေတြ႕ရင္ မိမိဘက္ပါေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတာ့ မရွိၾကဘဲနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာခ်င္းလုိက္ေနတာကုိပဲ အႏုိင္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တကယ္ဆုိ မိမိဘာသာ၀င္မိန္းကေလးကုိ တျခားဘာသာ၀င္က လုိက္ေနတာေတြ႕ရင္ ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္ အဲဒီမိန္းကေလးရဲ႕အႀကိဳက္ကုိ ဘာသာျခားထက္သာေအာင္ လုပ္ေပးၿပီး သိမ္းသြင္းရမွာပါ။ ဒီထက္မက တက္ႏုိင္ပါက မိမိတုိ႔ကလည္း တျခားဘာသာ၀င္မိန္းကေလးမ်ားကုိ ကုိယ့္ဘာသာဘက္ပါေအာင္ ႀကိဳးစားသိမ္းသြင္းျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ သင့္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က ဘာသာျခားေနာက္ ဗုဒၶဘာသာမိန္းကေလးမ်ားပါသြားရင္ ဦးဇင္းမွာလည္း တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဦးဇင္းလည္း တက္ႏုိင္သမွ် အသိပညာေတြရွိေအာင္၊ ကုိယ့္ဘာသာအေၾကာင္း နားလည္ေအာင္ ေဟာေျပာေပးျခင္း၊ ေရးသားေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္။ စာဖတ္တာ မဖတ္တာ၊ လုိက္နာတာ မလုိက္နာတာကေတာ့ သူတုိ႔အပုိင္းပါပဲလုိ႔။ ေနာက္ၿပီး မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က တျခားဘာသာ၀င္ေနာက္ပါသြားတာဟာ တခ်ိဳ႕က ဘာသာေရး အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းမသိလုိ႔။ တခ်ိဳ႕က မ်က္ေမွာက္ဘ၀ေကာင္းစားေရးကုိပဲၾကည့္လုိ႔၊ တခ်ိဳ႕က ကာမကိစၥေၾကာင့္ ပါသြားၾကတာပါ။ အဲဒီအထဲမွာ ဘာသာေရးအေၾကာင္းမသိသူမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ေအာင္ ေျပာဆုိေရးသားေပးတာကုိ သူတုိ႔က မဖတ္တာ၊ မလုိက္နာကေတာ့ ဦးဇင္းအျပစ္မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔။ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ေကာင္းစားေရးကုိၾကည့္တာကေတာ့ သံသရာခရီး ကုိ ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈနည္းပါးလုိ႔ပါ။ ကာမကိစၥေၾကာင့္ ဘာသာျခားေနာက္ပါသြားတဲ့သူေတြကုိေတာ့ ဦးဇင္းအေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွလုပ္ေပးလုိ႔ မရပါဘူးလုိ႔။ တကယ္တမ္းလုပ္ေပးရမယ္ဆုိရင္လည္း ဦးဇင္းကုိယ္တုိင္ လူထြက္ၿပီး အဲဒီလုိမိန္းကေလးမ်ားကုိ လုိက္ယူမွျဖစ္မယ္ထင္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိေပးခဲ့ရတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။

တကယ္ေတာ့ မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေယာက်္ားေလးမ်ားက မိမိတုိ႔မိန္းကေလးမ်ားကုိ တျခားဘက္ပါမသြားေအာင္ အစစအရာရာ ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ေနၿပီးသကာလ ထိန္းသိမ္းေပးသင့္တာ ထိန္းသိမ္းေပးရပါမယ္။ တကယ္လုိ႔ မိန္းကေလးက ဘာသာျခားေနာက္ပါေတာ့မယ္ဆုိရင္ သူဘာေၾကာင့္ ပါခ်င္ေနရတာလဲဆုိတာကုိ စံုစမ္းၿပီး ကုိယ့္ဘက္ပါေအာင္ ျပန္လည္သိမ္းသြင္းေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ အမ်ိဳးဘာသာ ဆံုးရံႈးမႈ နည္းပါးမွာပါ။ ဘာသာျခားေနာက္ပါသြားတဲ့ မိန္းကေလးဟာ မိမိလူမ်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးမိဘအစဥ္လာ ယံုၾကည္လာတဲ့ အယူ၀ါဒကုိ ဘာသာျခားေယာက်္ားေလးက တကယ္လုိက္မလုိက္ကုိ ေသခ်ာမစဥ္းဘဲ ေယာက်္ားေလးရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈေတြေပၚမွာ သာယာၿပီး ေယာက်္ားေလးနဲ႔ လက္ထက္လုိက္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း မိမိလူမ်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးမိဘေတြ ယံုၾကည္လာတဲ့အယူ၀ါဒကုိ မေလးစား၊ ဂရုမစုိက္သလုိ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ေလ့လာမႈအားနည္းတာရယ္၊ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ သြန္သင္ေပးမႈ အားနည္းတာရယ္ေၾကာင့္ အယူ၀ါဒကုိ အေလးမထားဘဲ ေယာက်္ားေလးဘက္ကုိ လုိက္သြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ကာမဂုဏ္အာရံုဘက္ကုိ သာယာမိၿပီး ပါသြားတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေတြအားလံုးဟာ တစ္ဘ၀စာေကာင္းစားေရးကုိ အထူးအားေပးကာ ေနာက္ေနာင္ ဘ၀ ေရရွည္ကုိမစဥ္းစားၾကလုိ႔ပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ဘာသာမတူသူနဲ႔ မယူလုိ႔မရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ၊ ဘာလုပ္သင့္သလဲလုိ႔ ေမးတတ္ၾကပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ မယူတာ အေကာင္းဆံုးလုိ႔ ေျပာဆုိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕က လံုး၀ကုိ မယူလုိ႔မရျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ေျပာရင္ေတာ့ မိမိယူမဲ့လူဟာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကုိ တကယ္လုိက္မွာဟုတ္မဟုတ္သိရေအာင္  ေသခ်ာေလး အခ်ိန္ယူေလ့လာေပးပါ။ ကုိယ့္ယံုၾကည္မႈအယူ၀ါဒရဲ႕ အဓိကအခန္းက႑မွာပါတဲ့ သာသနာေဘာင္ကုိ တစ္ပါတ္ျဖစ္ေစ၊ တစ္လျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ခုိင္းပါ။ တခ်ိဳ႕ဘာသာ၀င္ေတြဟာ အေပၚယံကုိလုိက္လုပ္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဘုရားရွိခုိးတာ၊ ေကာင္းမႈလုပ္တာ၊ ေက်ာင္းကန္ ဘုရားေတြလုိက္ၿပီး သူတစ္ပါးယံုၾကည္မႈရေအာင္ လုပ္ေပးတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ သူတုိ႔ဘာသာရဲ႕ အယူ၀ါဒကုိ ထိခုိက္သြားတာမဟုတ္သလုိ သူတုိ႔အယူ၀ါဒလည္း ပ်က္ျပယ္သြားတာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူမဆုိ လုိက္လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါျပင္ သူတုိ႔ဘာသာရဲ႕ ဆရာသမားေတြ၊ မိဘေဆြမ်ိဳးေတြကလည္း ဒီေလာက္ကိစၥေတာ့ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေနာက္ပုိင္းသူတုိ႔ လက္ထဲေရာက္လာလုိ႔ သူတုိ႔ဂြင္ထဲေရာက္လာရင္ သူတုိ႔စိတ္တုိင္းက် ျပန္လည္သိမ္းသြင္းျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ အႀကံရွိေနၾကလုိ႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘာသာျခားမ်ားဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕သာသနာေဘာင္၀င္ေရာက္ျခင္းကုိ ဘယ္သူမွအလြယ္တကူ ခြင့္မျပဳၾကပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ မိမိကုိတကယ္ခ်စ္လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ သူကုိယ္တုိင္က မိမိအယူ၀ါဒကုိ ယံုၾကည္လုိ႔ျဖစ္ေစ မိမိဘာသာဘက္ကုိ လုိက္ႏုိင္မလုိက္ႏုိင္ ေသခ်ာဖုိ႔ရန္အတြက္ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ေရာက္ခုိင္းမွ အေျဖထြက္မွာပါ။ အဲဒီလုိ သာသနာ့ေဘာင္ကုိ၀င္ေရာက္ခုိင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ ဘာသာျခားေယာက်္ားေလးဟာ သူ႔ကုိယ္တုိင္မယံုၾကည္ရင္ျဖစ္ေစ၊ သူ႔ေဆြမ်ိဳးအသုိင္း၀ုိင္းက လက္မခံႏုိင္ရင္ျဖစ္ေစ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ေရာက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိတားျဖစ္လာတဲ့အခါ မိမိကုိတစ္ကယ္ခ်စ္ၿပီး မိမိဘာသာကုိယံုၾကည္တဲ့လူဆုိရင္ မိမိဘက္ကုိပါလာမွာပါ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ သတ္မွတ္လုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ မိမိစမ္းသပ္သလုိ သူကမလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ မိမိနဲ႔ဘာသာတူခ်င္း ဘ၀ခရီးလက္တြဲေဖာ္ရဖုိ႔ရန္ မခဲယဥ္းတာမုိ႔ အဆက္ျဖတ္လုိက္ပါ။

အဆုိးဆံုးတစ္ခုကေတာ့ မိဘျဖစ္သူမ်ားကပါ ဘ၀မ်ားစြာအတြက္မၾကည့္တတ္ဘဲ တစ္ဘ၀စာကုိပဲၾကည့္ၿပီး မိမိရင္ေသြးမ်ားကုိ အယူမွားတဲ့ဘက္မွာ ထည့္ေပးၾကတာေတြပါ။ ေခါင္ကမုိးမလံုရင္ က်န္တဲ့ေနရာေတြက ဘယ္လုိလုပ္လံုေတာ့မလဲဆုိတာလုိ အုပ္ထိန္းသူမိဘ ေမာင္ႏွမမ်ားကပါ လုိက္လံသေဘာတူတာေတြက ပုိဆုိးပါတယ္။ အဲဒီလုိလူေတြကေတာ့ မိမိေသြးသားမ်ားကုိ ေကာင္းစားေစေရးအတြက္မဟုတ္ဘဲ မိမိအတြက္ ေကာင္းစားေရးကုိၾကည့္တတ္တာရွိသလုိ တစ္ဘ၀စာခ်မ္းသာနဲ႔ ဘ၀မ်ားစြာဒုကၡခံရမဲ့အရာမ်ားကုိ မေတြးေတာမဆင္ျခင္ၾကတာပါပဲ။တကယ္တမ္းဆုိ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက မိမိမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား လမ္းမွား၊ အယူမွားဘက္မမွားေအာင္၊ တစ္ဘ၀စာထက္ ဘ၀မ်ားစြာေကာင္းစားေရးကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြန္သင္ေပးရမွာပါ။

အယူ၀ါဒမတူသူနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်သြားတဲ့အခါမွာ မိမိတုိ႔အယူ၀ါဒ ဘက္ကုိမလုိက္ဘဲ သူတုိ႔ဘာသာဘက္ကုိလုိက္ရမယ္ဆုိၿပီး အတင္းအက်ပ္ေစခုိင္းတာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားရတဲ့လူေတြလည္း ကမၻာေပၚမွာ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းရမဲ့ ခရီးရွည္ႀကီးမွာ အဓိကက်တဲ့ အယူ၀ါဒမွားယြင္းမႈကုိ ယခုဘ၀မွာေရာ ေနာင္ဘ၀မ်ားစြာမွာပါ မျဖစ္ရေလေအာင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ေ၀ဖန္ စမ္းစစ္ရမွာျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔ရဲ႕ မိဘေမာင္ႏွမမ်ားကလည္း သံသရာခရီးရွည္ကုိၾကည့္ၿပီး တစ္ဘ၀ ေကာင္းစားေရးကုိ မၾကည့္ၾကမိဖုိ႔ သတိထားရပါလိမ့္မယ္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့လည္း တခ်ိဳ႕လူေတြေျပာတဲ့စကားဟာ ခဏတာပဲ မွန္တယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မက ဒီလူကုိရမွျဖစ္မယ္၊ ဒီလူမွမရရင္ ေသမယ္စတာေတြေျပာတဲ့ လူေတြဟာ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့လည္း မုန္းတတ္သြြားသလုိ၊ အိမ္ေထာင္ကြဲသြားတဲ့လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါျပင္ အဆုိးဆံုးကေတာ့ တစ္ေယာက္ဆုိ တစ္ေယာက္လုိ႔ေျပာတဲ့လူေတြက အဲဒီလူနဲ႔မရလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အဲဒီလူက ေသသြားရင္ျဖစ္ေစ တျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်စ္ႀကိဳက္တဲ့လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆုိတာ ေဆးေပးမီးယူအတြက္ လုိတယ္ဆုိၿပီး အေၾကာင္းျပၾကပါေသးတယ္။

အဲဒီလုိအေၾကာင္းျပခ်က္သာ တကယ္တမ္းမွန္ပါက အဖုိးႀကီး၊ အဖြားႀကီးမ်ား လမ္းေပၚမွာ တစ္ေယာက္တည္း သြားလာေနရျခင္း၊ လုိင္းကားစီးတဲ့အခါ တစ္ေယာက္တည္းစီးေနရျခင္း၊ လက္တြဲေခၚရမဲ့အရြယ္မွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လက္တြဲမသြားၾကဘဲ ျဖစ္ေနၾကရတာေတြဟာ မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔အေၾကာင္းျပခ်က္က အိမ္ေထာင္ျပဳတာဟာ အသက္ႀကီးတဲ့အခါ ေဆးေပးမီးယူရေအာင္လုိ႔ ေျပာဆုိထင္ထားခဲ့ေပမဲ့ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္က အရင္ေသသြားရင္လည္း မိမိမွာ ေဆးေပးမီးယူမရႏုိင္သလုိ မိမိသားသမီးမ်ားက မလိမ္မာလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္ခြဲသြားလုိ႔ျဖစ္ေစ မိမိတစ္ေယာက္တည္း ဘ၀လမ္းခရီးၾကမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတဲ့အခါမွာ မိမိအိမ္ေထာင္ျပဳစဥ္က ေျပာခဲ့တဲ့ ေဆးေပးမီးယူစကားဟာ ဘယ္မွာလဲလုိ႔ ျပန္လည္သတိရလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္က ဘ၀တစ္ပါးေျပာင္းသြားလုိ႔ က်န္တဲ့သူက ျဖစ္သလုိဘ၀ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းရတာဆုိ ခံသာပါေပတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ဦးလံုး အသက္ရွင္ရွိေနပါလ်က္ တစ္ေယာက္တည္း လမ္းမေပၚမွာ အေဖာ္မပါဘဲ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ေပမဲ့ လမ္းေလွ်ာက္ေနရျခင္း၊ လုိင္းကားစီးတဲ့အခါ မလႈပ္ႏုိင္မသြားႏုိင္ျဖစ္ေနေပမဲ့ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရျခင္းေတြဟာ တကယ္တမ္း မိမိအတြက္ ေဆးေပးမီးယူစကားအတုိင္းဆုိ မျဖစ္သင့္ပါ။ အဲဒီအတုိင္းမဟုတ္လုိ႔ ခုလုိ တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ ဘ၀ခရီးလမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရတာမုိ႔ ေဆးေပးမီးယူဆုိတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ မွန္ကန္မႈမရွိဘူးဆုိတာ သိသာေနပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က တစ္ေယာက္ဆုိတစ္ေယာက္၊ မင့္မွမင့္ပါဆုိၿပီး ေျပာဆုိတတ္ၾကေပမဲ့ မိမိေျပာဆုိထားတဲ့လူနဲ႔ မေပါင္းသင္းရရင္လည္း တျခားလူကုိ စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားသင့္ပါဘူး။ ခုေတာ့ အဲဒီလုိမဟုတ္ၾကဘဲ အေပၚယံခဏတာ ပါးစပ္ကေန ေျပာၿပီးတာနဲ႔ ေလထဲမွာေပ်ာက္သြားတတ္ၾကၿပီး မိမိစိတ္ကုိ မပုိင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလးျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားေလးျဖစ္ေစ ခ်စ္ခင္ဖုိ႔၊ ဘ၀ခရီးေဖာ္ရဖုိ႔၊ အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔အတြက္ မိမိကသာ လူပီသပါက ခဲယဥ္းတဲ့အရာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိရွိထားၾကပါ။ အဓိကမိန္းဟာ ဒီဘ၀မွာ ေနာက္ဘ၀မ်ားစြာအတြက္ ရိကၡာေကာင္းေတြ မ်ားမ်ားစုသြားႏုိင္ဖုိ႔ပါပဲ။

အဲဒီေတာ့ ရခဲလွတဲ့ ဘ၀ေကာင္းေလး၊ သိခဲလွတဲ့ အသိဉာဏ္ေကာင္းေလး၊ ရွိခဲ့လွတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရားေလး၊ ႀကံဳခဲလွတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရားထြန္းကားေနခ်ိန္ေလးမွာ ဒီဘ၀ထက္ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြအတြက္ကုိ အဓိကထားစဥ္းစားၿပီး ျပဳလုပ္သြားၾကရမယ္ဆုိတာ မေမ့ဖုိ႔နဲ႔ ဘာမဟုတ္တဲ့အရာေလးနဲ႔ မိမိရဲ႕ဘ၀ေလးကုိ အဆံုးရံႈးမခံၾကဖုိ႔ သတိတရားအၿမဲထာ၀စဥ္ ရွိေနၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္းစာဖတ္ပရိတ္သတ္အားလံုး အသိဉာဏ္မ်ားတုိးပြားၿပီး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာကာ ပန္းတုိင္ကုိလ်င္ျမန္စြာ ေရာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းေပးလ်က္……………။

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း
sanninaymin@gmail.com
http://www.sanninaymin.com/
ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။

No comments:

Post a Comment