Wednesday, July 29, 2009

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုတည္းမွ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းပို ့ကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ သန္းဖိုး တင္ပို ့ရန္လ်ာထား

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေစ်းကြက္သို ့ေမာင္
ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတည္းမွေရထြက္ကုန္ပစၥည္း အေမရိကန္ေဒၚ
လာ၇ဒသမ၅သန္းဖိုးတင္ပို ့သြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္းခရုိင္ငါးလုပ္ငန္းရံုး(ေမာင္ေတာ)မွ
သတင္းရရွိပါသည္။
ေမာင္ေတာနယ္စ္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိေရထြက္ပစၥည္းစက္ရံုအ၀ယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ခ်ိ
တ္ဆက္တင္ပို ့ေနျခင္းျဖစ္ျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေမြးျမဴေရးပုစြန္မ်ားကိုသာအဓိ
က တင္ပို ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
Bi Weekly Eleven news Journal မွကူးယူေဖၚျပသည္။

No comments:

Post a Comment