Tuesday, August 16, 2011

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုလသမဂၢရဲ႕ ေက်ာင္းသားကြန္ဖရင္႔

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္း က ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေခါင္ေဆာင္ေတြကို ေတာင္ကိုးရီးယားမွာ ျပဳလုပ္တဲ႔ ကုလသမဂၢ ဖိုရမ္သို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ႔ပါတယ္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (sustainable development) စတဲ႕ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္တဲ႔ ေနရာမွာ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ လူငယ္မ်ား မတူျခားနားတဲ႔ အျမင္ေတြနဲ႔ ပိုမိုတက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
"ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႔ ကမၻာၾကီးကို ပံုေဖာ္ဖို႔ ပါ၀င္ကူညီၾကပါ။ စိန္ေခၚမႈေတြကို စုစည္းညီညာမႈျဖင္႔ ရင္ဆိုင္ၾကပါ။ ကမၻာၾကီးမွာ အခု ဘာေတြ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနသလဲဆိုတာ ကုလသမဂၢကို အသိေပးျခင္းျဖင္႔ ကူညီၾကပါ" လို႔ ေတာင္ကိုးရီးယားမွာ က်င္းပတဲ႔ Third Global Model United Nations Conference မွာ ဘန္ကီမြန္း က အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။
ကုလသမဂၢ လူထုသတင္းဆက္သြယ္ေရး ဌာနက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္တဲ႔ ဒီကြန္ဖရင္႔ဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကို မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႔ဆံုေစကာ စီးပြားေရး လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရးေတြကို ေအးေအးေဆးေဆးညွိႏိႈင္း အေျဖရွာဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိျပဳလုပ္တဲ႔ ဒီကြန္ဖရင္႔ဟာ ဂ်ီနီဗာနဲ႔ ကြာလာလမ္ပူတို႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ယခင္ ေတြ႔ဆံုပြဲေတြရဲ႕ အဆက္ တတိယေျမာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ေဆြးေႏြးတဲ႔ အေၾကာင္းအရာကေတာ႔ ေရရွည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံၿဖိဳးေရး (သို႔မဟုတ္) လူသားေတြရဲ႕တိုးတက္မႈကို သဘာ၀တရားနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္စြာ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ၾကမလဲ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
"ဒီကြန္ဖရင္႔မွာ သင္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ မတူကြဲျပားတဲ႔ လူေတြနဲ႔ အျမင္ျခားနားမွႈေတြၾကား ဘယ္လို ညွိႏႈိင္းေဆာက္ရြက္မလဲ၊ အလံုးစံု သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိဖို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ လိုအပ္တဲ႔ တိုးတက္မႈကို ရရွိေအာင္ ဘယ္လိုစိတ္ရွည္ရမလဲ ဆိုတဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမၼဂဟာ သင္တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို လိုအပ္ေနပါတယ္။ သင္တို႔ဟာ သင္တို႔ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ကမၻာတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ႔ဖို႔ လိုပါတယ္" လို႔ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာပါတယ္။
ယခု ကြန္ဖရင္႔မွရရွိေသာ အသိပညာနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပေပ်ာက္ေရး၊ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး၊ ပဋိပကၡေဒသရွိ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး စတဲ႔ ကုလသမၼဂရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အင္တိုက္အားတုိက္ ပါ၀င္ဖို႔ ႏိုင္ငံစံုမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။
ယခု ကြန္႔ဖရင္႔က တက္ေရာက္တဲ႔ လူငယ္ေတြအတြက္ ကမၻာၾကီးမွာ အမွန္တကယ္ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္းရဲ႕ ခက္ခဲ နက္နဲမႈေတြကို ေလ႔လာခြင္႔ရတာဟာ အလြန္တရာ ၾကီးမားတဲ႔ အခြင္႔အေရးတစ္ခု ရရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ကုလသမဂၢ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဌာနမွ အရာရွိက ဒီကြန္ဖရင္႔ဟာ ေနာက္ႏွစ္ ဇြန္လမွာ က်င္းပမယ္႔ Rio+20 လို႔ လူသိမ်ားတဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဖရင္႔ကို ျပင္ဆင္ေနသူေတြအတြက္ လႈ႔ံေဆာ္မႈတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။
ဒါ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊  ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊  လူ႔အခြင္႔အေရးေတြ ကမၻာတလႊား တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ လူငယ္ေတြ စုေပါင္းၿပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈအေနနဲ႔ အတူတကြ အားထုတ္ၾကဖို႔ ဒီကြန္ဖရင္႔ၾကီးမွတဆင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘန္ကီမြန္းက ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။
သုခသခင္
Source: UN News centre & GMUN 2011

No comments:

Post a Comment