Monday, October 24, 2011

ေမာင္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ သံုးမိုင္ေ၀သာလီ ေက်းရြာအနီးမွ ခိုမင္းဓာတ္ (ခြာမင္းဓာတ္) ေစတီေတာ္စာေရးသူမွာ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ နယ္အတြင္း၌ ကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္ မူလ်က္ရွိေသာ ေစတီေတာ္မ်ားရွိရာသို႕ သြားေရာက္ကာ ေစတီေတာ္၏ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပဳျပင္ကုိးကြယ္လာခဲ့မႈမ်ားကုိ လက္ လွမ္းမီသမွ် ေလ့လာတင္ျပခဲ့ရာ ခရီး ေဝးသည့္ ဓာတ္ေတာ္၊ ေစတီေတာ္ မ်ားသုိ႔ တကူးတက သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေစတီေတာ္၊ ဓာတ္ေတာ္ မ်ားသုိ႕ အေရာက္နည္းေနသည္ဟု ဆုိရေပ မည္။ စာေရးသူတုိ႔ ေမာင္ ေတာ ေဒသမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နီး ကပ္စြာတည္ရွိေနသည့္ ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕ျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္းရွိ လူဦး ေရမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထက္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကပုိ မ်ား သျဖင့္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အပါအဝင္ အရပ္ရပ္မွ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ား ဖူးေျမာ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ဓာတ္ ေတာ္၊ ေစတီေတာ္ မ်ား၏ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာတင္ျပ ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆုိင္းမဆင့္၊ ဗုံမဆင့္ဆုိသလုိပင္ ဒီဇင္ဘာလဆန္း ပုိင္းက လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရင္း ခုိမင္းဓာတ္ (ခြာမင္းဓာတ္) ေစတီေတာ္ ဘက္သုိ႔ သြားရန္အာ႐ုံျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ေပသည္။ စာေပသမား၊ သတင္ း သမားျဖစ္သည္ ့အတြက္ သြားရာ လမ္းခရီးတုိင္းလိုလို ကင္မရာကပါ စၿမဲျဖစ္သည့္အတြက္ သြားလုိရာခရီး ကုိ သြားျဖစ္ရန္ ပုိမုိတြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ သည္။ ဒီဇင္ဘာလျဖစ္သည့္အတြက္ အ႐ုဏ္ဦး ၅ နာရီေက်ာ္၊ ၆ နာရီ မွစတင္ကာ ေနအိမ္မွ လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္လာခဲ့ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ကေလးမွအစ သက္ႀကီးရြယ္အုိ အဆုံး လမ္ းေလွ်ာက္ေနၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားကုိေတြ႕ရသည္။ တခ်ဳိ႕ ကုလားကေလးငယ္မ်ားမွာ အေႏြး ထည္ မပါဘဲ ဓားတစ္လက္ ျဖင့္ေတာင္ေပၚသုိ႔ ထင္းခုတ္ရန္ သြား ေနၾကသည္။ ၁ဝ ေယာက္တစ္စု၊ ၁၅ ေယာက္တစ္စုျဖင့္ လမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ေတြ႕ရသည္ ။ ထင္ းခုတ္ သမားမ်ားမွာ မယူေတာင္ ေပၚမွ ခုတ္ယူၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤမွ်ေသာ သူတုိ႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ခုတ္ယူမည့္ ထင္း မယူေတာင္ေပၚတြင္ က်န္မ်ား က်န္ပါဦးမည္ေလာဟု ေတြးမိသည္။ ဆက္ လက္ ေလွ်ာက္လာရာ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕အဝင္ မုခ္ဦးအနီးတြင္ ေရဒီယုိ တစ္လုံးျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနသည့္ စာေရးသူ၏ ငယ္သူ ငယ္ခ်င္း ဦးသန္းထြန္း(ျမန္မာ့စီး ပြားေရးဘဏ္)ကုိေတြ႕ရာ အေဖာ္ အျဖစ္ ေခၚယူခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာမွ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္လာရာ ခုိမင္းဓာတ္တည္ရွိရာသြားလမ္း ၃ မုိင္ ေမယု ေဂါက္ကလပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၾက သည္။ ခုိမင္းဓာတ္ (ခြာမင္းဓာတ္) ကုိ ေရာက္ရန္ ေဝသာလီ တုိင္းရင္း သားေက်းရြာတစ္ရြာကုိ ျဖတ္ရသည္။ ခုိမင္းဓာတ္မေရာက္မီ တံတားမွာ ယခု ႏွစ္ မုိးတြင္းက ေတာင္က်ေရႏွင့္ ေမ်ာ ပါ ပ်က္စီးခဲ့သည့္အတြက္ ယာယီ တံတားငယ္မွ ျဖတ္ေလွ်ာက္ရသည္။ ပ်က္စီးသြားသည့္ တံတားကုိ ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ ရန္ ျပင္ဆင္ေန ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ နံနက္ ၇ နာရီခြဲ တြင္ ခုိမင္းဓာတ္ေစတီကို ဖူးေတြ႕ ရသည္။ တက္သစ္စ ေနမင္းႀကီးက ေစတီေတာ္ကုိ အလင္းထုိးေပးထား သည္မွာ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ယူရန္အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ေတာ္၏အနီး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕၊ ဗဟုိေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵ၏ အ႐ုိးတုိက္မွ တစ္ပါး အျခား အေဆာက္ အအုံ တစ္ခုမွ မရွိေပ။ ခုိမင္းဓာတ္(ခြာမင္းဓာတ္) ေစ တီေတာ္၏သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပ ရမည္ဆုိလွ်င္ ဦးစြာပထမ ရခုိင္ျပည္ နယ္သုိ႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ၾ<ြကေရာက္ခဲ့ သည့္အေၾကာင္းကို ခ်န္လွပ္ထား၍ မရႏုိင္ေပ။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဓာတ္ေတာ္၊ ေစတီေတာ္မ်ားမွာ ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ ရခုိင္ျပည္သုိ႔ ၾ<ြကေရာက္ခဲ့ စဥ္ကဗ်ာဒိတ္ေတာ္ထားခဲ့သည့္ ဓာတ္ ေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံ ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ရခုိင္ျပည္သုိ႔ ဓာတ္ ေတာ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕လာျခင္းမွာ ဘုရင္ သူရိ ယ စကၠမင္းလက္ထက္မွစ၍ တည္ ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းမ်ားက ျပဆုိထားသည္။ ထုိဓာတ္ေတာ္မ်ား ကုိ သီရိဓမၼာေသာကမင္းထံမွ သာ သနာ သကၠရာဇ္ ၂၂၂ ခုႏွစ္၊ (ဘီစီ ၃၆၈) က ရခုိင္သုိ႔ ေဝငွခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အရွင္ ေမာဂၢလိပုတၱတိႆ မေထရ္ႏွင့္ အရွင္ ဣႏၵဂုတၱမေထရ္ တုိ႔က အသီးသီးခြဲျခားေပးခဲ့ရာ ဓာတ္ ေတာ္ေစတီေပါင္း ၂၄၇ ဆူရွိခဲ့ေလ သည္။ ထုိဓာတ္ေတာ္မ်ားအနက္ ခုိမင္း ဓာတ္ေတာ္မွာလည္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဝင္ ဓာတ္ ေတာ္ တစ္ဆူျဖစ္ ေပသည္။ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ခုႏွစ္၊ ရခုိင္ ထီးနန္းပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ ရာသီဥတု သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံရျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္ေတာ္ေစတီမ်ားၿပဳိပ်က္သြားခဲ့ရာ ကိုးကြယ္မႈမရွိဘဲ တိမ္ေကာခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္က ခုိမင္းဓာတ္ေတာ္ ေစတီေဟာင္းေနရာမွ မၾကာခဏ ဓာတ္ေတာ္ေရာင္ျခည္မ်ားကြန္႔ျမဴးခဲ့ရာ ေစတီေတာ္အနီးရွိ ရခုိင္ရြာမ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ခြဆုံျပင္၊ တပ္ခ်ကုန္း၊ တပ္ ထုိးျပင္ရြာတုိ႔မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖူးေတြ႕ ရသျဖင့္ အနီးအနားရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေက်းရြာမ်ားမွ အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံ ၿပီး အသစ္တစ္ဖန္ မြမ္းမံျပဳျပင္ကုိး ကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ေစတီေတာ္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ လည္း ေကာင္း၊ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ရခုိင္-ကုလား အဓိက႐ုဏ္ းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ရခုိင္ ရြာ အမ်ားအျပားပ်က္စီးသြားရျခင္း၊ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ေသာင္းက်န္း သူမ်ားေၾကာင့္ ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း သာ သနာေတာ္ ေမွးမွိန္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ တစ္ ၿပဳိင္တည္း တိမ္ေကာလာခဲ့ရျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္တို႕မွာကား ဓာတုပရိနိဗၺာန္ မျပဳေသးသမွ် ေရာင္ျခည္ ကြန္႔ျမဴး တတ္ရာ ခုိမင္းဓာတ္ေတာ္ ေရာင္ ျခည္ကြန္႕ျမဴးသည္ကို ေစတီအနီးရွိ ကုလားရြာမ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူအခ်ဳိ႕ ဖူးေတြ႕ၾကရာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားက ဓာတ္ေတာ္ေစတီ အရာကို ရွာေဖြကာ အသစ္တစ္ဖန္ တည္ထားကုိးကြယ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဓာတ္ေတာ္ေစတီ ၏ ဂႏၶကုဋိတုိက္တြင္ ဘူမိဖႆဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္ ေလးဆူကိန္းဝပ္လ်က္ ရွိေပသည္။ ခုိမင္းဓာတ္ေတာ္ ေစတီေတာ္ ၏ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ ခန္႔အထိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္ း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ ပုိင္းတြင္ အားနည္းလာေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွး ေဟာင္း သမုိင္းဝင္ဓာတ္ေတာ္၊ ေစတီ မ်ား အရွည္တည္ တံ့ေရးအတြက္ လက္ဆင့္ကမ္ းတာဝန္ယူၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ေဝးမွ ဗုဒၶဘာ သာဝင္မ်ားစြာအေနျဖင့္လည္း ႀကဳံ ႀကဳိက္၍ စာေရးသူတုိ ႔၏ ေဒသ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ၿမဳိ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ ေတာ္မ်ားျဖင့္ တည္ထားကုိးကြယ္ လ်က္ ရွိေသာ ေစတီေတာ္မ်ားကို ေလ့လာဖူးေျမာ္ႏုိင္ရန္ တင္ျပေရးသား အပ္ေပသည္။ ေမာင္ကံ

No comments:

Post a Comment