Sunday, February 2, 2014

ျပည္သူေကၽြးေသာထမင္းကုိစားျပီး ထမင္းရွင္ကိုမေစာ္ကားသင့္ပါ။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏အစုိးရဆိုသည္မွာ ျပည္သူေတြ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားထဲမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ၀န္ ထမ္းမ်ားသည္ ေပးအပ္ထားသည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ သာျဖစ္ပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲကာလတခုျပီးဆံုး၍ေနာက္တခုျပီးလွ်င္ထိုအစုိးရသည္ ဆက္လက္ အေရြးခံရခ်င္မွခံရမည္။မခံရလွ်င္ အျခားျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္အစိုးရဆက္ျပီး တာ၀န္ယူသြားမည္သာျဖစ္ပါသည္။တုိင္းျပည္၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတုိင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကေပလိမ့္မည္။

ယေန႔ျမန္မာျပည္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ၾကီးအမ်ားစုမွာ ယခင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ုပ္ေဟာင္း မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ထုိကိစၥသည္ျပသနာမဟုတ္ပါ။စစ္သားလဲ တုိင္းျပည္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲပါ၀င္ျပီး ျပည္သူၾကည္ျဖဴလွ်င္ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကုိယူလို႔ရပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သည္ အင္မတန္အမယ္စံုလွပါသည္။ႏုိင္ငံေရးပရိယယ္၊ စီးပြားေရး ပရိယယ္၊ လူမႈေရးပရိယယ္စသည္ျဖင့္က်ယ္ေျပာလွပါသည္။ထုိနယ္ပယ္စံုတို႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာ က႑ တခုခုတြင္၀န္ၾကီးလုပ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါ။အတုိင္းအတာ တခု အထိအရည္အေသြးအျခင္းျပည့္၀ၾကဖို႔လုိအပ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္၏လက္္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔တြင္တာ၀န္ယူေနၾကေသာ၀န္းၾကီးတခ်ိဳ႔မွာ ေဖၚျပပါအရည္အေသြးမ်ားအားနည္းသည္ကိုေတြ႔ေနရ။ျမင္ေနရၾကားေနရ၍စိတ္မေကာင္းပါ။၂၀၁၃-ခုႏွစ္ေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္းတြင္ အဓမၼျဖိဳခြင္းမႈျဖစ္ျပီးေနာက္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ၾကီးတဦးက သူတို႔အေနနင့္ တရုပ္ကုိ လည္းေၾကာက္ရေၾကာင္းေျပာသည္ဟုၾကားလိုက္၇၍အေတာ္စိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ရပါသည္။ဒီထက္ဆိုးသည္မွာ တရုပ္က သူတို႔ေက်းဇူးရွင္ဟုပင္မရွက္မေၾကာက္(၀န္ၾကီးတဦး၏ သိကၡါ၊ တုိင္းျပည္ ၏ သိကၡာကိုပင္မေထာက္)ေျပာရက္ပါသည္။သာမန္အရာရွိအဆင့္ေလာက္ေျပာသည္ဆုိလွ်င္ပင္ေျဖသာႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ၀န္ၾကီးအဆင့္ထိေျပာလာသည္စကားျဖစ္ေန၍ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရကို ကုိယ္စားျပဳသည္ဟုလဲသေဘာထား၍ရေနပါသည္။ဆိုလွ်င္ျမန္မာအစိုးရသည္တရုပ္ကိုေၾကာက္ေနရသည္၊တရုပ္ေပးသည့္အသက္သာရွိသည္ ဒါေၾကာင့္တရုပ္က ဘာခုိင္းခိုင္းဘယ္သူ ႔မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ႏိုင္ ျပည္သူကိုသတ္ခုိင္းလွ်င္လဲသတ္မည္ ဆုိသည့္သေဘာျဖစ္သြားပါသည္။
ျမန္မာျပည္သူေတြအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကို ဖိႏွိပ္ ရက္စက္ေသာ အာဏာရွင္ကို ေထာက္ပံ့ ကူညီေသာ တရုပ္အစုိးရကုိလံုး၀ၾကည့္မရသည့္ၾကားက ကုိယ့္အစုိးရ၀န္ၾကီးတေယာက္က ထုိကဲ့သို႔ေျပာလာ သည္မွာ ျပည္သူကိုေစာက္ကားျခင္း ထမင္းရွင္ကိုေစာ္ကာျဖင္းသာျဖစ္ပါသည္။

အယင္ႏွစ္ကပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။စုိက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီးဆုိိသူက ေတာင္သူလယ္သမားေတြကိုထမင္းတနပ္သာစားျပီးအလုပ္ လုပ္ၾကဖုိ႔ေျပာသည္ဟုၾကားလိုက္ရပါေသးသည္။အင္မတန္ရက္စက္ သည့္ ၊ေစာ္ကားသည့္စကားျဖစ္ပါသည္။ေတာင္သူလယ္သမားတို႔မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္နင္းျပားဘ၀ျဖင့္ဘ၀ကိုရုန္းကန္လာခဲ့ရျပီး ျပည္သူေတြဆန္အိုးမွာ ဆန္အခ်ိ္န္မွန္ျပည့္ဖို႔ သူမ်ားတုိင္းျပည္မွာ စက္ကရိယာသံုးျပီးစိုက္ပ်ိဳးေနၾကခ်ိ္န္မွာ ျမန္မာလယ္သမားတို႔မွာ ယေန႔၂၁ ရာစုထိ ႏြားၾကာစံုျဖင့္ ထြန္တံုးႏွင္ေန၇တုန္းပါ။ေနထြက္က ေန၀င္ လယ္ယာေျမမွာ နဖူးကေခၽြး ေျခမ က်တဲ့အထိ ရုန္း ကန္ေနရေသာ၊ဘယ္ေလာက္ပဲ ႏြားနင့္ဖက္ျပီး ရုန္းကန္ေသာ္လဲ ဆင္းရဲတြင္းထဲက မထြက္ႏိုင္ၾကေသာ ေက်းဇူးရွင္လယ္သမားၾကီးတို႔ကို တခါ လဲရာ သူခိုးေထာင္း၊ေျမနိမ့္ရာ ၀ါးကူ ထုိးဆိုသလုိ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရ က လယ္သမားတုိ႔အတြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုး၇ မည့္္အစား မ၀ေရစာ ထမင္းႏွစ္နပ္ကိုေတာင္ တနပ္တည္းသာစားခုိင္းျခင္းမွာ အင္မတန္ရက္စက္ သည့္လူမဆန္သည့္အေျပာအဆုိအသံုးအႏႈံးျဖစ္ပါသည္။အျခားေသာတုိင္းျပည္ေတြမွာဆိုလွ်င္ေတာ့ ခ်က္ျခင္း၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျပီး၀န္းၾကီးရာထူးကေနဆင္းေပး၇မယ့္အေျပာအဆုိမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ျပည္သူ
ကိုေစာ္ကားသည့္ ထမင္းရွင္ကိုေစာ္ကာသည့္စကားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးခင္ကလဲထပ္ၾကားလုိက္ရျပန္ပါျပီ။ေနာက္ထပ္၀န္ၾကီးတေယာက္က ျပည္သူကိုပါးရုိက္ျပီးေျပာလာတာ၊အစုိးရဆုိတာ မလုိရင္ၾကိဳက္သလုိေထာင္ခ်လို႔ရသည္၊ဘယ္သူ႔မွ ဂရုစုိက္ စရာမလို စသည္ျဖင့္ဆဲဆိုျခိမ္္းေျခာက္သြားသည္ဟုဖတ္လိုက္ရ၍ စိတ္ဆင္းရဲလွပါသည္။ထုိ၀န္ၾကီး၏ စိတ္ထဲ မွာ မိမိတာ၀န္ယူေနသည့္ကိစၥသည္ျပည္သူအတြက္၊ျပည္သူ႔၀န္ ကိုထမ္းေနရသူ၊ျပည္သူ ကေပး သည့္ လစာ ဆုိသည္ကိုမ်ားသတိရေသးရဲ့လားက်ေနာ္ သံသရ ၀င္မိပါသည္။
ကိုယ့္ထမင္းရွင္ ေက်းဇူးရွင္ျပည္သူကို ဒီေလာက္ရင့္ရင့္သီးသီးေစာ္ကားသည့္၀န္ၾကီး၊ေစာ္ ကားခြင့္ ရသည့္တုိင္းျပည္ကမၻာေပၚတြင္ရွိလိမ့္မထင္ပါ။ျမန္မာျပည္မို႔ စစ္အာဏာရွႈင္ေတြေခတ္အဆက္ဆက္ ရက္စက္စြာဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ျပည္သူေတြမို႔မတရားတာကိုလဲေခါင္းငံု႔ခံ၊ေစာ္ကားလွ်င္လဲေခါင္းငံု႔ခံ ျပန္မေျပာရဲတာအသားက်ေတာ့ မိမိကိုပါးရိုက္မည္ဟုေစာ္ကားသည့္၀န္ၾကီးကိုပင္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပီး မျဖဳတ္ခ်ရဲၾကေတာ့ပါ။

တခါထုိ၀န္ၾကီးကပင္ အာဏရွင္ ဦးသန္းေရႊ သူထင္သလုိအရူးထျပီးျမိဳ႔သစ္တည္သည့္ကိစၥ ကိုခ်ီး မြန္းခန္းဖြင့္သြားသည္ဟုလဲဖတ္လိုက္ရပါသည္။တကယ္ေတာ့ျပည္သူေတြမွာ မတတ္သာ လို႔သာျငိမ္ေနလုိက္၇သည္။ျမိဳ႔သစ္တည္သည့္ကိစၥမွာ မေရာင္ရာဆီလူးသည့္ျပည့္သူ႔ဘ႑ာ အလဟ သ ျဖံဳးတီးသည့္ကိစၥမို႔ဘယ္သူမွေၾကနပ္ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ထုိေငြမ်ားကို အရင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ က အစုိးရ၀န္ၾကီးမ်ားဆုိင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားကိုျပဳျပင္မြန္းမံျပီးသံုစြဲပါက ပိုလွ်ံသည့္ေငြေတြ နင့္တိုင္းျပည္မွာအျခားေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ပညာေရး၊က်န္းမာေရးက႑ေနြမွာသံုးစြဲလုိက္လွ်င္အင္မတန္အက်ိဳးရွိမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ယခုေတာ့ အာဏာရွင္ေတြအာဏာရွိတုန္းကလဲ ထင္သလုိစည္းစိမ္ယစ္၊တုိင္းျပည္သယံဇာတေတြကို ခုိးယူခဲ့ၾက၊ေဟာ အာဏာမရွိေတာ့ျပန္ေတာ့လဲ ခိုးယူစုေဆာင္းထားၾကေသာေငြမ်ားျဖင့္ စည္းစိမ္ခံဖို႔ျမိဳ႔သစ္တည္လုိက္ၾကျပန္ေသးသည္။

ထုိမွ်ေလာက္တုိင္းျပည္ကို လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္သြားေသာကိစၥကိုတခါ ထပ္ျပီးခ်ီးမႊမ္းခမ္းဖြင့္ျပီးေစာ္ ကား ရံုသာမက ပါးရုိက္မည္၊ေထာင္ထဲထည့္မည္ဟုပါ အရုိင္းစုိင္းဆံုးေစာ္ကားျပိး ျမန္မာ၀န္ၾကီး တို႔ထမင္းရွင္ျပည္သူေတြကိုေစာ္ကားေနၾကပါသည္။

တကယ္ေတာ့အစုိးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊စာေရးစာခ်ီ၀န္ထမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား ျပည္သူ ကိုအလုပ္အေကၽြးျပဳဖို႔ျပည့္သူ႔ဘ႑ာကိုရယူခံစားေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ျပည္သူသာလွ်င္အမိ၊ျပည္သူသာလွ်င္အဖ ျပည္သူသာလွ်င္ထမင္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ကိုမေမ႔ၾကဖို႔အထူးအေရးၾကီးလွပါသည္။ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ၾကီးတို႔ ယခင္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းမူေနတုန္းက ထင္ရာစုိင္းခဲ့ရုိင္းစိုင္းခဲ့ၾကသည့္အက်င့္မ်ားကုိၾကိဳးစားဖ်ာက္ၾကျပီးထမင္းရွင္ကိုၾကင္နာၾကဖို႔လုိအပ္ပါသည္။မၾကင္နာႏုိင္လွ်င္ေတာင္ မေစာ္ကားမိၾကဖို႔ ဤေဆာင္းပါျဖင့္ေလးနက္စြာ တုိက္တြန္းလိုက္ ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား အရည္အျခင္းျပည့္၀ႏွလံုးလွသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရရွိႏိုင္ၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment