Tuesday, July 12, 2011

ဘယ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကမွာလဲ


ေလာကမွာ ယံုၾကည္စရာေတြ ကိုးကြယ္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။မိရိုးဖလာ  အစဥ္အလာအတိုင္း
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသလုိ အသက္အရြယ္ေလးရလာမွကိုယ့္ကိုယ့္ကိုယ္ သေဘာေပါက္နားလည္ျပီး
မိဘဘိုးဘြားေတြကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာအယူ၀ါဒကိုစြန္႔လႊတ္ျပီး အျခားဘာသာကိုကူးေျပာင္းၾကတာေတြ
လည္းရွိၾကပါတယ္။ကိုယ္ကုိးကြယ္ေနတဲ့ဘာသာကိုပဲ တသက္လံုးယံုၾကည္သြားၾကာတာေတြလဲရွိၾကပါ
တယ္။

ဘယ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ရမွာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို      ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္မွာကတည္းက
ဘုရားကိုေမးလုိ႔ ဘုရားက ေျဖခဲ့ဘူးတာရွိပါတယ္။ေမးတဲ့ပုဂၢိဳလ္က    ပုရပိုဒ္တေယာက္ျဖစ္ျပီး ျမတ္စြာ
ဘုရား ပရိတ္နိဗၺါန္ျပဳခါနည္း    မိနစ္ပိုင္းေလာက္ပဲလုိေတာ့တဲ့အခ်ိန္ပါ။ပုရပိုဒ္ႀကီးကအရွင္ဘုရားေလာ
ကမွာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကတဲ့အယူ၀ါဒေတြကလည္းမ်ားပါတယ္ဘုရား။  သူတုိ႔ကလည္းသူတုိ႔ဘာသာ
သာေကာင္းတယ္။သူတုိ႔ဘာသာကိုသာကိုးကြယ္ဆိုျပီးေျပာၾကပါတယ္ဘုရား။   တပည့္ေတာ္ဘယ္ဘာ
သာကိုကိုးကြယ္ရမွန္းမသိေတာ့ပါဘူးဘုရား။      အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္ကိုလမ္းညႊန္ဆံုးမေတာ္မူပါ
ဘုရား လုိ႔ ေလွ်ာက္ေတာ္မူတယ္။

မဟာဂရုဏာ ေတာ္ရွင္ သံုးေလာကထြတ္ထား ျမတ္ဘုရားဟာပရိတ္နိဗၺါန္ျပဳဖို႔အတြက္အခ်ိန္ပိုင္းေလး
ပဲလုိေတာ့တဲ့အခ်ိ္န္မာေတာင္ သတၱ၀ါေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့စကားကိုေျပာဖုိ႔ မျငင္းပယ္ေတာ္မူပါ
ဘူး။ျမတ္စြာဘုရားက...
ခ်စ္သား ဘာသာတခုကိုယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေတာ့မယ္ဆိုယင္အဲဒီဘာသာမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
လြပ္ေျမာက္မႈကို ေပးႏိုင္တဲ့တရားရွိသလားၾကည့္။ရွိယင္ကိုးကြယ၊္မရွိယင္မကိုးကြယ္နင့္” တဲ့။
ျမတ္ဗုဒၶက ငါ့သာသနာသာ ေကာင္းတယ္ကြာ အဲဒါပဲကိုးကြယ္ပါလို႔ တဘက္သတ္မေျပာပါဘူး။ ေလာ
ကမွာ အတုမရွိတဲ့ဘုရားပါ။သိစရာမွန္က ျမဴမွ်မက်န္ေအာင္  အကုန္သိေတာ္မူတဲ့ဘုရားက စကားကို တဘက္သတ္မေျပာပါဘူး။
ကာလမ သားေတြကိုေဟာခဲ့တုန္းကလဲ ဒီအတုိင္းပါပဲ။သူမ်ားေျပာတိုင္းလဲ မယံုနင့္၊မိဘဘိုးဘြားအစဥ္
အဆက္ယံုၾကည္လာခဲ့တာ ဆိုလုိ႔လဲမယံုၾကည္နင့္။ေလးစားရတဲ့ဆရာကေျပာတယ္ဆိုလို႔လဲမယံုနင့္ဦး
တဲ့။ကိုယ့္ရဲ့အသိဥာဏ္နင့္တကယ္ပိုင္းျခားသိေအာင္လုပ္ျပီး သိတဲ့အခါမွယံုပါလုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶကမိန္႔ေတာ္မူ
ခဲ့ပါတယ္။

အခုလဲဒီအတုိင္းပါပဲ။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္   ကယ္တင္ႏိုင္တဲ့တရားရွိသလားၾကည့္၊ရွိယင္ကိုးကြယ္၊မရွိယင္
မကိုးကြယ္နင့္တဲ့။ဘုရားေဟာတာကကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ကယ္တင္ႏိုင္တဲ့တရားရွိ မရွိၾကည့္လုိ႔
ဆိုပါတယ္။သူတပါးကယ္တင္တာကိုခံယူဖုိ႔မေျပာပါဘူး။ေလာကမွာ     ကိုယ္ရဲ့အသိဥာဏ္နင့္ကိုယ့္ကံ
ၾကမၼာကို ကိုယ္တုိင္ဖန္တီးရတာနင့္ သူမ်ားလုပ္သမွ်ခံဖို႔ေစာင့္ေနတာဘယ္ဟာက ပိုျပီးအဆင့္အတန္း
ျမင့္သလဲ။ဘယ္အရာက လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ လူ႔အစြမ္းအစကိုအားေပးတဲ့ ဘာသာအယူ၀ါဒျဖစ္သလဲဆိုတာ
သာမန္လူျပိန္းတေယာက္ေတာင္ စဥ္းစားတတ္ၾကမွာပါ။

ေဆးတခုဆိုတာ လူနာကို ဒီဘ၀ပစၥကၡမေသခင္မွာတင္ေဆးစြမ္းကိုျပႏုိင္ဖို႔လုိပါတယ္။ေသျပီးတမလြန္
ကိုေရာက္ျပီးမွ ေဆးစြမ္းကို ျပႏိုင္တယ္ဆိုတာ  သိပ္အားမကိုးေလာက္ပါဘူး။ျမတ္ဗုဒၶရဲ့သာသနာေတာ္
မွာ ဧဟိပတ္သိေကာ လာပါ ယူလွည့္ပါ စမ္းလွည့္ပါလုိ႔ ေခၚရဲ၊စမ္းရဲ   လက္ေတြ႔လုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းရဲတဲ့
တရားျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶက ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ     စတဲ့တရားေတြကိုျငိမ္းေအးေအာင္လုပ္ဖုိ႔ေဟာေတာ္မူပါတယ္။
ေလာဘအလုိအတိုင္းလုိက္ေနယင္ သတၱ၀ါေတြမွာ  သံသရာစက္၀န္းကဘယ္ေတာ့မွလြတ္မွာမဟုတ္
ေတာ့ဘူး၊ဒါေၾကာင့္ဒီလိုမျဖစ္ဖုိ႔အတြကေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ  စတဲ့တရားေတြကိုအားေပးတဲ့ တဏွာ
ကိုသတ္ႏိုင္ရမယ္။လိုအင္ဆႏၵေတြဆိုတာ တဏွာက    ခိုင္းေနတာသာျဖစ္တယ္။တဏွာက ခုိင္းတယ္
ဆိုတာႏွင့္ သတၱ၀ါေတြမွာကံယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံေတြကိုလုပ္ၾကေတာ့တယ္။ဒီကံ(သခၤါရ)ေတြကိုလုပ္
ၾကတဲ့အတြက္ သခၤါရ ပစၥယာ ၀ိဥာဏ္နမ္ ဆိုသလုိ ဒီကံသတၱိေတြေၾကာင့္ပဲ တနည္းအားျဖင့္ကံမ စြမ္း
အင္ေၾကာင့္ ေနာက္တဘ၀ ကိုရဖို႔အတြက္    စုမိေဆာင္းမိေတြျဖစ္ကုန္တယ္။ေလာ၊ေဒါသ ေမာဟနင့္
ေသတဲ့သတၱ၀ါတေယာက္ဟာ ေသယင္ အပယ္ေလးဘံု(ငရဲ၊တိရစၦာန္ ျပိတၱာ အသူရကယ္)ကိုေရာက္
ဖုိ႔ေသခ်ာပါတယ္။       အပယ္ငရဲကိုေရာက္ျပီးတဲ့သတၱ၀ါတေယာက္ဟာ သုဂတိဘံု(လူ၊နတ္ျဗဟၼာ)ကို
ေရာက္ဖုိ႔မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဒီအပါယ္ဘံုသားေတြမွာေကာင္းမႈကုသိုလ္ကိုစိတ္
မ၀င္စားႏုိင္ၾကပါဘူး။ႀကီးႏိိုင္၊ငယ္ညွင္းနင့္တခ်ိန္လံုး   အေၾကာက္တရားေတြ၊စိုးရိမ္ေသာကေတြနင့္၊အ
သက္ရွင္ေနရတာမို႔အပါယ္ဘံုဘ၀က  မတက္ႏို္င္ၾကေတာ့ပဲ အပယ္ဘံုမွာပဲ လည္ျပီးယင္းလည္ေနၾက
ပါေတာ့တယ္။

ဒီလုိနင့္ သတၱ၀ါေတြဘ၀သံသရာ မွာ ဆံုးစ မျမင္ႏို္င္ေအာင္ေမ်ာေန လည္ေနလုိက္ၾကတာ ဘယ္ကစ
လုိ႔ စမွန္းေတာင္မသိႏုိင္ေေတာ့ေလာက္ေအာင္ ရွည္လာခဲ့ၾကျပီလို႔ဘုရားကေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အပါယ္ဘံုကိုေရာက္သြားတဲ့သတၱ၀ါတေကာင္    သုဂတိဘံုကိုေရာက္ဖို႔ဘယ္ေလာက္ခက္
တယ္ဆုိတာကို ျမတ္ဘုရားေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့      လိပ္ကန္းဥပမာေလးကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ပင္လယ္
သမုဒၵရာေအာက္ၾကမ္းျပင္မွာ ေမ်ာခ်င္ရာကိုေမ်ာေနတဲ့  လိပ္ကန္းကေလးတေကာင္ဟာ အႏွစ္တရာ
ေလာက္ၾကာေတာ့ တခါအသက္ရွဴဖို႔တက္လာတယ္တဲ့။ဒီလုိတက္လာတဲ့အခ်ိ္န္မာ အေပါက္ တေပါက္
သာပါတဲ့တံပုိးအေဟာင္းတခုကလဲသူ႔ဟာသူေမ်ာခ်င္ရာေမ်ာေနတယ္တဲ့။လိပ္ကန္းကေလားပင္လယ္
ျပင္ထက္ကိုအသက္ရွဴဖို႔တက္လာတာနဲ႔ လိပ္ကေလးရဲ့ေခါင္းဟာ ဒီတံပိုးေပါက္ထဲကိုစြပ္မိတာကမွျဖစ္
ခ်င္ရင္ျဖစ္ႏိုင္အံုးမယ္တဲ့။အပါယ္ဘံုဘ၀က ေန လူ႔ျပည္ကုိေရာက္ဖို႔ေတာ့မလြယ္ဘူးလုိ႔ဘုရားကဥပမာ
ေပးျပီးေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။သတိထားဆင္ျခင္စရာအင္မတန္ေကာင္းတဲ့ဥပမာေလးျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြဟာ  လိုခ်င္တတ္မက္မႈေလာဘ ေတြနင့္ ေငြေၾကားဥစၥာစည္းစိမ္ေတြရသထက္ရဖို႔ ခ်မ္းသာျပီး
ယင္းခ်မ္းသာဖုိ႔       လုပ္ေနၾကယင္းနဲ႔တကယ္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကိုေမ့ေနၾကပါတယ္။လူ႔ဘ၀ကို
ေရာက္လာခိုက္မာ   ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြလုပ္၊တရားဘာ၀နာေတြပြားမ်ားျပီးေနာင္တဖန္အပယ္ကို
မေရာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကမယ့္အစား အပယ္ေရာက္မယ့္တရားေတြကိုပဲလုံုးပမ္းေနၾကတယ္လို႔တခ်ိဳ႔ဆရာ
ေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားက ဂရုဏာႏွင့္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လဲျမတ္စြာဘုရားက အခါတပါးမွာ
ေနာက္ပါရဟန္းေတြကို ခုလိုဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားက ေျမမႈန္အနည္းငယ္ကို လက္သည္းခြန္ေပၚတင္ျပီးေတာ့  ခ်စ္သားတုိ႔ ဒီလက္သည္းခြံ
ေပၚက ေျမမႈန္ႏွင့္ ဒီကမၻာေျမေပၚက ေျမထု ဘယ္အရာက  ပိုမ်ားသလဲဆိုေတာ့ ကမၻာေျမရဲ့ေျမထုက
ပိုမ်ားပါတယ္ဘုရားလုိ႔ေလွ်ာက္ၾကတယ္။    အဲဒီေတာ့ဘုရားက ခ်စ္သားတုိ႔ မွတ္ထားၾက။ေလာကမွာ
သုဂတိဘံု(လူ႔ဘ၀)ကေန ေသျပီးျပီးသတၱ၀ါေတြထဲမွာ သုဂတိဘံုကိုျပန္ေရာက္တဲ့သတၱ၀ါဟာ ဒီလက္
သည္းခြံေပၚကေျမမႈန္ေလာက္ပမာဏပဲရွိုျပီးေတာ့၊အပါယ္ဘံုကိုေရာက္တဲ့သတၱ၀ါေတြကေတာ့ဒီကမၻာ
ေျမထုေလာက္ပမာဏရွိတယ္လုိ႔ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သတၱ၀ါေတြမွာအာရံုေနာက္ကိုလုိက္ေနၾကတာပါပဲ။ဒီဟာတခုကိုရယင္သိပ္ေကာင္းမွာ
ပဲလုိ႔အသည္းအသန္ႀကိဳးစားခဲ့ရေပမယ့္တကယ္လဲအဲဒါကိုရျပီဆိုယင္ေနာက္တခုကိုိလိုခ်င္လာျပန္တာ
ပါပဲ။ေလာဘအလို ႀကီးတုိင္းပိုတယ္လို႔ဆိုတာပါ။  ဒီအာရံုေနာက္ကိုလုိက္လို႔ဘယ္ေတာ့မွမျပီးပါဘူး။ျပီး
ေတာ့ဘယ္အရာမွမျမဲပါဘူး။ေလာကမွာ ျမဴမႈန္ေလးတမႈန္ေလာက္ေတာင္ ျမဲတာမရွိဘူးလုိ႔ျမတ္
ဗုဒၶက ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ဟုတ္ပါတယ္။ေလာကမွာဘယ္အရာမွမျမဲပါဘူး။အခ်ိန္တန္ေတာ့ပ်က္စီး
ရတာခ်ဥ္းပါပဲ။အဲဒီလုိမျမဲတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျမင့္ျမတ္တဲ့အက်င့္ကိုက်င့္ရတာပါလုိ႔ေဟာေတာ္
မူပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပုရပိုဒ္ႀကီးကို ဘုရားက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္    အားကိုးႏိုင္တဲ့တရားရွိတဲ့အယူ၀ါဒကိုကိုးကြယ္ဖို႔
ေဟာေတာ္မူခဲ့တာပါ။ျမတ္ဗုဒၶကဆက္ျပီးေတာ့ သမထနင့္၀ိပသနာက်င့္စဥ္ေတြကိုေဟာၾကားလုိက္ျပီး
တဲ့ေနာက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္လုိက္တာ  ရဟန္းတာျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ဒီပုရိတ္ပိုဒ္ဟာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ကိုယ္
ေတာ္တုိင္သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေနစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုး ခၽြတ္ရမဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္တုို႔ေတြကိုယ့္
ရဲ့စိတ္ကိုေသခ်ာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္လုပ္ျပီး    တခ်က္ေလာက္ေစာင့္ၾကည့္လုိက္တာႏွင့္ ဒီစိတ္
ဟာ ဘယ္လိုမွ ကိုယ္ခိုင္းသလုိမရပဲတရစပ္သူ႔သေဘာသူေဆာင္ျပီးသြားခ်င္တဲ့ဘက္သြားျပီး ေတြးခ်င္
တာကိုေတြးေနတာကိုသတိထားမိၾကပါလိမ့္မယ္။ဒါဟာ ခႏၶာငါးပါး(ရူပကၡႏၶာ၊ေ၀ဒနကၡႏၵာ၊သခၤါရကၡႏၶာ၊
သညက္ခႏၶာ၊၀ီဥာဏ္နကၡႏၶာ)ဟာသူ သေဘာေဆာင္ျပီးတရစပ္ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါ
တယ္။ဒီခႏၶာငါးပါးဟာ တခုေပၚတိုင္းအကုန္ေပၚျပီး    အကုန္ေပ်ာက္တဲ့အတြက္ ျမင္လုိက္လို႔ သေဘာ
က်တယ္ဆိုတာလဲျဖစ္ျပီးယင္ပ်က္တဲ့သေဘာကိုေသခ်ာထင္ရွားလာပါေတာ့တယ္။ဒါေၾကာင့္အရာအား
လံုးဟာ ျဖစ္ျပီးတိုင္း ပ်က္တတ္တဲ့သေဘာရွိတဲ့အတြက္  ျငိမ္းေငြ႔စရာသာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သေဘာ
ေပါက္နားလည္ျပီး ၀ိပသနာတရားကိုက်င့္ႀကံအားထုတ္ျပီးသံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲက လြတ္ေျမာက္ေအာင္
အားထုတ္သင့္ၾကပါတယ္။  ဒီလိုက်င့္ႀကံအားထုတ္ဖို႔ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူခဲ့တဲ့ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့သာသာနာ
သည္သာလွ်င္တကယ္ကုိးကြယ္အားကိုးယံုၾကည္ဆည္းကပ္စရာျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာပါပဲ။

တရားစစ္ တရားမွန္၊ယံုၾကည္ကိုးကြယ္စရာ အမွန္နင့္ေတြ႔ႏိုင္ၾကပါေစ။

(က်ေနာ္နားလည္သေလာက္သာ ေရးသားထားတာမို႔ ပိုျပီးတတ္သိနားလည္တဲ့ သူေတြရဲ့ျပဳျပင္သင္ျပ
မႈကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။)

No comments:

Post a Comment