Sunday, December 9, 2012

ပည္တြင္းေရးျပႆနာက ဒီမိုကေရစီတစ္ခုတည္းနဲ႔ မၿပီးေတာ့ဘူး'

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ စုေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီရွိသျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္
႐ိုးရွင္းသည့္ အသြင္သဏၭာန္မရွိျခင္းေၾကာင့္ လတ္တေလာ အစိုးရၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ တိုင္းရင္း
သားမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈရယူကာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္း
ပတ္က ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
* ကခ်င္မွာ အခုထက္ထိ မျငိမ္သက္ေသးတဲ့ အေရးရယ္၊ ရခိုင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ ဆူပူမႈေတြရယ္၊ တိုင္း
ရင္းသား ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥေတြက အစိုးရအတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနပါတယ္။
ဒီအေရးေတြကို အစိုးရက ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသင့္တယ္လို႔ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးေခါင္း
ေဆာင္တစ္ဦးအေန နဲ႔ ဘယ္လိုသုံးသပ္ပါသလဲ။
ရခိုင္ကိစၥကေတာ့ ေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့ အတြက္ ေျဖဖို႔ခဲယဥ္းသလို ေျဖလည္း မေျဖခ်င္ဘူး။ ဒါက
ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ တာ၀န္ပါ။ တိုင္းရင္းသားအေရးက ေတာ့ ေတာ္ေတာ္က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ အခု က
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းခဲ့တာက စရမယ္။ ၾကာလည္း ၾကာလွၿပီ။
တိုင္းရင္းသား ကိစၥေတြ ကလည္း သို႔ေလာ သို႔ေလာ ျဖစ္ေနဆဲပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမလိုလိုနဲ႔ မရဘူး
ျဖစ္ေနတာ။ အခုဟာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အခု တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ အစုအဖြဲ႕
က ေပၚလာျပန္တယ္။ အခုဆိုရင္ အစိုးရက ခ်စားမႈကိုပဲ တိုက္ဖ်က္မလား၊ ဒီမိုကေရစီကိုပဲ ေျဖာင့္
ေျဖာင့္သြားရမလားဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္။ၾကာလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတင္မဟုတ္ဘဲ
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္တာေတြ ပါလာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ပထမ လား၊ ယုံၾကည္မႈတည္
ေဆာက္ျခင္းက ပထမလားဆိုတာ ဘယ္ဟာ ပထမမွန္း မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံ
ေတြက တိုက္တြန္းခ်က္ေတြအရလည္း ဒီမိုကေရစီကိုသြားမယ္ဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္
ျပည္တြင္းေရးျပႆနာက ဒီမုိကေရစီတစ္ခုတည္းနဲ႔ မၿပီးေတာ့ဘူး။ ဒီမိုကေရစီသြားမယ္ဆိုရင္
တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ နားလည္မႈယူရမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရလိုတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု
ကိုေတာ့ ဖန္တီးေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ လစ္ဇင္ကေတာ့ ေခါင္းနဲ႔ ပန္းလိုျဖစ္ေန
တယ္။ ဒီေတာ့ အခုဖက္ဒရယ္ကို ေတာင္းတာကလည္း ၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ႏုိင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီ
ေတြရယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖြဲ႕ ေတြရယ္၊ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြက ဖက္ဒရယ္
ေကာင္စီဖြဲ႕ၿပီး ေျပာေနၾကတယ္။ ဒီတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ေတြကလည္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး
ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားျပႆနာကို မေျဖရွင္းျပန္ရင္
လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကရမွာမဟုတ္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရင္ ဒီမိုကေရစီကလည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြား
ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ပထ၀ီအေနအထားအရ တိုင္းရင္းသား ေတြအားလုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၀ိုင္းထား
တာကိုး။ ဆိုလိုတာက တိုင္းရင္းသား ေတြလိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုလည္း လက္ရွိအစိုးရက
စဥ္းစားေပးရေတာ့ မယ္ေလ။ ၆၂ ခုႏွစ္က သုံးခ့ဲတဲ့နည္း အတိုင္း သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ
အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အခုဆိုရင္ အေျခခံဥပေဒကလည္း ျပႆနာျဖစ္ ေနတယ္။
* တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေရးကိစၥေတြက အစိုးရအဆက္ဆက္ ေျဖရွင္းဖို႔လုပ္ခဲ့ၾကတာ
ေတြခ်ည္းပါပဲ။ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ျပီး ကိုင္တြယ္တာ၊
ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔
ေက်နပ္မႈရွိရဲ႕လား။
တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းပုံေျဖရွင္းနည္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာကိုလည္း ေျပာၿပီးပါၿပီ။
အခုေျဖရွင္း နည္းေတြက ဒိတ္ေအာက္ေနၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းနဲ႔
သြားရမွာ။ အခုဆိုရင္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေနာက္ပိုင္းမွာလည္း မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဘာဆက္ျဖစ္
မယ္မွန္းလည္း မသိဘူး။ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကလည္းျဖစ္ ေနတယ္။ အေရွ႕ပိုင္းမွာလည္း ၀ ေတြရွိ ေန
တယ္။ အဆိုးဆုံးနဲ႔ ဒီအစိုးရ မွားသြားတာကေတာ့ သူတို႔ေခတ္မွာမွ ေကအိုင္ေအနဲ႔ တည္ေဆာက္
တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ပ်က္ျပားသြားတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ မထင္မွတ္တဲ့ ျပႆနာေတြက ၀င္လာႏိုင္
တယ္။ အစိုးရလုပ္ေနတဲ့ လုပ္နည္းကေတာ့ ေျပာင္းကို ေျပာင္းသင့္တယ္။ ဖက္ဒရယ္ကို ကြ်န္ေတာ္
တို႔ေတာင္းေန ျခင္းကလည္း တိုင္းရင္းသားေတြ အာမခံခ်က္ရွိေအာင္၊ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဘက္ညီမွ်တဲ့
စနစ္ရွိေအာင္၊ ထိန္းညႇိမႈေလးရွိ ေအာင္ေပါ့။ ျမန္မာကလည္း ျပည္ေထာင္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျဖစ္လာဖို႔
ေပါ့ေလ။ ဒါကို ေတာင္းရျခင္းက တန္းတူေရး၊ ကိုယ္တိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရး၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီး
ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ေပါ့။ တန္းတူေရး ဆိုတာ တူညီေသာ ကိုယ္စားျပဳေရးေပါ့။ ဒီလိုေျပာလို႔ ခြဲထြက္
တယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘက္ညီမွ် ထိန္းညႇိတာကေတာ့ ဖက္ဒရယ္မူပဲရွိတယ္။ ကိုယ့္
ျပည္နယ္ကိုလည္း ကိုယ့္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္မွသာ ၿပီးမယ္။ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္ သားေတြရဲ႕
ဥပေဒေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ေတြ စာေပေတြကို အသက္သြင္းလို႔ ရမယ္။ အခုက ျပည္နယ္ေတြ
မွာက လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြကရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြျဖစ္ေနတယ္။
* ဒါဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္မူကိုသာ အစိုးရက က်င့္သုံးမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အခု
ထက္ပိုျပီး ေတာ့ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္ေပါ့
ယုံၾကည္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ေတာင္ အတိအလင္းေၾကညာသြား
ၿပီပဲ။ ဖက္ဒရယ္ စစ္စစ္က်င့္သုံးမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္နက္ကိုင္ဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူးလို႔ ေျပာ
ခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးက တန္းတူထိန္းညႇိသင့္ တယ္။ ဒါကို တကယ္ယုံ
ၾကည္လို႔ေျပာတာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကလည္း ဒီလိုပဲေလ။ ဒီ ေတာ့
ယုံၾကည္လို႔ကိုေျပာေနရတာပါ။
* အခု အန္ကယ္တို႔ ယုံၾကည္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ စစ္စစ္က်င့္သုံးဖို႔က ဒီအစိုးရလက္
ထက္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္သလား။
ဒါေတြကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာလည္း လုပ္လို႔ရ တယ္။ မလုပ္ရင္လည္း
သူ႔သေဘာေပါ့ ေလ။ သူလုပ္မယ္ဆိုလည္း ရပါတယ္။ အခုဆိုလည္း တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ပါတီ
ေတြေတာ့ ရွိေနတာပဲ။ အခုေတာ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ျဖစ္လိုတဲ့ သေဘာကိုေတာ့ မေျပာဘဲနဲ႔
တျခားဘက္ကို ဦးတည္ေနတာလည္းျမင္ေနရတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကိုလည္း မေျပာလိုဘူး။
ဒါေတြက နယ္ေျမခြဲျခမ္း ၿပီးေပးတဲ့ျပႆနာမဟုတ္။ တကယ့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္။
ဒီ အခ်က္ကိုမကိုင္ဘဲ ေျဖရွင္းရင္ မရဘူးဆိုတာကို လက္ခံတယ္။
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment