Wednesday, July 22, 2009

ဆြမ္းဆန္ထဲက ၾကြက္ေခ်းမ်ား(၁)

မေဟာ္သဓာ
တေလာက ႏိုင္ငံတကာသတင္းေတြထဲမွာေရာျမန္မာ့ျပည္ပသတင္းမီဒီယာေလာ
ကမွာပါဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္သြားတဲ့ သတင္းတစ္ခုကိုျမန္မာ့အေရးစိတ္၀င္စား
သူတိုင္းမွတ္မိၾကမွာပါ၊ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေလွျဖင့္စြန္ ့စားျပီးအလုပ္သြားရွာၾကသည့္
လူမ်ိဳးမ်ားကိုဖမ္းမိျပီးထိုင္းစစ္တပ္ကပင္လယ္ထဲျပန္ေမ်ာလႊတ္သည့္သတင္းျဖစ္
ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ဒီေန ့ကမၻာေပၚမွာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားကိစၥေတြဟာ
သိပ္ထူးျခားတဲ့သတင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ေငြေၾကးတန္ဖိုးနည္းတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြ
ဟာေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ား တဲ့တုိင္းျပည္ေတြဆီကိုဒီလိုပဲသြားလာလုပ္ကိုင္ေနၾကပါ။

ဥပမာပိုလန္ ႏို္င္ငံသားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာေနာ္ေ၀းမွာလာျပီးအလုပ္လုပ္
ၾကပါတယ္၊သူတို ့က လုပ္ခေစ်းသက္သာေတာ့ေနာ္ေ၀းအလုပ္ရွင္ ေတြကလည္း
ၾကိဳက္ၾကပါတယ္၊သူတို ့က အမ်ားအားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလုပ္
ကိုင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ေနာ္ေ၀းလူမ်ိဳးေတြရဲ ့လုပ္အားခႏွင့္ယွဥ္လုိက္ယင္တစ္ခါ
တစ္ေလထက္၀က္ေလာက္ေတာင္ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကေနေပမယ့္ ရတဲ့လုပ္အားခ
ကိုကိုယ့္ႏိုင္ငံကေငြတန္ဖိုးႏွင့္ျပန္တြက္ရင္ကိုယ့္ႏိုင္ငံထက္အမ်ားၾကီးသာေနတာ
ကိုး။တကယ္ေတာ့ေနာ္ေ၀းမွာဘယ္သူ ့ ကိုမဆို အနိမ့္ဆံုးလစာကိုတန္းတူေပးရ
မယ္လို ့ဥပေဒရွိေနေပမယ့္ခုလို အလုပ္သမားေစ်းကြက္မွာျဖစ္ပ်က္ေနတာက
ေတာ့စိတ္၀င္စားစရာပါ၊အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြတခ်ိဳ ့ဥပမာဖင္လန္တို ့ဆြီဒင္
တို ့ ကလည္း အလုပ္ လာလုပ္ၾကတာကိုေတြ ့ရပါတယ္။
အာရွႏိုင္ငံေတြႏွင့္ကြာတာက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြရဲ ့ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ေတြ
ႏွင့္အတူလြပ္လပ္စြာသြားလာလို ့ရတာ ႏွင့္မရတာသာကြာပါတယ္။
အခုလည္းက်ေနာ္အထက္က ေျပာခဲ့တဲ ့လူတစ္စုဟာ အဲဒီလိုပဲသူတို ့ကကိုယ့္ႏိုင္
ငံမွာ(ဘဂၤလာေဒ့ခ်္) မွာ စား၀တ္ေနေရးအဆင္မေျပေတာ့အျခားေငြေၾကးတန္ဖိုး
ျမင့္မားျပီး အလုပ္အဆင္ေျပတဲ့ႏိုင္ငံေတြကိုသြားျပီးအလုပ္ရွာၾကတာပါ။
ဒါေပမယ့္ ျပႆနာကထိုင္းစစ္တပ္ ဒီလူေတြကိုဖမ္းမိျပီး ပင္လယ္ ထဲကိုျပန္ေမ်ွာ
ရာကေန စတာပါ၊တကယ္တန္းဆိုယင္ေတာ့ထိုင္းစစ္တပ္ကလဲ ဒီလိုလူသားခ်င္း
မစာနာတဲ့ ကိစၥကိုမလုပ္သင့္ဘူးလို ့ျမင္ပါတယ္။တရားမ၀င္၀င္ေရာက္လာရင္
တရားဥပေဒအရ လိုအပ္တာကိုလိုအပ္သလိုအေရးယူျပီးရင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ
ေတြကိုလဲေျပာင္းေပး၊ ဒါဟာ အပ္ႏွင့္ထြင္းရမယ့္ကိစၥ ပါ၊ဒါေပမယ့္ဒီေလာက္ႏွင့္
ျပီးမသြားပါဘူး၊ မီဒီယာဂုရုေတြက ဒီေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကိုသူတို ့ရဲ ့
့ပညာႏွင့္အသံုးခ် လိုက္ေတာ့ဒီဘဂၤါလီမူဆလင္ေတြကလည္းအရွင္လတ္လတ္
ဘ၀ေျပာင္းျပီးျမန္မာျပည္မွာ တစ္ခါမွ မရွိ မၾကားဘူးတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြျဖစ္
ကုန္ၾကပါတယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္စပ္ျမိဳ ့ေတြျဖစ္တဲ့ဘူးသီး ေတာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာ
ျမိဳ ့ဆိုတာ ဟိုးအယင္ကတည္းကဘဂၤါလီ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြျမန္မာ
ျပည္ကို အလုပ္လာလုပ္ျပီးမျပန္ပဲနည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ခိုကပ္ေနထုိင္ၾကတဲ ့ျမိဳ ့ေတြျဖစ္
ပါတယ္၊ဘာသာစကား။

ယ်ဥ္ေက်းမွဳအားလံုးဘဂၤါလီေတြသာျဖစ္တယ္၊အဲဒီနယ္စပ္ျမိဳ ့မ်ားမွ ဘဂၤါလီလူ
မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ မွ ဘဂၤါလီတို့ ကအျမဲတမ္းဥဒဟိုသြားလာ ေနၾက၊သို ့
ေသာ္ေနာက္ပုိင္းထို သူတို ့ကတစ္ခုစီစဥ္လာၾကတာရွိသည္၊ဒါက အျခားမဟုပ္၊
ဘဂ္ါလာေဒ့ခ်္ ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္ကလူေတြ တင္ၾကိဳတင္ သေဘာတူထား
ၾကတာေတြရွိလုပ္ၾကသည္။ေလွျဖင့္စြန္းစားျပီးခရီးထြက္ၾကမည္။ အဖမ္းမခံရ
လ်ွင္ဦးတည္ရာ ႏိုင္ငံေတြမွာၾကံဳသလို အလုပ္လုပ္ ၾက မည္၊အဖမ္းခံရလွ်င္ျမန္
မာျပည္ကဟုေျပာၾကမည္၊ျမန္မာျပည္ဆိုတာက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္ လူ ့အ
ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ သည္ဟုကမၻာတြင္ နာမည္ ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ ၾကားေသာႏိုင္ငံ
၊ျပီးေတာ ့ဗုဒၵဘာသာအမ်ားစုေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံ၊ ထုိ ့ေၾကာင့္အဖမ္းခံရသည့္အ
ခ်ိန္တြင္ အစိုးရလူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မရွိႈထြက္
ေျပးလာရသည္ဟုဆိုလွ်င္မိမိတုိ ့အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ စာနာေထာက္ထား
စိတ္နာျခင္းကိုခံရႏိုင္သည္၊ ျမန္မာ ျပည္က နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေနသည္
ဆိုေတာ့အခြင့္အခါေကာင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ဆိုေတာ့ျမန္မာျပည္ ကျမန္မာစကား
အေတာ္အတန္ ေျပာတတ္ ေသာ ဘဂၤါလီမူဆလင္တို ့က သတင္းေထာက္
ေတြႏွင့္လိမ္ညာလွည့္ပတ္လိုက္လွ်င္က်န္သည့္ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ နိုင္ငံသား တို ့က
အသာေလးျငိမ္ေနလိုက္ ရံုျဖင့္ကံေကာင္းလွွ်င္ ယူအင္ေစာင့္ေရွာက္မွဳကိုခံရႏိုင္
ျပီး ထုိ ့ထက္ကံေကာင္းလွ်င္အျခား တတိယႏိုင္ငံသို ့ပင္ေရာက္သြားႏိုင္သည္။

ဒါကသူတို ့ အဓိ ကရည္ရြယ္ခ်က္၊ထို္င္းစစ္တပ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက သူတို ့
အၾကံအစီကိုအဓိက ပံ့ပိုးေပးသလိုျဖစ္သြားသည္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ သတင္း သမား
ေတြဆို တာကျမန္မာ့သမိုင္းကိုက၍မ္းက်င္သည့္ သမိုင္းပညာရွင္ေတြမဟုတ္၊
ျမန္မာ့သမုိင္းကိုေလ့လာေနသူေတြမဟုတ္၊ လူတစ္စုပင္လယ္ထဲ မွာဒုကၡ
ေရာက္ ေနသည္၊ထိုလူစုကိုသတင္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ေတြ ့ မည္ေမးျမန္း
မည္၊ျပီးေနာက္ထိုသတင္းကိုသက္ဆုိင္ရာ မိခင္သတင္းဌာနကိုပို ့ေပးလိုက္
သည္၊သတင္းဌာနက ပို ့ေပးေသာသတင္းကိုလႊင့္ေပးသည္၊သူတို ့ကသမိုင္း
ပညာရွင္ေတြ ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြမဟုတ္ေတာ့ ျမန္ မာျပည္မွာ
(နာမည္အလိမ္)ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးရွိမွန္းမရွိမွန္း သိၾကသည္မဟုတ္၊လုပ္ရိုးလုပ္
စဥ္ သာမန္သတင္းတစ္ပုဒ္ကို လႊင့္ေပးရံုသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ ့ေသာ္ ထုိသတင္း
ကိုဆက္ျပီးေမဪသူေတြက ျမန္မာျပည္ပသတင္းသမားဆိုသူေတြ။ႏိုင္ငံေရး
လွဳပ္ရွားသူဆိုသူေတြျဖစ္သည္၊ယေန ့ျမန္မာျပည္တြင္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္ၾက
ေသာ္လည္းထိုလူမ်ိဳးတို ့တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတို ့ သမိုင္းအစဥ္အလာေတြကို သိပ္
သိၾကသည္မဟုတ္၊သမိုင္း ဆိုလ်ွင္ ဗမာသမိုင္းအလြဲယင္က်န္ေသာလူမ်ိဳးမ်ား.
သမိုင္းကိုသိသူမ်ား မွာလက္ခ်ိဳးေရတြက္ႈရသည္၊ထို ့ေၾကာင့္ယေန ့ျပည္ပရွိျမန္
မာ့မီဒီယာသမာ ဆိုသူေတြအမ်ားစုတို ့ေတြ။ႏို္င္ငံေရးတက္ ၾကြသူဆိုသူေတြမွာ
အျခားလူမ်ိုးမ်ား သမိုင္းကိုမဆိုထားႏွင့္မိမိတို ့သမိုင္းကိုပင္ မိမိတို ့ဂဃ ဏဏ
သိသူ အင္မတန္ရွားသည္၊ထုိ ့ေၾကာင့္လည္းႏို္င္ငံျခားသတင္းဌာနအသံုးအႏွဳန္း
အတိုင္း(ရိုဟင္ဂ်ာ) ဟူေသာနာမည္အလိမ္ကိုျမန္မာျပည္ပမီဒီယာသမားေတြ
ကေနာက္ကလိုက္ ျပီး သံုးေနၾကသည္မွာရွက္ဖို ့ေကာင္းလွပါသည္၊အမွန္မွာ
သူတို ့ဒီလိုမလုပ္သင့္ေပ၊ ဒီနာမည္တစ္ခုကိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းသမား
ေတြသံုးေနၾက ျပီ၊ ျမန္မာျပည္မွာကားရွိရဲ ့လား၊မသိသူကမွားယင္ေတာင္သိသူ
ေတြက ဆက္ျပီးမမွားရေအာင္သတိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္၊ ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာ့
သမိုင္း ပညာရွင္၊ ရခိုင္သမိုင္း ပညာရွင္တို ့ထံေမးျမန္းစံုစမ္းျပီးပညာရွင္တို ့အ
တည္ျပဳခ်က္ရမွ ထိုနာမည္ ကိုသံုးသင့္ပါသည္၊ဒါက မီဒီယာက်င့္၀တ္ကို ေလး
စားလုိက္နာသည့္သတင္းသမားတို ့သာလုပ္ကိုင္တတ္သည့္က်င့္၀တ္ျဖစ္သည္၊
သို ့ေသာ္ယေန ့ျမန္မာ့ လြပ္လပ္သည့္သတင္းမီဒီယာ သမားဆိုသူေတြ က ဒီ
ေလာက္ထိမီဒီယာက်င့္၀တ္ေတြကိုယ္က်င့္တရားေတြကိုစဥ္းစားတတ္ေလာက္
ေအာင္ ရင့္က်က္ၾကေသးသည္မဟုပ္၊သတင္းတပုဒ္ကို ေဒၚလာ ဘယ္ေလာက္
ရမည္။ငါ့မွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေလးရွိတုန္း ငါသိပ္သေဘာမက်သည့္ဘယ္သူဘယ္၀ါ
ဘယ္လူမ်ိဳးကိုေတာ့ေဆာ္လိုက္အံုးမည္၊ စသည္ျဖင့္ သ ေဘာထားေသးသိမ္
သည့္ လူမ်ားကိုအမ်ားအျပားေတြ ့ေနရ သည္၊ထုိ ့ေၾကာင့္လည္း ရခိုင္သမိုင္း။
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဘယ္တုန္းကမွမရွိခဲ့ေသာ။ ေနာင္ လည္းဘယ္ေတာ့မွရွိလာ
မည္ မဟုတ္ေသာ(ရိုဟင္ညာ)သို ့(ရိုဟင္ဂ်ာ) ဆိုေသာအသံုးအႏွံဳးကိုတြင္တြင္
သံုးျပီးျမန္မာ ျပည္ကလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေလဟန္ထုတ္လြင့္ေရးသားေနၾကသည္
ကိုဖတ္ေနရ ၾကားေနရသည္မွာစိတ္မခ်မ္းသာပါ၊အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊

ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးအရ မနာလိုမုန္းတီးႈမဟုပ္ပါ၊အမွန္တရားကိုလက္ခံထား
လိုသူတစ္ေယာက္အတြက္ မမွန္သည့္လုပ္ရပ္။ မမွန္သည့္သတင္းကုိ ုၾကားရ
သည့္အခါျဖစ္တတ္သည့္သေဘာသဘာ၀ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္၊တစ္ခ်ိဳ ့ကကိုယ့္
နာမည္ကိုၾကိဳက္သလိုေခၚခြင့္မရွိဘူးလားဟုေစာဒက တက္ၾက သည္ကို ေတြ ့
ရပါ သည္၊ၾကိဳက္သလိုေျပာင္းပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္၊ ယခုက်ေနာ့ကေလာင္နာမည္
မေဟာ္သဓာျဖစ္ပါသည္၊ နာမည္ရင္းမဟုတ္ပါ၊သို ့ေသာ္ က်ေနာ္သည္ ပုဂၢလိ
ကတစ္ဦးဆိုင္နမ္ျဖစ္ပါသည္၊က်န္သည့္လူမ်ားႏွင့္မဆိုင္ပါ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုးႏွင့္
ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားၾကသည့္ အခါ ကိုယ္ ထင္သလို ေလ်ွာက္လုပ္၍
မရ ေတာ့ပါ၊အမ်ားသေဘာတူမတူထည့္တြက္ရပါသည္၊အမ်ားဆႏၿကိုေလးစား
ဖို ့လိုလာပါသည္၊ရခိုင္ ျပည္တြင္ေနထိုင္ၾက ေသာဘဂၤါလီမူဆလင္တို ့ကိစၥတြင္
ျပည္ပတြင္ရွိေနေသာ ေက်းဇူးကန္း ဘဂၤါလီမူ ဆလင္တစ္ခ်ိဳ ့က စားေပါက္ရွာ
ရန္ (အာရပ္ကမၻာ)က အကူအညီကို ရရန္ရခိုင္သမိုင္း။မိမိတုိ ့သမိုင္းကိုလိမ္ျပီး
အရွက္မရွိေျပာရဲေသာ္လည္းျပည္တြင္းတြင္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထိုင္လိုေသာ
ေက်းဇူးတရားကိုသိတတ္ ေသာ ဘဂၤါလီမူဆလင္အမ်ားစုတို ့က ထုိကိစၥမ်ိဳးကို
မလိုလားႁကပါ၊
ရခိုင္တို ့ႏွင့္ပဋိိပကၡျဖစ္မည့္ကိစၥ မ်ိဳး။ေက်းစြတ္သည့္ကိစၥမ်ိဳးကိုအထူးေရွာင္ရွား
လိုျပီးရခိုင္တို ့ႏွင့္ေအးအတူ ပူအမ်ွေနလိုၾကပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္
အကယ္၍အေႁကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႁကာင့္ျပႆနာတစံုတရာ တက္ျပီး မိမိတို ့မိခင္
ႏိုင္ငံဘဂၤလာကို ျပန္ပို ့ခံရလွ်င္ စားစရာမရွိ ေနစရာမရွိျဖင့္ ေလာကငရဲ သို ့
အရွင္လတ္လတ္ေရာက္ သြားႏိုင္သည္၊ သူ တို ့ဤအရာကိုေသမေလာက္
ေၾကာက္ၾကသည္၊ဒါေၾကာင့္လည္းျပႆနာကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္ရွားလိုျခင္း
ျဖစ္သည္။
သို ့ေသာ္အကယ္၍ လူတစ္ခ်ိဳ ့ကေကာင္းျပီ ငါတို ့ရဲ ့မူလနာမည္ဘဂၤါလီဆိုတဲ
့နာမည္ကို ေတာ့မသံုးလိုေတာ့ နာမည္အသစ္တစ္ခုဆိုပါစို ့(ရိုဟင္ဂ်ာ)အမည္
ကိုေျပာင္းလိုသည္ဆိုလ်ွင္ တရား၀င္တက္လာေသာအစိုးရလက္ထက္တြင္
က်န္ဘဂၤါလီမူဆလင္အားလံုးတို ့သေဘာထားကိုပါ ေကာက္ခံျပီး တရား ၀င္
ေျပာင္းရပါမည္၊ဒါမွ တရား၀င္မည္ျဖစ္ျပီး အမ်ားဆႏၵႏွင့္လည္းကိုက္ညီပါမည္၊
လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းၾကားလည္းဘာျပသနာမွေပၚစရာမရွိပါ၊ အခုကဲ့သို ့ထင္ရာ
ေလ်ွာက္ေျပာ။ေလ်ွာက္လုပ္ေနၾကလ်ွင္ ျပႆနာမွာမၾကီးသင့္ဘဲ ၾကီးထြားလာ
ေနျပီးစစ္အစိုးရအၾကိဳက္ျဖစ္သြားပါမည္၊ျမန္မာျပည္ေအးခ်မ္းမႈကိုလိုလားသည္
ဆိုေသာႏို္င္ငံေရးဂုရုၾကီးေတြကလည္းမီးစတဘက္။ေဒၚလာတဘက္ မီးေလာင္
ရာေလပင့္မလုပ္သင့္ပါ။
ေနာက္ျပည္ပအစိုးရအဖြဲ ့.၀န္ၾကီးဆိုသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူေတြက
ပါ မဆင္မျခင္ ထိုလုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာလူမ်ိဳးနာမည္ကို တကယ္ရွိေလဟန္
သံေယာင္လိုက္ေပးေနၾကသည္ကိုၾကားရသည့္အခါ ပို၍ပင္ သံေ၀ဂရစရာမ်ား
ကိုေတြ ့ရပါသည္၊ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလိုဗဟုတအသိအျမင္နည္းၾကလို ့လည္း
နအဖကိုမျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ၾကတာကိုးဟု သေဘာေပါက္လိုက္မိပါသည္၊ကိုယ့္တိုင္း
ျပည္မွာလူမ်ိဳးဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိမွန္း ေတာင္မသိဘဲ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္
လာၾကသည္ကိုလည္းအမွန္တကယ္ အံ့ျသမိပါသည္၊တကယ္ေတာ့ နအဖသိပ္
ေတာ္လို ့မဟုပါဘဲ ကိုယ့္လူေတြညံ့လို ့ဆုိတာကို ေသ ေသခ်ာခ်ာသတိထား
လိုက္မိသည္၊အလွဴရွင္ အင္ဂ်ီအိုေတြကမ်က္ႏွာညို ျငိဳျငင္မည့္ကိစၥဆိုလွ်င္မ်က္
ႏွာျဖဴဆရာၾကီးမ်ားအလိုက်မည္ဆိုလွ်င္ လူမ်ိဳး ေပ်ာက္မည္၊ ဘာသာေပ်ာက္
မည္ကို လံုး၀ထည့္မစဥ္းစားၾကပဲတနပ္စားၾကံေနၾကသည့္ ဒီလူေတြသာျမန္မာ
ျပည္မွာအာဏာပါ၀ါေတြရသြားၾကလွ်င္ က်ေနာ္တို ့ေနာင္ လာေနာက္သားေတြ
ရဲ ့ဘာသာ၊သာႆနာအေရးကို က်ေနာ္မေတြးရဲေတာ့ပါ၊
ဆက္ပါဦးမည္။
သူရိယအင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖၚျပသည္။

No comments:

Post a Comment