Thursday, July 23, 2009

ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီး(ဥေရာပဌာနခြဲ)၏ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပ
ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီးဥေရာပဌာနခြဲ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံကို
ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံအက္စကြိဳက္ျမိဳ ့့ရွိၾကက္ေျခနီခမ္းမတြင္ဂ်ဴလိုင္လ၁၁ရက္မွ၁၂ရက္ေန ့
ထိက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။
ညီလာခံကိုေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအင္နယ္သာလန္၊ဘယ္လဂ်ီ
ယန္၊ဒိန္းမတ္အစရွိသည့္ဥေရာပတုိက္တ၀ွမ္းေရာက္ရွိေနထုိင္္ၾကေသာရခုိင္လူမ်ိဳး
စုစုေပါင္း၅၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ညီလာခံတြင္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
အသစ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျပီးေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ညီလာခံအျပီးတြင္တက္ေရာက္လာၾကေသာကုိယ္စလွယ္မ်ားကိုရိုးရာရခိုင္မုန္ ့တီ
ျဖင့္ဧည့္ခံခဲ့ၾကျပီးအခမ္းအနားကိုေအာင္ျမင္စြာရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။
ေအာင္ျမင္စိုး(အက္စ္ကြိဳက္ျမိဳ ့)

2 comments:

 1. အိုင္ ရခိုင္မွာ ေအပိုင္ ဘေလာ့တခု ဟိသိမ့္ေစာ္ကို မသိပါ။ ေအနိန္မွ မ်က္စီလည္လမ္းမွားၿပီးေက ေရာက္လာပါေရ။ ဖတ္လည္း စမ္းေျပနေျပဖတ္ခပါေရ။ ေကာင္းလည္းေကာင္းပါေရ။ အစ္ကို။
  ေအခ်င့္မွာ အျမင္ေခ်တခုေပါက္လားလို႕ ေျပာခပါေမ။ ကၽြန္ေတာ္ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမွာနီထိုင္းေစာ္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ပါယာေတ။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္စစ္တမ္းတေခါက္ေကာက္ၾကည့္ပါေမ။ ျပည္ထဲမွာ နီခါလည္း ေအအသင္းက ဇာတခုကူးညီခလဲ မၾကားမိပါ။ အဂုလည္း ဒုကၡသည္စခန္းကို ဇာတခု သတင္းမီးလည္းမၾကားရပါ။ တိြ႕လည္းမတိြ႕ရပါ။ အိုင္ တခု ေထာက္ျပပါေမ။ ဥပမာ - မြန္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္စသည့္တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုတိမွာ တသင္းမီးေစာ္ ေထာက္ပံ့ေစာ္ကို ျမင္နီရေရခါ ငါရို႕ေစာ္ ရကၡိတအႏြယ္ အာရီယာန္တိမဟုတ္လား။ ငါရို႕မွာ ဟိုမွာ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ေရၾကားရေရ။ ဇာလုပ္ေတလို႕မျမင္ရ။ သတင္းလို႕လည္းမၾကားရ။ အင္ NGO တိကို ဗန္းျပၿပီးေက ဖဲသာေတာင္းစားဖို႕လုပ္နီေစာ္ေတာ့မၿဖိဳက္ႏီုင္ပါလား။ မဟုတ္ေက ရခုိင္ျပည္ကို ေရာင္းစားဖို႕ဖဲြ႕ေစာ္ပါလား။ စိုင္စားစရာတိအမ်ားႀကီးထြက္လားေရ။
  အာရီယာန္ႏြယ္လတ္။ ေျပာဖို႕ပင္ကား ရွက္လာေရတိြ႕ပါေရ။

  ReplyDelete
 2. ကိုကိုဆိုသူသို ့
  ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီးအေနနင့္သက္တမ္းအားျဖင့္အလြန္ႏုနယ္သိမ္းျပီးေက ၀န္နင့္အားလဲမမွ်ျဖစ္နိမ္ေရအနိမ္အထားပါ။အကူအညီ
  ေတာင္းခံလာမႈတိက အလြန္မ်ားျပီးေက အသင္းႀကီးအေနနင့္အတတ္ႏုိင္ဆံုးျပည္သူတိကိုအလုပ္အေကၽြးျပဳဖုိ ့ႀကိဴးစားနိမ္ေရအသင္းပါ။အသင္းႀကီးအေနနင့္ဂုခ်ိန္ထိမည္သည့္အင္ဂ်ီအိုတစ္ခုမာမွ်အကူအညီပီးဖူးေစာ၀္မဟိသိန္းပါ။အယင္ပီးဖူးေရအကူအညီတိေစာ၀္လဲ အသင္း၀င္တိပါးက တတ္ႏိုင္သေလာက္ေစတနာေပါက္ေကာက္ခံျပီးလွဴဒန္းကတ္ေစာ၀္ပါ။(ဥပမာ နာဂစ္ဒုကၡသည္တိအတြက္၊ဘဂၤလားေဒ့ခ်္က ေရွ ့ေဟာင္းဗုဒၵေစတိေတာ္ျမတ္အတြက္အလွဴေငြတိပံုစံမ်ိဳး။)
  မၾကာခင္မာ ထုိင္းႏိုင္ငံ အံုးဖ်န္ နင့္ ႏိုဖိုးဒုကၡသည္စခန္းရို ့ကိုအကူအညီတိပီပို ့လုိက္ဖုိ ့ဟိပါေရ။ေ၀ဖန္အႀကံပီးေရအတြက္အလြန္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။

  ReplyDelete