Friday, July 8, 2011

တ၀ဂူမွ စီးဆင္းေသာ ႏွလံုးေသြးစက္

က်ေနာ္တ၀ဂူရခိုင္ျပတ္ဇတ္ကို ၾကားဖူးေနသည္မွာၾကာျပီ။အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ေသခ်ာမၾကည့္
ျဖစ္။ၾကည့္ မဲ့ ၾကည္ျ့ဖစ္ေတာ့လည္းတိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္       ယူက်ဴးစာမ်က္ႏွာတြင္ရခုိင္သမိုင္းဆိုင္ရာ
အေထာက္ အထားမ်ားကိုရွာေဖြရင္းသြားေတြ ့လိုက္ရသည္အယင္ကလည္း ၾကားဖူးေနတာၾကာျပီျဖစ္
သျဖင့္ၾကည့္ခ်င္ေဇာကတားမႏိုင္ဆီးမရသျဖင့္ခ်က္ျခင္းပဲဖြင့္ၾကည့္ျဖစ္သည္။အမွန္အတိုင္း၀န္ခံရလွ်င္
ျပဇတ္ကိုၾကည့္ခ်င္သည္ဆိုသည္ထက္ေရွ ႔ရခိုင္တို ့၏ရခိုင္ထီးနန္းအ ေငြ ့အသက္မ်ားကို ခံစားလိုစိတ္
ကပိုျပီးမ်ားမည္ထင္သည္။

က်ေနာ္ကအႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္   မဟုတ္သည့္အတြက္အႏုပညာရွင္မ်ား၏သရုပ္ေဆာင္မႈဒါရိုက္
တာ၏ ဖန္တီးမႈတို႔ကိုေ၀ဖန္စရာမရွိပါ။   အလြန္ၾကည့္ေကာင္းသည္ဟုသာေျပာရမည္ထင္ပါသည္။သ
ရုပ္ေဆာင္ဘုန္းလွ်ံ၊စန္းနီလာ၀င္းတို ့ႏွင့္      ရခုိင္သရုပ္ေဆာင္မ်ား၏ႏုပညာရသမ်ားကိုဇတ္လမ္းဇတ္
ညႊန္းႏွင့္ဒါရိုက္တာဆရာဦးေမာင္ထြန္း(ေျမာက္ဦီး)၏  ပညာျဖင့္ထံုမႊန္းျခယ္သထားေသာဤေျမာက္ဦး
ေခတ္ေစာျမနႏၵာျပဇတ္ကို   ၾကည့္ရႈရသည္မွာျပတ္ဇတ္တစ္ပုဒ္ကိုၾကည့္ေနသည္ကိုေမ့ေလ်ာ့ျပီးဟိုယ
ခင္ေရွ ့ေခတ္ရခိုင္ျပည္ကိုမ်ားကိုယ္တိုင္ေရာက္ေနသလားခံစားရသည္။

ျပဇတ္ကိုစဖြင့္သည့္ျမင္ကြင္းကိုျမင္လိုက္ရသည္ႏွင့္  က်ေနာ္ၾကက္သီးမ်ားတျဖန္း ျဖန္းထမိသည္။ရခိုင္
ဘုရင္က(ဘုရင္အမည္ကိုက်ေနာ္မမွတ္မိပါ။ေျမာက္ဦးေခတ္ဟုသာမွတ္မိပါသည္။)     ညီလာခံတြင္မူး
မတ္ ေသနာပတိအစံု ျဖင့္ညီလာခံကိုက်င္းပေနသည္။ေဘးတဘက္တခ်က္တြင္အေစခံမ်ားကေရႊ ေငြ
ယပ္ေတာင္မ်ားကိုမေႏွးလြန္းမျမန္လြန္းခတ္ေပးေနၾကသည္။သက္ေတာ္ရွည္အမတ္မင္းမ်ားကဘုရင္
ႀကီး၏ရာဇပလႅင္ေရွ ့လက္၀ဲလက္ယာစံုညီစြာခစားေနၾက ၏။ အျခားစစ္သူၾကီးမ်ား၊ျမိဳ ႔စားနယ္စားမ်ား
ကလည္းအသီးသီးသူ ့ေနရာႏွင့္သူ   ေခါင္းငံု ့ခစားေနၾကသည့္ျမင္ကြင္းမွာတကယ့္ရခိုင့္ဘုရင့္ေနျပည္
ေတာ္နန္းေတာ္ ထဲတြင္ က်င္းပေနၾကသလားထင္မွတ္မွားေလာက္သည္။

မင္းခမ္းမင္းနားအေဆာင္အေယာင္တို ့ျဖင့္ႀကီးက်ယ္ခန္းနားစြာဆင္ယင္က်င္းပေနၾကသည့္ဤညီလာ
ခံသည္ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့၏နန္းတြင္းညီလာခံသဘင္၊ဤစစ္သူ ႀကီးတို ့ ကရခိုင့္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကိုအ
သက္ေပးကာကြယ္ေပးၾကမည့္စစ္သူႀကီးမ်ား၊ဤမႈးႀကီးမတ္ရာမ်ားတို ့ ကရခိုင္ျပည္ႀကီးစည္ပင္၀ေျပာ
သာယာေစဖို ့အေကာင္းဆံုးအႀကံအဥာဏ္တို ့ျဖင့္  ဘုရင္မင္းတရားႀကီးကိုေလွ်က္တင္ႀကမည့္ပညာရွိ
အမတ္ႀကီးမ်ား၊ဤအျခင္းအရာတို႔သည္ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားမဟုတ္ခဲ့ၾက၊ရခိုင္လူမ်ိဳး တုိ ့သမိုင္းတြင္အမွန္
ပင္တည္ရွိခဲ့သည္ ျဖစ္စဥ္မ်ား။သမိုင္းမွန္မ်ား။

မင္းသမီးေစာျမနႏၵာႏွင့္စစ္သူႀကီးတို ့ကိုလက္ထပ္ထိမ္းျမားလိုက္ျပီးေနာက္   တစ္ဦး၏အခ်စ္တစ္ဦး၏
ေမတၱာကိုသီခ်င္းျဖင့္သီက်ဴးျပီးေဖၚျပသည့္အခန္းတြင္က်ေနာ့ပီတီႏွလံုးအိမ္ကို    လႈပ္ခတ္သည့္စကား
လံုးမ်ားကိုၾကားေနရသည္။

ခ်စ္သမီးေခ်ကိုရခုိင္စစ္လို ့အမိခ်စ္တယ္၊ခ်စ္သားေခ်ကိုရခိုင္စစ္လို ့အဖခ်စ္တယ္။


မ်ိဳးရိုးအစဥ္အလာကိုေစာင့္ထိမ္းတတ္ေသာ၊အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္တတ္ေသာရခိုင္လူ
မ်ိဳးတို ့မိမိတို ့၏ ရခုိင္မ်ိဳးဆက္မ်ားတိုင္းတပါးသားတို ့ႏွင့္ေသြးမေရာပဲ ရခိုင္မိဘႏွစ္ပါးစစ္စစ္မွေမြးဖြား
လာမႈကိုတန္ ဖိုးထားသည့္ရခိုင္အားမာန္သီခ်င္းသံဟုယံုၾကည္မိပါသည္။    ေနာက္ထပ္ညီလာခံတစ္ခု
တြင္တိုင္းျပည္၏တစ္ေနရာတြင္ရန္သူမ်ား၊    မသူေတာ္မ်ားထၾကြေသာင္းက်န္းေနသည္ကိုဘုရင္ ႀကီး
သိရေတာ္မူေသာအခါဘုရင္ႀကီးကရန္သူမ်ားကိုသြားေရာက္ႏွိမ္နင္းဖို ့အားထားရ သည့္စစ္သူႀကီးမ်ား
ကိုေစလႊတ္လိုက္သည္။စစ္သူႀကီးတုိ ့    ကလည္းအဖရခုိင္ျပည္ ကိုကာကြယ္ဖို ့၊ရခိုင္ျပည္သူျပည္သား
မ်ား ကိုကာကြယ္ဖုိ ့ဆိုလွ်င္ရဲစိတ္ရဲမာန္မ်ားပြားလွ်က္ဘာမထီဇာနည္ဖြားတို ့   အျမဲတမ္းအဆင္သင့္ရွိ
ေနခဲ့ၾက သည္။

ဤမင္းသမီးေစာျမနႏၵာျပဇတ္ကိုၾကည့္ရင္း က်ေနာ့အေတြးေတြက   ရင္ထဲ မွာေယာက္ယက္ခတ္လာ
ခဲ့ၾကသည္။ေရွ ႔ရခိုင္ဘိုးေဘးတို ့ကားမိမိတို ့ျပည္ကို     ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ကိုယ့္တိုင္းကိုယ့္
ျပည္ကိုရန္သူလက္ေအာက္တလကၼပင္မေရာက္ေအာင္သူတို ့ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္
။ေနာင္လာ ေနာက္သားရခိုင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ဤသည္ကားရခိုင္ျပည္၊ဤသည္ကားရခိုင္လူမ်ိဳးဟု
ဇဗၺဴတြင္ေက်ာ္ေဇာေအာင္သူတို ့လုပ္ထားႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤသုိ ့ ဆိုလွ်င္ဤလူမ်ိဳးတို ့အခုဘယ္မွာလဲ။သူတို ့အခုကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ဘယ္အခန္း
က႑တြင္ရပ္တည္ေနၾကသလဲ။ ထိုမ်ိဳးဆက္က် ေနာ္တို ့က   ဘာေတြကိုမ်ားလုပ္ေပး ႏိုင္ၾကျပီလဲ။ဘာ
ေတြကိုက်ေနာ္တုိ ့လုပ္ေန ၾကသလဲ။က်ေနာ္တို ့ရဲ ႔ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္     ဘာေတြ ကိုမ်ား
ရက္ေရာစြာ ခ်န္ထားႏိုင္ခဲ့ၾကျပီလဲ။

ဤေမးခြန္းမ်ားကိုက်ေနာ္ကိုယ့္ကိုကိုေမးၾကည့္မိပါသည္။    ေမးရင္းျဖင့္က်ေနာ့ရင္ထဲတြင္တလွပ္လွပ္၀မ္းနည္းလာပါသည္။   ဤေမးခြန္းမ်ားသည္က်ေနာ့့ႏွလံုး
သားကိုအပ္ခၽြန္ျဖင့္တစြပ္စြပ္ထိုးသကဲ့သို ့     နာက်င္လွပါသည္။ျပဇတ္ကိုၾကည့္ ေနေသာက်ေနာ့မ်က္
လံုးမ်ားကြန္ပ်ဴတာဖန္သားကိုမျမင္ရေတာ့။မ်က္လံုးမ်ားက မ်က္ရည္တို ့ျဖင့္ျပည့္လွ်ံခဲ့ျပီ။

ဒီေန ့ရခိုင္လူမ်ိဳးတို ့ဒီေမးခြန္းေတြအတြက္အေျဖရွိၾကရဲ ႔လား။ရွိယင္    က်ေနာ့ကိုေျဖေပးၾကပါ။က်ေနာ္
ၾကားခ်င္လွပါသည္။ဒီအေျဖကိုသာက်ေနာ္ရခဲ့လွ်င္တစ္စံုတစ္ဦးကေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့လွ်င္ သူ႔ကိုက်ေနာ္ဘ၀
တသက္တာေက်းဇူးရွင္တစ္ေယာက္၏စာရင္းတြင္ထည့္ျပီး         က်ေနာ္သူ ့ကိုေက်းဇူးဆပ္ပါမည္။ထုိ႔
ေနာက္ပီတိကို စားျပီးက်ေနာ္အျပံဳးမ်ားျဖင့္ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ကိုရင္ဆိုင္ပါမည္။

တကယ္ေတာ့က်ေနာ္တုိ ့ကိုယ္ က်ေနာ္တုိ ့ျပန္ၾကည့္ၾကဖို ့လုိပါသည္။က်ေနာ္တုိ ့ေတြ ေနာင္မ်ိဳးဆက္
ေတြ အတြက္ခ်န္ထားေနၾကတာက၊အမုန္းေတြအာဃာတေတြသေဘာထားေသးမႈေတြတစ္ဦးကိုတစ္
ရန္လိုမႈ ေတြခ်ဥ္းပဲျဖစ္ေနၾကပါေသးတယ္။ဒါကိုအထူးသတိထားဖုိ ့ဆင္ျခင္ဖုိ ့လိုပါတယ္။တစ္ေယာက္
ကိုတစ္ေယာက္အျပစ္တင္ေနရံုနင့္က်ေနာ္တုိ ့လက္ထဲကိုက်ေနာ္တုိ ့တိုင္းျပည္ျပန္ေရာက္မွာတဲ့လား။
တစ္ဦးကိုတစ္ဦးရန္လုိေနၾကရံုႏွင့္က်ေနာ္တုိ ့တိုင္းျပည္ႀကီးတိုးတက္မွာ တဲ့လား။ဆင္ျခင္ၾကဖုိ ့ေကာင္း
ပါတယ္။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ကံၾကမၼာအနိမ့္အျမင့္ေလာကဓံအဆိုးအေကာင္းကို  ဘယ္လူမ်ိဳးမဆိုဘယ္တုိင္း
ျပည္မဆိုခံၾကရစျမဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန ့က်ေနာ္တို ့ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာၾကမ္းတမ္းေသာေလာကဓံကိုခံစား
ေနၾကရပါတယ္္။ဘ၀၏အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမွန္သမွ်ကို      က်ေနာ္တို ့အတူလက္တြဲခုခံၾကရပါ
မည္။ရခိုင္ျပည္သည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္မဟုတ္။    ရခိုင္လူမ်ိဳးသန္းေပါင္းမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ေသာအဖ
ျပည္ျဖစ္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္ဒီတိုင္းျပည္အေရးကိုလုပ္ၾကေျပာၾကတဲ့အခါ    တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္
ေကာင္းမဟုတ္ပဲစနစ္တက်စည္း စည္းလံုးလံုးတည္ေဆာက္ၾကဖုိ ့   လိုတဲ့အေၾကာင္းကိုတ၀ဂူကေနစီး
က်လာတဲ့ႏွလံုးေသြးစက္ႏွင့္က်ေနာ္ေရး သားတင္ျပလိုက္ပါတယ္္။

No comments:

Post a Comment